وبلاگهای رنگارنگ

کافی نت آریــــــــــا فومن

آخرین پست های وبلاگ کافی نت آریــــــــــا فومن به صورت خودکار از بلاگ کافی نت آریــــــــــا فومن دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.استخدام آموزش و پرورش 97 (ثبت نام شروع شد)

درخواست حذف اطلاعات
دفترچه شرایط پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی منتشر شد – 22 اردیبهشت 97 ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ هم اکنون دفترچه راهنما و شرایط استخدام پنجمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در سال 97 منتشر گردید. شرایط عمومی داوطلبان 1 – داشتن تابعیت ایران 2 – اعتقاد به دین مبین یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ایران 3 – زام به قانون اساسی ایران 4 – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان 5 – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند. 6 – عدم اعتیاد به دخانیات و 7 – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر 8 – عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذی صلاح 9 – به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نباید جزو نیروهای باز ید خدمت دستگاه های اجرایی باشند. 10 – به استناد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پست های سازمانی در هر یک از دستگاه های اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا می باشند، پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر، در زمان معرفی به گزینش برای سیر مراحل استخدام، نباید جزو مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه های اجرایی باشند. 11 – داشتن حداکثر سی سال (30) برای مدارک فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج (35) سال برای مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل (40) سال برای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج (45) سال برای مدارک ی. تبصره: بر اساس قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان مصوب مجلس شورای ی موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: – جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران ، فرزندان و همسران جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه از شرط حداکثر سن مقرر معاف می باشند – افراد خانواده معظم (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال – رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه – میزان مدت خدمت ضرورت – داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای تی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها شرکتهای بیمه های تی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای تی که شمول قانون بر آنها مست م ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک ت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب ی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها. تذکر 1: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت، زمان برگزاری امتحان مشترک فراگیر (97/4/15) می باشد. ملاک فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد و ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام (97/2/23) میباشد . تذکر 2: بر اساس ماده (43) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است تا در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود، شرایطی علاوه بر شرایط فوق الذکر را داشته باشند به عنوان شرایط اختصاصی خود اعلام نمایند.تذکرات و شرایط اختصاصی هر یک از دستگاه های اجرایی در بخش مربوط به آن دستگاه ذکر شده است. شرایط اختصاصی: الف) تعاریف : مفاهیم برخی از اصطلاحات بکار رفته در این دفترچه استخدام به شرح ذیل می باشد: دوره ی اله مهارت آموز ی: این دوره شامل مجموعه ای از دروس تربیتی، تخصصی و کارورزی (نظری، مهارتی) است که برای دانش آموختگان رشته های مختلف ی و حوزوی پذیرفته شده در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش برابر آیین نامه خاص خود اجرا میشود. محل خدمت: یک منطقه آموز شی است که حسب نیاز آموزش و پرورش جهت استخدام و اشتغال پذیرفته شدگان نهایی، در این آگهی مشخص شده است. تذکر: منطقه / شهرستان محل خدمت در پیمان نامه براساس مفاد این دفترچه خواهد بود . ب) امتیازات و سهمیههای قانونی سهمیه های استخدامی استانهای ایلام، آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهار محال بختیاری، اسان جنوبی، خوزستان، کردستان، ک یلویه و بویراحمد، هرمزگان و کرمان به نیروهای بومی هر یک از استان های مورد نظر اختصاص دارد. تبصره: در این استان ها در صورت ب حد نصاب داوطلبان، افراد بومی شهرستان با ضریب 4/1 و داوطلبان سایر ای استان با ضریب 2/1 در هر یک از آزمونهای کتبی(عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی، محاسبه خواهد شد. ج) شرایط و ضوابط دوره ی اله مهارت آموزی – به استناد مجوز شماره 1667207 مورخ 10 / 11 / 1396 سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد ماده 28 اساسنامه فرهنگیان، پذیرفته شدگان ا ستخدام پیمانی م شاغل آموز شی در آموزش و پرورش م م به گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی در دان شگاه فرهنگیان (رشتههای شغلی دبیر، آموزگار) و تربیت دبیر شهید رجایی (رشتههای شغلی هنرآموز و کار) میباشند. – کلیه پذیرفته شدگان م م به گذراندن دوره ی اله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدامی منوط به ب موفقیت در دوره مذکور میباشد. – بخشی از هزینه های برگزاری دوره ی اله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هریک از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یک ساله مهارت آموزی از ادامه تح صیل و ا شتغال من صرف شوند وزارت آموزش و پرورش می تواند به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه های مربوط اقدام نماید. – شرایط و ضوابط و نحوه ثبت نام در دوره ی اله مهارت آموزی بعد از قبولی نهایی و تأیید صلا حیت های عمومی توسط گزینش، از سوی های مجری دوره ی اله مهارت آموزی ( فرهنگیان و تربیت دبیرشهیدرجایی) اعلام خواهد شد. رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دان شگاه مجری دوره مذکور، ا امی می با شد. پذیرفته شدگان نهایی ر شته های شغلی هنر آموز و کار جهت اطلاع ازنحوه ثبت نام و شرکت ی اله مهارت آموزی می باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی تربیت دبیر شهیدرجایی پیگیری نموده و پذیرفته شدددگان نهایی رشته های شغلی آموزگار – دبیر نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی فرهنگیان پیگیری نمایند؛ – مدت دوره ی داله مهارت آموزی جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صدرفاً به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش میباشد. گواهی مذکور دارای ارزش برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در ها و مؤسسات آموزش عالی نمیباشد. – محل مهارت آموزی دوره ی اله، بر اساس شغل محل پس از اعلام نتایح قطعی تعیین خواهد شد. – تغییر محل تحصیل با موافقت مبداء و مقصد و صرفا در صورت وجود ر شته شغلی با رعایت ت از طریق فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. – مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراکز مجری دوره یک ساله مهارت آموزی م م به ارائه مدرک روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و مدرک icdl میباشند در غیر صورت باید تعهد نمایند که قبل از آزمون جامع دوره ی اله مهارتآموزی مدارک مذکور را ارائه نمایند. – های مجری دوره مهارت آموزی، مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه قبول شدگان آزمون ندارند. در صورت تقاضای افراد و وجود امکانات، امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط وجود دارد. – سهمیه های مربوط به آموزش و پرورش عشایری بعد از موفقیت در آزمون و گذراندن دوره ی اله دوره مهارت آموزی در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط خواهد بود. د) شرایط پزشکی بیماریهای چشم:- (نداشتن دید کمتر از 10/10 در یک چشم، پس از اصلاح با عینک و نداشتن دید کمتر از 10 + 10 / 16 در دو چشم، پس از اصلاحبا عینک)- هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هر دو چشم – دوربینی غیرقابل درمان و نیستاگموس شدید هر دو چشم – ضایعات وسیع، شدید و غیرقابل درمان در هر دو قرنیه – کوررنگی (برای ر شته های آموزش ابت و ر شته های هنر و ر شته هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آنها ضروری می با شد، ممنوع است و در بقیه رشته ها بلامانع است) – ن نایی در یک چشم سایر موارد: (بیماریهای که براساس تشخیص پزشک مانع انجام وظیفه حرفه ای باشد) قدرت شنوایی: (کمی شنوایی داوطلب نباید بیش از 40 دسی بل باشد داوطلب باید صدای نجوا را از فاصله 6 متری به خوبی بشنود) تذکرات مهم: -نظر به اینکه محل خدمت م ستخدمین پیمانی این آزمون در پیمان نامه قید می گردد چنانچه اداره کل آموزش و پرورش استان مورد تقاضا داوطلب در زمان صدور حکم استخدام نیازی به ر شته/جنس پذیرفته شده در محل خدمت انتخ در این دفترچه را نداشته باشد، اداره کل مربوط محل جدید خدمت فرد را بر اساس نیاز، از بین مناطق آموز شی مورد نیاز مشخص خواهد نمود و داوطلب م م ا ست در محل تعیین شده اشتغال به خدمت داشته باشد. – متقاضیان شرکت در مشاغل کاری، می باید دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم پیوسته بوده یا در صورت دارا بودن فوق دیپلم ناپیوسته، مدرک تحصیلی دیپلم هنرستان داشته باشند. – برخورداری از حسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمی براساس شرایط احراز شغل در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان. – گذراندن دوره ی اله مهارتآموزی و موفقیت در آزمون جامع براساس ضوابط مربوط. – تغییر منطقه محل خدمت تعیین شده در این دفترچه، بعد از قبولی نهایی و قبل از استخدام و اشتغال بکار، تحت هر شرایطی (اهل، تجرد، تکفل، فوت والدین، تبعیت از هم سر، هم سر کارمند ارگان و یا نهاد خاص، استفاده سهمیه خاص و …) ممنوع بوده و بعد از اشتغال بکار نیز تابع ضوابط و مقررات نقل و انتقال فرهنگیان خواهد بود. – پذیرفته شدگان نهایی آزمون ا ستخدامی مکلفند، قبل از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی تعهد کتبی مبنی بر 10 سال خدمت (به شرط موفقیت دردوره و تمدید استخدام) در محل جغرافیایی مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود). – رعایت کلیه شرایط اختصاصی مندرج در جداول رشته های تحصیلی مجاز، ا امی است. فارغ حصیلان مراکز تربیت معلم (سابق)، متعهدین خدمت فرهنگیان و فارغ حصیلان متعهد خدمت تربیت دبیر شهید رجایی، حق ثبت نام در آزمون استخدامی را ندارند. عدم شرکت قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی در دوره یک ساله مهارت آموزی به منزله انصراف از استخدام می باشد و داوطلب در این خصوص هیچ گونه حقی ندارد. – رعایت کلیه شرایط اعلام شده در این دفترچه برای پذیرفته شدگان نهایی ا امی می باشد. مواد آزمون الف) مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: 1 – فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه icdl ) 2 – ریاضی و آمار مقدماتی 3 – زبان و ادبیات فارسی 4 – معارف ی 5 – زبان انگلیسی عمومی 6 – اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی 7 – هوش و توانمندیهای عمومی تبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف ی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد. ب) مواد آزمون تخصصی: مواد آزمون تخصصی برای هر یک از مشاغل در ج شماره 1 مشخص شده است . تذکر: کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه ای با ضریب یک (1) طراحی خواهد شد . ضمنا به ازای هر سوال غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد . امتیازات و سهمیه های قانونی الف) امتیاز داوطلب بومی: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (1/2) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (1/4) نمره مکتسبه در هر یک از آزمونهای کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی در صورت ب حد نصاب لازم در امتحان مشترک فراگیر، محاسبه می گردد . تذکر 1 : با توجه به اینکه برخی از دستگاه های اجرایی به صورت ملی بوده و بجز تهران در سایر استان ها و شهرستان ها فاقد واحد استانی می باشند و تصمیمات آن ها در زمینه وظایف و فعالیت های مربوط به کل کشور می باشد، لذا جذب نیروی انسانی بومی برای این دستگاه ها و همچنین ستاد دستگاه های اجرایی (که وظایف و فعالیت های آنها نیز مربوط به کل کشور است) موضوعیت نداشته وکلیه داوطلبان چنین دستگاه هایی از هیچ گونه امتیاز بومی برخوردار نخواهند شد . تذکر 2 : استخدام در شغل محل های ادارات کل استان ها که محل خدمت آن ها در مرکز استان قرار دارد، برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان های آن استان، بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (1/2) برخوردار خواهند شد . تذکر 3 : داوطلبان بومی لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست دارندگان حدنصاب امتحان مشترک فراگیر به میزان چند برابر ظرفیت که متعاقباً از سوی سازمان سنجش و یا دستگاه استخدام کننده اعلام خواهد شد، مدارک و مستندات بومی بودن خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک و مستندات به دستگاه اجرایی مربوطه ارایه نمایند و در غیر این صورت بومی تلقی نمیشوند. ب) سهمیه ایثارگران: بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی صرفاً از طریق شرکت در امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی، رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر هر یک از سهمیه های 25 درصد و 5 درصد (در هر یک از مجوزهای کلی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه امتحان مشترک فراگیر به میزان چند برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و با رعایت ساز وکار ذیل صورت می پذیرد. 1 – مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5 درصد سایر ایثارگران نمی باشند، به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر می تواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده، استفاده نماید. بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای ایثارگران در دفترچه را انتخاب نمایند. 2 – ب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر برای مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران (به استثناء خواهر و برادر شهید) ا امی نبوده و در صورتی که در شرایط اختصاصی دستگاه های اجرایی شرط حداقل معدل ذکر شده باشد، این گروه از داوطلبان از شرط مذکور معاف می باشند. تبصره: بر اساس تبصره 3 ماده (21) قانون جامع ایثارگران، کلیه مشمولان ایثارگر متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش باید حداقل هشتاد درصد (80%) حدنصاب علمی آ ین نفر پذیرفته شده را ب نمایند. 3 – در فرایند جذب و استخدام مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، اولویت استخدام آنها مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت خواهد پذیرفت . اولویت استخدامی در بین این مشمولین به ترتیب با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر(بر اساس درصد جانبازی) و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر می باشد و در صورت عدم تکمیل سهمیه از بین ایثارگران فوق الذکر مانده سهمیه به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده به ترتیب به همسر شهید، همسر جانبازان 25 درصد و بالاتر، همسر آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر، خواهر و برادر شهید تعلق می گیرد . 4 – مشمولین سهمیه استخدامی 25 درصد ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از این سهمیه ا اما بایستی وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) بیکار ثبت شده باشد، بنابراین به تمامی ایثارگران خواهان بهره مندی از سهمیه استخدامی مذکور توصیه و تاکید می شود برای حصول اطمینان از امکان بهره مندی خود از طریق سایت ایثار و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده خود نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی خود و در صورت وم اصلاح آن اقدام نمایند. تذکر: چنانچه مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، وفق ضوابط جاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، در اولویت یا شمول سهمیه مذکور قرار نگیرند، صرفاً از معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند خواهند گردید. و مجاز به انتخاب شغل محل های مشخص شده برای سهمیه ایثارگران نمی باشند. و در صورت انتخاب شغل محل های موصوف توسط داوطلبان یاد شده، انتخاب آن ها کان لم یکن تلقی شده و داوطلب حق هیچ گونه اعتراض نخواهد داشت. 5 – با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران شغل محل های مربوط به مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران در دفترچه امتحان مشترک فراگیر مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان جدا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تایید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای این سهمیه را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند. 6 – ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی 5 درصد، جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید در زمان انتخاب شغل محل (از بین شغل محل های سهمیه آزاد)، شغل محل هایی را انتخاب نمایند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد و همچنین جزو مشاغل مشخص شده برای سهمیه 25 درصد ایثارگران نباشد. بدیهی است استفاده از سهمیه ایثارگران 5 درصد صرفاً در مشاغلی اعمال می گردد که ظرفیت پذیرش آن ها بیش از یک نفر باشد (در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت). این سهمیه نیز قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ خواهد ماند. تذکر : ب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر برای مشمولین سهمیه 5 درصد ایثارگران (به استثناء رزمندگان) ا امی می باشد. استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ایثارگران( 25 درصد و 5 درصد) از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد صورت می پذیرد. ج) سهمیه معلولین: جذب معلولین عادی (با ارایه معرفی نامه از بهزیستی) از محل سهمیه استخدامی ( 3 درصد قانون حمایت از حقوق معلولان) صرفاً از طریق شرکت در امتحان مشترک فراگیر، ب حد نصاب لازم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول (در هر یک از مجوزهای کلی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه در امتحان مشترک فراگیر و به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی صورت می پذیرد. تذکر 1 : معلولین مشمول سهمیه 3 درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته خود، باید در زمان انتخاب شغل محل، (از بین شغل محل های سهمیه آزاد) شغل محل هایی را انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز (ظرفیت) آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد. (در مشاغلبا یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت). بدیهی است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین صورت خواهد پذیرفت. سهمیه مذکور قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده ظرفیت این سهمیه نیز محفوظ خواهد ماند. تذکر 2 : معلولین محترم باید توانایی لازم برای انجام شغلی که جهت آن استخدام می شوند را دارا باشند. د)سایر امتیازات بر اساس مصوبه شماره 13736 / 200 مورخ 90/6/14 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امتیازات لازم برای حافظین قرآن دارای درجات (1 تا 5) موضوع مصوبه جلسه 573 مورخ 84/9/8 شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مشاغل مطرح شده اعمال خواهد شد. مراحل ثبت نام داوطلب متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی باید در زمان ثبت نام در امتحان مشترک فراگیر، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. مراحل ثبت نام: الف) تهیه فایل ع اسکن شده داوطلب باید یک قطعه ع پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید: ع 43 که در سال جاری گرفته شده باشد )ع تمام رخ( فقط باید با فرمت jpg باشد . اندازه ع اسکن شده باید حداقل 300200 پی ل و حداکثر 400300 باشد. تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. حجم فایل ذخیره شده ع نباید از 70 کیلوبایت بیشتر باشد. حاشیه های زاید ع اسکن شده باید حذف شده باشد. حتی الامکان ع رنگی و دارای زمینه سفید باشد. تذکر(1): اسکن ع از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل ع و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند . تذکر(2): ع خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد تذکر(3): درصورت ارسال ع غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در امتحان مشترک فراگیر از وی سلب می گردد. لازم به ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در امتحانات مشترک فراگیر قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال ع داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می کنند رخ داده است، تاکید می گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل ع ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً ع داوطلب دیگری به جای ع شما ارسال نگردد . بدیهی است که در صورت ارسال ع اشتباهی از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد . ب) پرداخت وجه: ثبت نام به صورت اینترنتی از روزیکشنبه 97/2/23 لغایت روز دوشنبه مورخ 97/2/31 انجام خواهد پذیرفت . متقاضیان واجد شرایط باید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 360/000 ریال به صورت الکترونیکی و با کارت های بانکی متصل به شبکه ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند . موکداً تاکید می گردد مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام در امتحان مشترک فراگیر تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. متقاضیان شرکت در امتحان مشترک فراگیر باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند. به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد. د) زمان برگزاری پنجمین امتحان مشترک فراگیر و نحوه دریافت کارت شرکت در آن: کارت شرکت در امتحان مذکور از تاریخ 97/4/12 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. پنجمین امتحان مشترک فراگیر در روز 97/4/15 در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استانها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی می باشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری امتحان مشترک فراگیر بر روی کارت شرکت در امتحان مشترک فراگیر درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در امتحان مشترک فراگیر به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای امتحان مشترک فراگیر توسط دستگاه اجرایی مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مراحل و نحوه اعلام نتیجه براساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره 9757 / 93 / 200 مورخ 93/7/19 و اصلاحیه آن به شماره 1172660 مورخ 96/2/26 سازمان اداری و استخدامی کشور، مرحله تعیین حد نصاب علمی و مرحله معرفی افراد جهت مصاحبه استخدامی به شرح ذیل صورت می پذیرد: الف) ب حدنصاب علمی ب ) انتخاب و اعلام لیست چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حدنصاب علمی ج) انتخاب و اعلام لیست چند برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه استخدامی از بین دارندگان حدنصاب آزمون علمی د) معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر ظرفیت) تذکرات مهم: 1 – به منظور احراز مهارتهای پایه و عمومی فنّاوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره دو ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری) پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر یک ماه پس از اعلام تایید گزینش، مدارک مربوط به ب مهارت های هفتگانه( icdl ) صادره از مراکز و مؤسسات تایید صلاحیت شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور را ارائه نمایند. بدیهی است انی که فاقد گواهینامه های مذکور می باشند و یا گواهی نامه آنان از مراکز تعیین صلاحیت شده نمی باشند، موظفند در یکی از مراکز تعیین شده که در بخش اعتبار سنجی موسسات آموزشی با عنوان موسسات تعیین صلاحیت شده در درگاه الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشور قابل مشاهده می باشد، پس از شرکت در آزمون تعیین سطح، گواهینامه مذکور را در زمان مقرر ارایه نمایند. 2 – استخدام افراد (به جز مشمولین سهمیه های ایثارگران) با رعایت سایر قوانین و مقررات برای کلیه دستگاههای اجرایی به صورت پیمانی می باشد. 3 – مدارک تحصیلی فارغ حصیلان آزاد ی در صورت پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر، حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه باید به تأیید سازمان مرکزی مذکور برسد. 4 – داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در امتحانات مشترک فراگیر ثبت نام نمایند که دارای مدرک تحصیلی (رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی) مطابق با عنوان مدرک تحصیلی(رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل این آگهی باشند و عنوان مدرک تحصیلی(رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی) داوطلب باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وی درج شده باشد. در غیر اینصورت در مرحله بررسی مدارک حذف خواهند شد. 5 – دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک تحصیلی معادل حق شرکت در امتحان مشترک فراگیر را ندارند . 6 – افراد دارای مدارک بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده برای شرکت در آزمون می بایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشند. بدیهی است صدور حکم کارگزینی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی می باشد. 7 – در صورت عدم تایید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی و معاینه پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشکی علوم پزشکی استان مربوطه می باشد. 8 – با توجه به اینکه، دستگاه های استخدام کنند،ه مدارک متقاضیان را پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی، بررسی خواهد نمود، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، سن و به ویژه مدارک ایثارگری، معلولین عادی، بومی و سابقه اشتغال غیر رسمی در دستگاه های اجرایی (برای محاسبه حداکثر سن)، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات خوداظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی باشد، هیچگونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نمی شود و در هر مرحله از امتحان مشترک فراگیر ، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب از سایر فرایند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد . 9 – مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان مشترک فراگیر ، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم صادره لغو و بلااثر می شود . 10 – اسامی پذیرفته شدگان پس از تأیید مراجع ذیصلاح از طریق درگاه دستگاه ها و سازمانهای مربوط و سامانه امتحانات یا مسابقات استخدامی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/73
زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نفت مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات
خبر ۲۱ آبان ۹۶: آزمون استخدامی وزارت نفت نیمه دی ماه برگزار می شود (منبع: خبرگزاری شانا) نفت از برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت در نیمه دی ماه امسال خبر داد و گفت: ثبت نام برای این آزمون طی هفته جاری آغاز می شود. به گزارش شانا، بیژن زنگنه در گفت وگویی آ ین وضعیت برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت را تشریح کرد: گویا وزارت نفت تصمیم به برگزاری آزمون استخدامی دارد که برای جامعه جویای کار خبر خوبی است، کمی در خصوص اه این آزمون و ضرورت برگزاری آن با توجه به این که شما همیشه گفته اید در صنعت نفت با مازاد نیروی انسانی مواجه هستید توضیح دهید؟ صنعت نفت علیرغم واگذاری همه پتروشیمی ها و بیشتر پالایشگاه ها، در سال ۱۳۹۲ با تراکم نیروی انسانی و افزایش چشمگیر تعداد نیروهای آن نسبت به سال ۱۳۸۴ روبرو بود و از همین جهت در چهار سال گذشته از جذب نیروی جدید خودداری شد. این درحالی است که متاسفانه بیشتر نیروهای اضافه شده به صنعت نفت در گروه های شغلی مربوط به فعالیت های پشتیبانی عمومی هستند. از طرفی آ ین آزمون منسجمی که در سطح صنعت نفت برای استخدام برگزار شد، مربوط به اردیبهشت سال ۱۳۹۲ بود که در آن آزمون نیز به دلایل ساختار طراحی شده برای آن، این صنعت تا حد زیادی از جذب نیروهای ممتاز محروم شد و از طرفی سالانه با بازنشستگی تعدادی از نیروهای متخصص خود روبرو است و این بدان معنی است که علیرغم تراکم نیروی انسانی، در طی سال های آینده در برخی از بخش های تخصصی با کمبود نیروی انسانی مواجه می شود. از طرف دیگر نظام اجرایی صنعت نفت بالاخص با رفع تحریم ها و ورود شرکت های خارجی، اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، رشد چشمگیر تولید گاز، گازرسانی به روستاها و نیروگاه ها و صنایع و در نتیجه تغییر ماهیت سوخت رسانی، واگذاری تمامی پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، دچار تغییرات چشمگیری نسبت به گذشته شده و می شود. بر همین اساس، نوع نیاز صنعت نفت به نیروها نیز تغییر کرده و امروز نیاز زیادی به بدنه چابک و نخبه برخوردار از دانش روز هستیم که کیفیت بدنه سیاست گذاری و کارفرمایی کشور در بخش نفت و گاز را ارتقا دهند و فضای فکری و جهت گیری های ما را تحت تاثیر قرار دهند. ستادهای ما در صنعت نفت نیاز به تقویت دارند. من یک مثال برای شما می زنم، ۳۰ سال پیش در جامعه، عموم مردم تصور قطعی داشتند که عموم کارکنان صنعت نفت به زبان انگلیسی، به عنوان یک ابزار ارتباطی با دنیا با توجه به سطح بالای استانداردهای صنعت نفت، مسلط هستند، ولی متاسفانه امروز با چنین شرایطی روبرو نیستیم و این نیاز جدی ما است که نیروهای جدیدی که جذب می شوند از سواد بالایی در تمام حوزه های تخصصی و عمومی برخوردار باشند. به همین جهت هم رشته هایی مثل رشته های ی نفت گرایش های مختلف، اقتصاد، اقتصاد انرژی، حقوق و حقوق تجارت بین الملل، مدیریت اجرایی گرایش های مختلف، مدیریت مالی و ی ایمنی که تا به حال چندان مورد توجه نبوده اند، در نیازهای استخدامی دیده شده است. با توجه به شرایطی که برای ورودی آزمون بخش نخبگان در نظر گرفته شده، برای اولین بار در صنعت نفت، ورودی آزمون و نه صرفاً وجی آن، از افراد نخبه است و جذب از بین نخبه ترین ها انجام خواهد شد که تجربه جدیدی است. از طرفی ما علاقه مند هستیم راهی ایجاد کنیم که نیروهای برجسته و توانمند که قرارداد مستقیم با وزارت نفت دارند نیز بتوانند از طریق آزمون هایی که برگزار می کنیم جذب رسمی صنعت نفت شوند، ولی سازمان امور اداری و استخدامی به دلایل قانونی، مجوز برگزاری آزمون داخلی را به صنعت نفت نمی دهد، ولی طی مذاکرات انجام شده، روشی اتخاذ شده که برای رفع نیاز بخش های حرفه ای صنعت، آزمون در بین افراد دارای حداقل ۴ سال سابقه ممتد کاملا مرتبط با نفت برگزار شود. در کل هرچند که به نظرم راه حل اشتغال جوانان استخدام تی نیست و بدنه ت روز به روز باید کوچکتر، نخبه تر و چابک تر شود، ولی امیدوارم با توجه به شرایط پیچیده فعلی اشتغال در کشور، این دو آزمون امیدی را در دل مخاطبان خود ایجاد کند و نتیجه آن نیز به نفع مردم ایران باشد. پس اگر درست متوجه شده باشم، شما رفع دو نیاز را هدف گرفته اید، یکی ارتقای سطح کیفی با جذب نیروهای نخبه که احتمالا بیشتر تازه فارغ حصیل هستند و دیگری رفع نیازهای بخش های حرفه ای صنعت با جذب نیروهای با سابقه حداقل ۴ سال، این جذب با چه تعداد و در چه زمانی انجام می شود؟ با توجه به اه و شرایطی که برای شما توضیح دادم، مجوز استخدام ۲۳۰۰ نفر برای این آزمون ها از سازمان امور اداری و استخدامی پس از طی مراحل مختلفی دریافت شد. ۱۲۵۰ نفر از این سهمیه به جذب نخبگان و ۱۰۵۰ نفر هم برای جذب افراد حرفه ای با تجربه اختصاص یافته است. به نحوی که همکاران من در وزارت نفت و شرکت های تابعه برنامه ریزی کرده اند، عموم جذب نخبگان به ستادهای شرکت ها و بخش های تخصصی در سکوهای تولید نفت و گاز اختصاص داده شده است و عموم جذب نیروهای باتجربه به واحدهای عملیاتی. ثبت نام طی هفته جاری آغاز می شود و زمان برگزاری آزمون نیز نیمه دی ماه است. برای جذب ۱۰۵۰ نفر و ۱۲۵۰ نفر دو آزمون جداگانه و با شرایط متفاوت برگزار می شود. نحوه برگزاری آزمون ها طبق مقررات صنعت نفت خواهد بود که دو بخش عمومی و اختصاصی دارد. سیاست ابلاغ شده به برگزارکنندگان آزمون این است که بخش تخصصی آزمون افراد حرفه ای برای جذب ۱۰۵۰ نفر را از سوالات کاربردی و مرتبط با حرفه طراحی کنند. این نیاز استخدامی شما از طریق استخدام دانشجویان صنعت نفت قابل رفع نبود؟ ما در طی سال های گذشته و از تیرماه ۹۲ تاکنون در تنها مواردی که جذب و استخدام داشته ایم از میان فارغ حصیلان صنعت نفت بوده است. ما در سال های گذشته نیز برای جذب این دانشجویان از سازمان امور اداری و استخدامی تقاضای مجوز می کردیم که معمولا هم با بخشی از آن موافقت می شد. در سال جاری نیز دستور ویژه ای برای جذب فارغ حصیلان گروه الف صنعت نفت دادم که تمام فارغ حصیلان گروه مذکور که اسامی آنها در بانک اطلاعاتی شرکت ملی نفت ثبت شده، برای مصاحبه فراخوان شوند و با آن ها مصاحبه شود و افرادی که حایز شرایط حداقلی برای جذب هستند، پذیرفته شوند و تا جایی که امکان دارد برای رفع نیازهای استخدامی وزارت نفت از این گروه فارغ حصیلان که حایز شرایط هستند استفاده شود. چون طبق مقررات قدیمی صنعت نفت که شامل فارغ حصیلان فعلی نیز می شود، این افراد صرفاً از شرکت در آزمون استخدامی معاف هستند ولی باید بر اساس نیاز استخدامی پس از طی موفقیت آمیز مراحل مصاحبه، طب صنعتی و گزینش جذب شوند.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/63
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور تکمیل ظرفیت آزمون سراسری

درخواست حذف اطلاعات
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره اعلام ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی جدید و تکمیل ظرفیت برخی از رشته های تحصیلی دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی و پردیس خودگردان ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع کلیه داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1396 شرکت کرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند، می رساند بعضی از ها و مؤسسات آموزش عالی، پس از اعلام نتایج نهایی آزمون فوق علاوه بر ظرفیت های مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره 2)، برای پذیرش دانشجو اعلام ظرفیت جدید نموده و یا متقاضی تکمیل ظرفیت بعضی از رشته های خود شده اند، لذا کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون با نمره کل مساوی و یا بیشتر از یک (با توجه به کارنامه نتایج علمی اولیه) می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در این اطلاعیه و دفترچه های راهنمای شماره 1 و 2 و سایر اطلاعیه های مربوط، از روز شنبه مورخ 96/09/04 لغایت شنبه مورخ 96/09/11 به سایت اینترنتی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر 50 کدرشته محل) به روش اینترنتی، اقدام نمایند. تبصره: در آن دسته از رشته های تحصیلی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی صورت می پذیرد، متقاضیان اعم از اینکه در آزمون سراسری سال 1396 ثبت نام و درجلسه آزمون حاضر بوده یا نبوده­اند و یا حتی در آزمون سراسری سال 1396 ثبت نام ننموده اند، می توانند متقاضی شوند. بدیهی است آن دسته از داوطلبانی قبلاً در آزمون سراسری، ثبت نام و شرکت ننموده اند، می بایست برای ثبت نام پس از واریز مبلغ 000,200 (دویست هزار) ریال بابت هزینه ثبت نام نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند. موارد قابل توجه: 1- آن دسته از داوطلبانی که در یکی از رشته های تحصیلی متمرکز آزمون سراسری سال 1396 پذیرفته شده اند، با رعایت ضوابط مربوط و در نظر گرفتن تبصره های ذیل در صورت تمایل می توانند متقاضی شرکت در گزینش رشته های تحصیلی مندرج در این اطلاعیه شوند. تبصره 1: در صورت قبولی نهایی این دسته از داوطلبان در این گزینش، قبولی قبلی آنان «کان لم یکن» تلقی خواهد شد و چنانچه داوطلبان متقاضی، در دوره های روزانه مندرج در این اطلاعیه پذیرفته شوند و یا قبولی قبلی آنان دوره روزانه باشد، حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال بعد (1397) را نخواهند داشت. لذا به پذیرفته شدگان تأکید می شود در تکمیل فرم تقاضانامه شرکت در گزینش رشته های تحصیلی مندرج در این اطلاعیه دقت کافی مبذول دارند، در غیر این صورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود. تبصره 2: در صورت قبولی نهایی این دسته از داوطلبان در این گزینش، با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد. 2- پذیرفته شدگان متمرکز آزمون سراسری در هر یک از کد رشته های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص که به دستگاه های اجرایی تعهد خدمت دارند و همچنین پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز به ثبت نام و شرکت در گزینش رشته های تحصیلی مندرج در این اطلاعیه نمی باشند. 3- کلیه داوطلبانی که درآزمون سراسری سال 1396حاضر بوده و دارای نمره کل مساوی و یا بیشتر از یک (با توجه به کارنامه نتایج علمی اولیه) می باشند، می توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این اطلاعیه و دفترچه های راهنمای شماره 1 و 2 و سایر اطلاعیه های مربوطمتقاضی کدرشته های تحصیلی ها و مؤسسات آموزش عالی به شرح مندرج در این اطلاعیه شوند. 4- داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی ضرورت دارد در انتخاب رشته های تحصیلی مورد علاقه، به شرایط و ضوابط هر یک از رشته های انتخ و همچنین شرایط و ضوابط یا مؤسسه آموزش عالی مربوط که در دفترچه های راهنمای شماره 1 و 2 آزمون سراسری سال 1396، این اطلاعیه و سایر اطلاعیه های مربوط درج شده است، توجه نمایند. تبصره 1: داوطلبان لازم است در انتخاب رشته های مربوط به فرهنگیان به شرایط و ضوابط این (علی الخصوص داشتن نمره کل 6500 و بالاتر و حداقل معدل کل دیپلم 15/00)، مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته، توجه نمایند. تبصره 2: داوطلبانی که در جلسه آزمون شرکت نموده ولی در زمان انتخاب رشته، علاقمندی خود را به رشته های فرهنگیان اعلام ننموده و هزینه مربوط به اعلام علاقمندی به این رشته ها را به مبلغ 51/000 (پنجاه و یک هزار) ریال از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سازمان، واریز ننموده اند، در صورت تمایل به انتخاب رشته های فرهنگیان (ویژه داوطلبان آزاد) بایستی مبلغ فوق بابت هزینه ثبت نام را از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب از طریق سایت سازمان پرداخت نمایند. 5- نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محل های مندرج در این اطلاعیه بسته به امکانات و نظر یا مؤسسه محل قبولی، خواهد بود. 6- داوطلبان در صورت تمایل می توانند کدرشته های انتخ دارای شرایط خاص و مصاحبه مندرج در این اطلاعیه را از جداول مربوط است اج و به ترتیب اولویت علاقه از طریق اینترنت در فرم انتخاب رشته های تحصیلی مرحله تکمیل ظرفیت به همراه سایر کدرشته های مربوط در هر اولویتی که علاقه دارند بر اساس ضوابط و توضیحات مربوط به رشته های دارای شرایط خاص دفترچه های راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) وارد نمایند. ضمناً واحد اطلاعات و پاسخگویی به سؤالات، در رابطه با این اطلاعیه همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت
9 صبح الی 15 بعدازظهر آماده پاسخگویی به سؤالات می باشد. لذا داوطلبان گرامی می توانند در صورت نیاز فقط با شماره
تلفن : 42163-021 تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری در این خصوص جداً خودداری فرمایند.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/64
ثبت نام آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش از نیمه اول اسفند 96

درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تمام تلاش ما بر این است که آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش تا پیش از عید برگزار شود.
وی بیان کرد: حق دریس ها نیز می توانند در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنند و پس از قبولی، سنوات حق دریسشان به سوابق شغلی آنها افزوده خواهد شد.
انصاری اظهار کرد: مجوز لازم را به وزارت آموزش و پرورش داده ایم و این وزارتخانه نیز باید در خصوص تامین اعتباراتش، هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و بودجه انجام دهد. تلاش برای برگزاری آزمون جدید استخدامی آموزش و پرورش پیش از عید امسال رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تمام تلاش ما بر این است که آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش تا پیش از عید برگزار شود. به گزارش خبرنگار گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب با اشاره به تعداد مجموعه نیرو های انسانی ت اظهار کرد: جمعیت کشور هنگام پیروزی انقلاب ی بالغ بر ٣٥ الی ٣٦ میلیون نفر بود که حدود یک میلیون و ١٠٠ هزار آن را مجموعه نیرو های انسانی ت تشکیل می دادند درحالیکه اکنون مجموعه این نیرو ها حدود ٣ میلیون نفر است. وی با بیان اینکه عملکرد دستگاه های اجرایی کشور به دو بخش تقسیم می شود، گفت: عملکرد درونی شامل تمام طرح های عمرانی و خدماتی در سراسر کشور می شود و عملکرد بیرونی نیز مربوط به تعداد نیرو های انسانی و ارائه خدمات و تکنولوژی می شود. انصاری تصریح کرد: برابر ماده ٤٦ قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه تبدیل نیرو های پیمانی به رسمی را مشخص کردیم و شرکت در یک آزمون برای این تبدیل پیش بینی شده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: برابر ماده ٥٧ قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت در آزمون برای تبدیل نیرو های پیمانی به رسمی، آزمایشی حذف شد و در برنامه ششم توسعه نیز تمدید نشد بنابراین خلاء در این بخش وجود دارد. معاون رئیس جمهور بیان کرد: امروز نیز این مسئله در هیئت ت تصویب شد و پیش بینی کردیم تا انی که با یک آزمون پذیرفته شدند، نیازی به شرکت در آزمون مجدد را نداشته باشند. وی با بیان اینکه در بخش نظام پرداخت تغییراتی انجام شد، گفت: در لایحه پیشنهادی، جداول و امتیازاتی را متناسب با شغل، سنوات خدمت و مدرک تحصیلی به افراد ارائه می دهیم. انصاری تصریح کرد: سقف امتیازات برخی از کارکنان ت را تا ٥٠ درصد افزایش داده ایم و افزایش پرداخت کارکنان نیز متناسب با شرایط دستگاه ها و سیاست هایی که مشخص کرده، انجام می شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ت با انجام این کار می تواند فاصله گروه های کارمندان را کم کند و نوعی سازی و متناسب سازی در مشاغل مشابه ایجاد کند. معاون رئیس جمهور بیان کرد: ت منابع مالی خود را در بودجه های سنواتی پیش بینی می کند و از آنها به منظور تحقق اه خود استفاده می کند. وی با اشاره به وضع نیرو های شرکتی تصریح کرد: نیرو های شرکتی، کارکنان ت نیستند و ت از آنها خدمت می گیرد و قرار نیست که نیرو های خدماتی، طرف قرارداد مستقیم با ت باشند. انصاری اظهار کرد: قانون اجازه به کارگیری از افراد زیردیپلم (استخدامی- ت) را نمی دهد و برخی از آنها تنها در شرایطی خاص و در مناطق محروم خدمت می کنند علاوه بر این موضوع غیر از نیرو های رسمی دو گروه از کارکنان با قرارداد معین و قرارداد کارگری هستند. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وضع و نحوه استخدام در شهرداری های کشور گفت: شهرداری های کشور به لحاظ مسائل استخدامی زیرنظر وزارت کشور قرار دارند و ارتباط ما با آنها تنها در خصوص ارائه مجوز کلی است. معاون رئیس جمهور ادامه داد: مجوز استخدام ٥٠ هزار نفر از نیروی انسانی با قرارداد مستقیم را ارائه داده ایم و قرار است آزمون در خود شهرداری ها برگزار شود. وی بیان کرد: حق دریس ها نیز می توانند در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنند و پس از قبولی، سنوات حق دریسشان به سوابق شغلی آنها افزوده خواهد شد. انصاری اظهار کرد: مجوز لازم را به وزارت آموزش و پرورش داده ایم و این وزارتخانه نیز باید در خصوص تامین اعتباراتش، هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و بودجه انجام دهد. معاون رئیس جمهور تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش تا پیش از عید برگزار شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چقدر کارمند مازاد در ت داریم گفت: طی برآوردهای مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نیروی اضافه در ت وجود دارد لذا بین ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نیروی اضافه در ت داریم. وی با اشاره به اینکه همیشه نمی توان ری را از مازاد نیروها تامین کرد، تا پایان برنامه باید ۱۵ درصد نیروی انسانی ت کاهش پیدا کند خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش در شهرستان تهران نیروی مازاد دارد، قانونی که با آن بتوانم نیروی انسانی شاغل در شهر تهران را منتقل کنیم نداریم لذا باید تکلیف نیروی انسانی اضافی مشخص شود. انصاری با اشاره به اینکه بیمارستان ها تخت های جدیدی را فعال می کنند اما نمی توانیم از ای برخوردار، نیرو منتقل کنیم گفت: از یک طرف مازاد نیرو و از طرف دیگر ری نیرو داریم. وی تصریح کرد: کاهش نیروی انسانی ت به دو روش واگذاری فعالیت ها همراه با کارکنان و عدم پذیرش نیروی انسانی بیش از حدی که قانون اجازه داده است، صورت می گیرد، برخی از فعالیت ها را باید به بیرون از ت واسپاری کرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه هر کشوری نیروی انسانی خود را مطابق با مقررات تعیین می کند ادامه داد : در آلمان کارکنان ت های محلی کارمند ت محسوب نمی شوند این در حالی است که در فرانسه کارمندان ت کارمندان ای ی و محلی ت محسوب می شوند، در کشور ما بر اساس مقررات به این موضوع می پردازیم. انصاری با اشاره به اینکه توسعه خدمات جغرافیایی، جمعیت کشور و کارهای که انجام می دهیم از دلایل افزایش حجم ت است خاطرنشان کرد: با تغییر در روش های انجام کار، استفاده از فناوری های نوین و توسعه ت الکترونیک می توان حجم ت را کاهش داد. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد : مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ت باید سامانه ثبت حقوق و دستمزد را مشتمل بر ویژگی هایی در پایان سال اول برنامه مستقر کند، طراحی آن تمام و زیرساخت های سخت افزاری آن نهایی شده است لذا پرداخت ها را در سال ۹۷ از طریق این سامانه رصد خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه متناسب با خدمات، نیروی انسانی جذب و تامین شده است گفت: خیلی از کارهایی که انجام می دهیم را بسیاری از کشورها انجام نمی دهند مثلاً نیروی انتظامی وظیفه جمع آوری قلیان ها را از قلیان خانه ها داشت، این در حالی است که در خیلی از کشورها پلیس این گونه کارها را انجام نمی دهد . انصاری با اشاره به اینکه سامانه حقوق و دستمزد قابلیت های متفاوتی دارد گفت: دسترسی دستگاه های نظارتی باید در این رابطه فراهم شود و در حدی هم دسترسی عمومی وجود دارد اما این دسترسی ها طی سطوحی تعریف می شود. وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ برابر حداقل حقوق به عنوان حداکثر حقوق تعریف شده است اظهار داشت : در قانون دو نوع حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر وجود دارد که در حقوق و مزایای غیر مستمر اضافه کاری و حق یت و امثال آن درج می شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: اگر حداقل حقوق یک میلیون و ۳۵ هزار تومان باشد هفت برابر آن ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شود، شرکت های تی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر تی قوانین دیگری دارند لذا در بعضی از دستگاه ها مقررات خاص حاکم است، مثلا وزارت نفت مقررات دستمزد خاصی دارد و یا اینکه نظام پرداخت قضات و اعضای هیئت علمی ها جداگانه است و تابع محدودیت نیست. وی افزود: پاداش پایان خدمت برای ۳۰ روز حقوق 30 ماه پاداش است، حقوق و مزایای مستمر فرد هر چقدر باشد ۳۰ برابر آن را در زمان بازنشستگی به عنوان پاداش دریافت می کنند. انصاری با اشاره به اینکه مجلس قوانین کشور را وضع می کند گفت: در خصوص قانون بودجه مجلس این اختیار را دارد تا در جداول و احکام قانونی بودجه تغییراتی ایجاد کند لذا بر اساس نظر شورای نگهبان و آیین نامه داخلی مجلس نباید احکام قوانین عادی را تغییر داد زیرا معمولا شورای نگهبان ایراد می گیرد. وی با اشاره به اینکه نباید قوانین عادی در لایحه بودجه تغییر کند گفت: در کل کشور تعداد شاغلین بازنشسته 300 نفر است لذا شرایط احراز مدیران در شورای عالی اداری مصوب شده است، انتخاب با شرایط احراز صورت می گیرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تسهیل به کارگیری جوانان و ن در حوزه های مدیریتی گفت: در این باره تغییراتی را در شرایط ایجاد کرده ایم و برای کارهای تحقیقاتی امتیازاتی در نظر گرفته شده است. انصاری با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم ۳۰ درصد مشاغل مدیریتی باید به ن اختصاص پیدا کند عنوان کرد : متوسط سن مدیریت کشور باید به 40 سال برسد. وی با اشاره به اینکه نباید امتیاز ویژه به افراد داد اظهار داشت: دستگاه ها باید در این خصوص مراقب باشند، البته موارد استثنایی داریم که این اتفاقات رخ داده است لذا باید جلوی تخلفات گرفته شود.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/65
برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در فروردین ماه 97

درخواست حذف اطلاعات
آموزش و پرورش گفت: احتمالا ظرف دو هفته آینده سهمیه جدیدی که برای آزمون را اعلام خواهیم کرد بر روی تعداد اختلاف نظر وجود دارد اما حول و حوش 18 هزار نفر خواهد بود و در فروردین ماه 97 امیدوارم آزمون برگزار شود.
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، سید محمد بطحایی آموزش و پرورش در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه «وزارت آموزش و پرورش همواره از عدم مدیریت نیروی انسانی رنج می برد و همچنین موضوع کمبود نیروی انسانی برای سال آینده تحصیلی در پایه دوازدهم وجود دارد؛ بر این اساس برنامه شما برای ساماندهی نیروی انسانی چیست و آیا آموزش و پرورش برنامه ای برای برگزاری آزمون استخدامی دارد؟ در این صورت چه زمانی و برای چه تعداد نفر برگزار خواهد شد؟»، اظهار داشت: احتمالا ظرف دو هفته آینده سهمیه جدیدی که برای آزمون تعیین را اعلام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بر روی تعداد اختلاف نظر وجود دارد اما حول و حوش 18 هزار نفر خواهد بود و در فروردین ماه 97 امیدوارم آزمون برگزار شود و در مهرماه 97 تعدادی به کارگیری شوند.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/66
آزمون استخدامی وزارت نفت لغو شد

درخواست حذف اطلاعات
خبر 12 اسفند 96: آزمون استخدامی وزارت نفت لغو شد (منبع: پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران)
آزمون استخدامی وزارت نفت تا انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری آزمون جدید لغو شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرد: «پیرو فراخوان آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت از محل مجوز استخدامی شماره ۱۱۶۹۲۵۱ مورخ ۹۶.۲.۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، با توجه به دستور موقت صادره مورخ ۹۶.۹.۱۱ ازسوی دیوان محترم عد اداری، ادامه فرآیند برگزاری آزمون متوقف شد.
دیوان محترم در تاریخ ۹۶.۱۲.۲ با لغو دستور موقت صادره موافقت و بر برگزاری آزمون جدید استخدامی حکم کرده است، بنابراین با عرض پوزش از همه ثبت نام کنندگان در آزمون، باتوجه به ابلاغ قضایی، لغو آزمون اعلام و مبالغ پرداختی متقاضیان به ایشان بازپرداخت خواهد شد.
تقاضا می شود برای ب اطلاع از نحوه دریافت وجوه ثبت نام از تاریخ ۹۶.۱۲.۲۲ به پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت مراجعه فرمایند.
درباره برگزاری آزمون جدید، پس از انجام هماهنگی های لازم، اطلاع رسانی خواهد شد.
یادآور می شود اگر انی نسبت به اعلام شماره حساب برای پس گرفتن وجه پرداختی برای ثبت نام اقدام نکنند، این موضوع به منزله تقاضای ایشان برای ثبت نام در آزمون استخدامی جدید تلقی شده و به هنگام اعلان برگزاری آزمون جدید، این عده نیازی به ثبت نام دوباره نخواهند داشت.»منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/67
استخدام پیمانی آموزش وپرورش سال 97

درخواست حذف اطلاعات
خبر 16 اسفند 96: اعلام تاریخ ثبت نام و شرایط شرکت در آزمون استخدام پیمانی آموزش وپرورش سال 97 (منبع: سایت وزارت آموزش و پرورش)
چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات در خصوص جذب و استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی،آموزش وپرورش از طریق آزمون درسال 1397 اعلام د که در آزمون استخدامی سال1397 براساس نیاز مناطق آموزشی برای حدود 70 خوشه شغلی مربوط به مشاغل آموزشی ، تعداد 17368 نفر ، با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمت کشور و درنظر گرفتن سهمیه های قانونی، بعد از طی مراحل آزمون به شرط گذراندن پودمان اول دوره مهارت آموزی، از تاریخ 97/7/1 جذب آموزش و پرورش خواهند شد پذیرفته شدگان نهایی مکلفند که مابقی دورة شایستگی معلمی را ،همزمان با اشتغال درمدارس در فرهنگیان و تربیت دبیرشهید رجایی بگذرانند.
آقای چهاربند در این خصوص گفتند، ثبت نام ازداوطلبان متقاضی در آزمون استخدامی پیمانی سال 1397 پس از تکمیل ،اخذ و تأیید اطلاعات، از سوی مراجع ذیصلاح، از اوا اسفندماه سال جاری و یا نیمه اول فروردین سال 1397 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور شروع خواهدشد.
ایشان اظهار داشتندکه آزمون استخدامی در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1397 برگزار و نتایج اولیه آزمون نیز، حداکثر تا اوا داد 1397 از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد پذیرفته شدگان نهایی پس ازطی مراحل مصاحبه تخصصی ، معاینات پزشکی و بررسی صلاحیت های عمومی ازمیان معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت، انتخاب و به فرهنگیان و تربیت دبیرشهیدرجایی جهت گذراندن دورة مهارت آموزی معرفی شوند.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/68
استخدام نیروی انتظامی ایران

درخواست حذف اطلاعات
استخدام نیروی انتظامی ایران- 19 اسفند 96 داوطلبانی که دارای کد رهگیری می باشند نیاز به ثبت نام مجدد در سامانه ندارند. سامانه برای تکمیل اطلاعات فعال می باشد.در صورتیکه کلمه عبور خود را فراموش نموده اید کد ملی خود را به مدیریت گزینش استان محل س ت اعلام نمایید. شرایط عمومی:
1– اعتقاد و زام عملی به دین مبین .
2 – زام عملی به قانون اساسی ایران واعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه اه آنها.
3 – تابعیت ایران.
*داوطلب می بایست ایرانی الاصل باشد بدین مفهوم که دارای شناسنامه ایرانی و پدر ومادر ایرانی الاصل باشد.
4 – عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای و معارض با نظام ایران.
5 – عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای در زمان تقاضای استخدام.
6 – عدم محکومیت به محرومیت از خدمات تی.
7 – نداشتن سوء پیشینة کیفری.
8 – عدم اعتیاد به .
9 – داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر.
10 – داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر. شرایط اختصاصی:
– صرفا داوطلبانی که آ ین مدرک تحصیلی آنها دیپلم و یا پیش ی باشد مجاز به ثبت نام در این سامانه می باشند .
– داوطلبان صرفا یک بار مجاز به ثبت نام در این سامانه می باشند و داشتن کد رهگیری به منزله تکمیل فرآیند ثبت نام می باشد.
– پس از اتمام ثبت نام دریافت رسید ثبت نام از سامانه نیاز به مراجعه حضوری نمی با شد پس از پایان مهلت ثبت نام در صورت داشتن شرایط و کد رهگیری ، فراخوان صورت می گیرد. پس از پایان مهلت ثبت نام ، ثبت نام جدید صورت نپذیرفته و سامانه برای تکمیل اطلاعات ثبت نام شدگان فعال می باشد
– دریافت رسید ثبت نام (کدرهگیری ) از سامانه و داشتن شرایط اولیه استخدام ، ملاک فراخوان داوطلبان خواهد بود
– حداقل معدل دیپلم یا پیش ی برای داوطلبان 14 می باشد .
– حداقل قد برای داوطلبان در مقطع درجه داری 170 سانتی متر می باشد.
مهلت ثبت نام: ثبت نام برای سال 97 می باشد
شرایط و تذکرات:
1 . سامانه ثبت نام اینترنتی صرفا با سیستم عامل ویندوز سازگار می باشد . لذا توصیه می گردد به منظور ورود اطلاعات صحیح و بدون نقص ، صرفا از رایانه هایی که از سیستم عامل ویندوز بهره می جویند استفاده نمایید .در صورت استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند ، تبعات ناشی از عدم دریافت صحیح اطلاعات متوجه مرکز گزینش و استخدام نخواهد بود.
2- ثبت نام از داوطلبان استخدام رایگان محسوب گردیده و مست م پرداخت وجهی از طریق درگاه الکترونیکی بانکها نمی باشد
3- کدملی داوطلب ،بعنوان نام کاربری و کلمه عبور ، برای ورود سامانه ثبت نام اینترنتی در نظرگرفته شده است.
4- داوطلبانی که موفق به تکمیل اطلاعات خود نشده اند ، می توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به سامانه اطلاعات خود را تکمیل و ویرایش نمایند.
5- ثبت نام در این سامانه به منزله استخدام در ناجا محسوب نمی گردد.
6- تکمیل اطلاعات توسط داوطلب ودریافت کدرهگیری ملاک تایید ثبت نام داوطلب می باشدمنبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/69
اولین فراخوان استخدام خلبان زن در هواپیمایی ایران

درخواست حذف اطلاعات
تهران (پانا) - مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران "هما" ضمن اشاره به این مطلب که هم اکنون ۵ مدیرکل زن در این شرکت هواپیمایی در حال فعالیت هستند می گوید براساس آمار موجود تعداد یک هزار و ۷۸۰ زن در هما شاغل بوده و نزدیک به ۴ هزار نفر خانم دیگر نیز در این صنعت در قالب آژانس های هواپیمایی و یا شرکت های مربوطه برای هما کار می کنند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،فرزانه شرفبافی مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران "هما" درخصوص فراخوان اخیر این شرکت هواپیمایی برای جذب خلبان بیان کرد: آگهی استخدام هما هرساله برای جذب خلبانان جدید درج شده و از علاقمندان برای حضور در این صنعت دعوت می شود، نکته حائز اهمیت در آگهی سال جاری حضور خلبانان زن برای اولین بار در این فراخوان است که از اهمیت بالایی برای ما برخوردار است. شرفبافی در ادامه با بیان اینکه تعداد خلبانان زن در حال حاضر در کشور چشمگیر است گفت: براساس این فراخوان و ثبت نام بانوان پس از برگزاری آزمون های ورودی قطعا مرحله گزینش برمبنای شایستگی افراد بین مردان و ن خلبان انجام خواهد شد. وی ضمن اشاره به این مطلب که هم اکنون ۵ مدیرکل زن در هواپیمایی ایران "هما" در حال فعالیت هستند گفت: براساس آمار موجود تعداد یک هزار و ۷۸۰ زن در هما شاغل بوده و نزدیک به ۴ هزار نفر خانم دیگر نیز در این صنعت در قالب آژانس های هواپیمایی و یا شرکت های مربوطه برای هما کار می کنند. این مقام مسئول با تأکید براینکه ۱۶ درصد از بانوان مذکور در رده های مدیریتی فعال هستند گفت: خلبانان پذیرفته شده در آگهی اعلام شده پس از گذراندن ۶ تا ۸ ماه و شرکت در آزمون های اولیه اعم از آزمون های پزشکی و گزینش، در دوره های خلبانی آموزش لازم را دیده و همچنین با مقررات سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین شرکت هواپیمایی هما آشنا می شوند. شرفبافی در ادامه اضافه کرد: در این مرحله خلبانان جوان برگزیده آموزش بر روی یک تایپ از هواپیماها را آغاز کرده و پس از اتمام آن به عنوان یک کمک خلبان به طور آزمایشی کار خود را آغاز می کنند. به گفته مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما یکی از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که ن در آن کشور دارا هستند، درحال حاضر نگاه جهان بیشتر به سوی ن معطوف شده است چراکه امروز برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عد اجتماعی چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگاه شود قطعا تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/70
اعلام زمان ثبت نام وشرایط آزمون استخدام آموزش وپرورش سال 97

درخواست حذف اطلاعات
خبر 5 فروردین 97: اعلام تاریخ ثبت نام وشرایط وضوابط شرکت در آزمون استخدام پیمانی آموزش وپرورش در سال1397 رییس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزات آموزش و پرورش از تاریخ ثبت نام وشرایط وضوابط شرکت در آزمون استخدام پیمانی آموزش وپرورش در سال1397 خبر داد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اسفندیار چهاربند در خصوص جذب و استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی این سازمان از طریق آزمون درسال 1397 اعلام کرد: در آزمون استخدامی سال1397 براساس نیاز مناطق آموزشی برای حدود 70 خوشه شغلی مربوط به مشاغل آموزشی، تعداد 17368 نفر ، با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمت کشور و درنظر گرفتن سهمیه های قانونی، بعد از طی مراحل آزمون به شرط گذراندن پودمان اول دوره مهارت آموزی، از تاریخ ا مهر ماه 97 جذب آموزش و پرورش خواهند شد. پذیرفته شدگان نهایی مکلفند که مابقی دورة شایستگی معلمی را ،همزمان با اشتغال درمدارس در فرهنگیان و تربیت دبیرشهید رجایی بگذرانند. چهاربند ادامه داد: ثبت نام ازداوطلبان متقاضی در آزمون استخدامی پیمانی سال 1397 پس از تکمیل، اخذ و تأیید اطلاعات، از سوی مراجع ذیصلاح، از نیمه اول فروردین سال 1397 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور شروع خواهدشد. وی اظهار کرد: آزمون استخدامی در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1397 برگزار و نتایج اولیه آزمون نیز، حداکثر تا اوا داد 1397 از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد پذیرفته شدگان نهایی پس ازطی مراحل مصاحبه تخصصی ، معاینات پزشکی و بررسی صلاحیت های عمومی ازمیان معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت، انتخاب و به فرهنگیان و تربیت دبیرشهیدرجایی جهت گذراندن دورة مهارت آموزی معرفی شوند. ????زمان شروع ثبت نام : از نیمه اول فروردین سال 97
????زمان آزمون استخدامی : نیمه دوم اردیبهشت ماه 97
????زمان اعلام نتایج اولیه : حداکثر تا اوا داد 97
????زمان شروع به کار و جذب در آموزش و پرورش : مهر ماه سال 97

????تاریخ ثبت نام وشرایط وضوابط شرکت در آزمون استخدام پیمانی آموزش وپرورش در سال1397 از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شدمنبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/71
استخدام صندوق کارآفرینی امید در سال 96

درخواست حذف اطلاعات
صندوق کارآفرینی امید به منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود در سطح استان از متقاضیان واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه دعوت به همکاری می­نماید: داشتن تابعیت ایران انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان عدم اعتیاد به ، روانگردان و دخانیات نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند. اعتقاد به دین مبین یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ایران. زام به قانون اساسی ایران دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته­ های حسابداری،بانکداری،اقتصاد،مالی،بازرگانی، کارآفرینی، ی صنایع و مدیریت های مرتبط حداقل معدل ۱۴ (جهت فارغ حصیلان ­های تی) و ۱۵ (جهت فارغ حصیلان ­های آزاد و…) متقاضیان بومی،در اولویت استخدام خواهند بود. دارا بودن حداکثر ۳۰ سال برای مقطع لیسانس و ۳۵ سال برای مقطع فوق لیسانس.(سوابق کاری مرتبط و تمام وقت متقاضیان، مشروط به پرداخت حق بیمه به حداکثر سن مذکور اضافه خواهد شد). داوطلبان می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ به صفحه ثبت نام مراجعه و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند. زمان آزمون از طریق همین سایت به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. جهت جلوگیری از بروز مشکل در فرایند ثبت نام از مرورگرهای بروز، ترجیهاً mozila firefox با chrome استفاده نمایید ورود به صفحه ثبت ناممنبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/42
طلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگا

درخواست حذف اطلاعات
بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیر تی-غیرانتفاعی سال 1396 و برخی از رشته های بدون آزمون (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) می رساند که ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور منحصراً بصورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ 96/02/24 آغاز می شود و تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 96/02/31 پایان می پذیرد؛ لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که دارای شرایط عمومی واختصاصی به شرح ذیل هستند، می توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/46
استخدام شرکت های آب و فاضلاب شهری

درخواست حذف اطلاعات
شرکت های آب و فاضلاب شهری زیر مجموعه شرکت ی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو، در راستای تحقق اه و وظایف خود و با استناد به مجوزهای استخدامی ، تعدداد ۲۷۱ نفر از افراد فارغ حصیل ممتاز های برتر را پس از انجام مصاحبه استخدامی و گزینش درصورت دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ذیل و ب امتیازات لازم در مصاحبه، استخدام می نماید. داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می توانند از روز شنبه مورخ ۱۳ / ۳ / ۹۶ لغایت ۱۳ / ۴ / ۹۶ اقدام به ثبتنام نمایند. آگهی و شرایط استخدام راهنمای نیازهای شغلی لینک مشاهده، دریافت و تکمیل فرم ثبت نام گزیده آگهی های استخدام مشابه: استخدام وزارت نیرو در سال ۹۶ (اطلاعیه جدید) استخدام کارشناس بهداشت محیط عمران آب و فاضلاب جذب ۲۵۰۰ نفر در وزارت نفت تا چند ماه آینده استخدام وزارت ورزش و جوانان سال ۹۶ (خبر جدید) استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۶ (کلیه اخبار) توضیحات وزارت کار در مورد مسدود شدن سایت کارورزی وضعیت استخدام بر اساس ت در وزارت آموزش وپرورش استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۹۶ (کلیه اخبار) جذب نیرو توسط بانک توسعه اکو ۱۸۷ نیرو در بیمارستان آیت اله بروجردی(ره) جذب می شوندمنبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/47
استخدام نیروی هوایی

درخواست حذف اطلاعات
خبر ۲۴ اردیبهشت ۹۶ – استخدام گسترده نیروی دریایی ایران در سال ۹۶ – سراسر کشور نیروی دریایی ایران برای تکمیل کارکنان پایور (کادر) درجه ­داری یکان های تابعه خود از بین جوانان متعهد و علاقه ­مند به صورت پیمانی داوطلب (پسر) می ­پذیرد
الف) شرایط عمومی متدین به دین و دارای تابعیت ایران ایمان به انقلاب ی و نظام و آمادگی برای فداکاری در راه تحقق اه انقلاب اعتقاد و زام عملی به ولایت مطلقه ی فقیه زام عملی به احکام ی و قوانین ایران و رعایت موازین اخلاق ی عدم عضویت و هواداری از احزاب، گروه ها و سازمان های داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه ی کیفری نداشتن اعتیاد به و سابقه محرومیت از خدمات تی داشتن سلامت روانی و جسمانی برابر گواهی اداره ی بهداشت و درمان نداجا (حداقل قد ۱۶۵ سانتی­متر و حداقل دید چشم بدون عینک ۱۰/۸ ) ب) شرایط اختصاصی
۱– دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در یکی از رشته­های زیر با شرایط مورد اشاره:
الف) نظری (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی) با حداقل معدل کل ۱۳ و حداقل معدل کتبی ۱۰
ب) رشته های فنی با حداقل معدل کل۱۳ و حداقل معدل کتبی ۱۰
پ) رشته­های مهارتی کاردانش با حداقل معدل کل ۱۴
۲– موفقیت در آزمایش های ورودی (علمی، عقیدتی، مصاحبه حضوری و ورزشی)
۳– فقط از متولدین ۱/۱/۷۵ الی ۲۹/۱۲/۷۸ ثبت نام به عمل می آید. (مدت انجام خدمت مقدس سربازی به حداکثر سن داوطلب اضافه می شود)
موارد مهم
(۱) استخدام مشمولان وظیفه عمومی مست م ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی است. ( استخدام مشمولان غایب و دارندگان کارت معافیت پزشکی ممنوع است.)
(۲) فرزندان معظم ، جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی از اعمال شرط معدل و سن معاف می باشند. (برابر ارائه مدرک از بنیاد مربوطه)
(۳) فرزندان معظم ، جانبازان، آزادگان، نیروهای مسلح ، ایثارگران ، ان فعال و سربازان جمعی آجا از اولویت هایی برخوردار خواهند بود.
(۴) حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت می باشند.
(۵) داوطلبان، پیش بینی های لازم را برای حداقل سه روز اقامت در تهران به عمل آورند.
(۶) آزمون ورودی از کتب عمومی و مشترک سه سال دبیرستان و دین وزندگی خواهد بود.
(۷) درصورتی که قبول­شدگان نهایی مراحل گزینش، بیشتر از ظرفیت مورد نیاز باشند، داوطلبان براساس اولویت­های شورای گزینش انتخاب خواهند شد.
(۸) در هر مرحله­ای از گزینش که مشخص شود داوطلب فاقد شرایط اعلام شده است، از ادامه مراحل گزینش وی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
(۹) در صورت تکمیل سهمیه، ثبت نام متوقف خواهد شد.
(۱۰) استخدام داوطلبان واجد شرایط، حسب اولویت های سازمانی عمدتاً به منظورخدمت در مناطق و پایگاه های عملیاتی نداجا صورت می گیرد.
(۱۱) با توجه به شبانه روزی بودن دوره ی آموزشی لازم است داوطلبان مجرد باشند .
(۱۲) مدت قرارداد داوطلبان استخدام، پنج سال است و این مدت به منزله انجام خدمت دوره ضرورت نیز محسوب می گردد. گفتنی است داوطلبان در طول مدت قرارداد در صورت تقاضای شخصی و داشتن شرایط لازم به استخدام رسمی تغییر وضعیت خواهند یافت.
(۱۳) استخدام شدگان گروه هنر ( شاخه کاردانش) صرفاً در تخصص مربوط به کار گرفته خواهند شد.
(۱۴) فارغ حصیلان رشته های دریایی هنرستان های دریایی دراولویت جذب قراردارند.
ب) امتیازها
۱- دوره آموزش داوطلبان در آموزشگاه به صورت شبانه­روزی بوده و کلیه مخارج آنان از قبیل وسایل کمک آموزشی، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان به عهده نیروی دریایی است و ماهیانه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی نیز به آنان پرداخت خواهد شد.
۲- داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش برابر مقررات ایران، ترفیع می گیرند و از حقوق و مزایای شغلی مربوط برخوردار می­شوند.
۳- دانش آموختگان از تسهیلات وام های مصوب، کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
۴- درصورت ازدواج داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش اولیه ، همسر و فرزندان آن ها به عنوان افراد تحت تکفل منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.
ج) مدارک مورد نیاز برای ثبت­نام
۱- ع ۴×۳ دو قطعه (پشت­نویسی شده)
۲- اصل شناسنامه و کارت ملی
۳- اصل مدرک دیپلم یا گواهی قبولی موقت دیپلم
۴- اصل و روگرفت نامه بنیاد شهید (برای فرزندان معظم ، جانبازان، آزادگان)ونامه یاکارت بسیج فعال
۵- اصل و روگرفت نامه اشتغال به خدمت یامعرفی نامه ازکانون بازنشستگان ویادفترچه ی خدمات درمانی نیروهای مسلح خود یا والدین (برای فرزندان کارکنان نیروهای مسلح)
۶-واریز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به حساب ۱۲۱۰،۱۷۳،۱۰۲۹۱۹۶،۱ بانک حکمت ( به نام مدیریت گزینش واستخدام معاونت نیروی انسانی نداجا ) و ارائه اصل برگۀ واریزی در زمان ثبت نام(وجه واریزی به هیچ وجه قابل استر ی باشد.)
د) نحوه ثبت­نام
ثبت­نام از داوطلبان به صورت حضوری انجام خواهد شد و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان واجد شرایط از تاریخ ۲۳/۲/۹۶ تا تاریخ ۲۵/۳/۹۶ فرصت دارند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز در بند (ج) و با توجه به محل س ت خود به یکی از نشانی­های زیر برای ثبت­نام مراجعه نمایند:
تهران، میدان رس ، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام نیروی دریایی، تلفن ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷
بندرعباس، اسکله باهنر، جنب کلینیک تخصصی نیروی دریایی، شعبه استخدام، تلفن ۷-۳۳۵۶۴۱۲۱ ، داخلی ۲۰۵۵
بوشهر، منطقه دوم نیروی دریایی، درب دوم دژبان، شعبه استخدام، تلفن ۱۹-۴۵۴۴۲۰۱داخلی۳۰۳۶
بندرجاسک، جنب میدان ، منطقه دوم ولایت نیروی دریایی جمهوی ی ایران، دایره استخدام، تلفن ۵۲۲۰۴۵۸
چابهار، کنارک، منطقه سوم نیروی دریایی ج. ا. ا، جنب درب دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن۴۳۱۲۱۴۵ و ۴۳۱۲۹۲۲
نوشهر، علوم دریایی (ره)، تلفن ۰۱۱۵۲۳۵۳۰۸۳
رشت، میدان نیروی دریایی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایی، دفتر استخدام، تلفن ۰۱۳۳۳۳۳۹۹۷۵
مشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبه استخدام، تلفن ۰۶۱۵۳۵۳۱۸۳۵
سیرجان، بلوار رضا(ع) ، آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، درب لنگر، شعبه گزینش و استخدام ، تلفن ۳۲۰۳۵۶۳
مشهد،کوه سنگی هشت، ابتدای خیابان شهید بهشتی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۰۵۱۳۸۵۹۸۳۰۰
شیراز، میدان اطلسی،نبش خیابان فروغی،روبروی بانک سپه، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۰۷۱۳۲۲۸۶۳۱۳
اصفهان، خیابان ، سه راه حکیم نظامی،خیابان صفه،نرسیده یه اتکاءجنب کانون بازنشستگان نیروهای مسلح دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۳۱۳۶۲۰۲۱۴۶
کرمانشاه، سه راه حافظیه، بلوار شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۰۸۳۳۸۳۹۵۰۹۳
تبریز، خیابان ، جنب بیمارستان ، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۰۴۱۳۵۴۱۴۱۳۶
م آباد،خیابان۶۰متری،پل مدیریت،نبش افلاک هشتم ،ساختمان بنیادنخبگان(طبق همکف)، دفتر نمایندگی نیروی دریایی۰۶۶۳۳۲۱۳۵۸۶
سنندج،میدان مولوی کرد،سه راه صفری،ساختمان شماره ۳ استانداری، طبقه اول، دفترنمایندگی نیروی دریایی۰۸۷۳۳۲۴۶۶۴۶
گرگان، ترمینال بسمت جاده آق قلا، جنب سی ان جی، دفترنمایندگی نداجا۰۱۷۳۲۶۸۶۰۲۳
سمنان،بلوارولی عصر،روبروی پارک سنگی،دفترنمایندگی نداجا۰۹۹۰۷۹۵۳۰۳۴
اراک،خیابان شهیدبهشتی(عباس آباد)جنب زاده،دفترنمایندگی نداجا
بجنورد،خیابان (ره)روبروی پمپ بنزین،خیابان ملاصدرا،بن بست اول،سمت چپ ،طبقه دوم،دفترنمایندگی نداجا
هـ) مکان و زمان برگزاری آزمون ورودی
۱- محل برگزاری آزمون ورودی، همان شهری است که داوطلب در آن اقدام به ثبت­نام نموده است.
۲- تاریخ برگزاری آزمون ورودی، هم زمان با ثبت ­نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. لینک آگهی در سایتمنبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/48
زمان اعلام نتایج نهایی آزمون آموزش و پرورش سال 95 و برگزاری آزمون جدید در داد 96

درخواست حذف اطلاعات
۱۰ داد ۹۶ – پذیرفته شدگان مهر ۹۷ معلم می شوند خبرگزاری دانشجو : پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی آموزش وپرورش ۷ ماه است که منتظر اعلام نتایج نهایی و آغاز دوره های آموزش معلمی هستند؛ طبق اعلام مسئولان آموزش وپرورش نتایج نهایی تا یک ماه آینده منتشر خواهد شد.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، نتایج سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ ۶ دی ۹۵ اعلام شد، در این آزمون وزارت آموزش و پرورش به جذب ۱۰ هزار نیروی انسانی پس از انجام مصاحبه علمی و گزینش اقدام می کرد.همچنین به دلیل خالی ماندن برخی از ظرفیت ها، مجدد نتایج از سوی سازمان سنجش بررسی و اسامی برخی افراد نیز در مرحله تکمیل ظرفیت اسفند ماه سال گذشته اعلام شد.
پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش مرحله مصاحبه علمی و گزینش را نیز طی د اما تا به امروز نتایج نهایی از سوی وزارت آموزش وپرورش اعلام نشده است تا پس از آن دوره آموزشی پذیرفته شدگان توسط فرهنگیان برگزار شود.
تعدادی از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش از تاخیر ۷ ماهه در اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش ابراز ن یتی کرده و عنوان د:با توجه به برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در آبانماه ۹۵ و با گذشت بیش از ۷ ماه هنوز نتایج نهایی پذیرفته شدگان از سوی آموزش وپرورش اعلام نشده است در حالیکه در صفحه ۱۲ بند ۶ دفترچه استخدام قید شده است که احکام کارگزینی از تاریخ اول مهر ۹۶ صادر خواهد شد، اما با تعلل در اعلام نتایج ممکن است پذیرفته شدگان به جای مهر ۹۶ از مهر ۹۷ وارد مدارس شوند در چنین ح ی از زمان برگزاری آزمون تا ورود به شغل معلمی بیش از ۱.۵ سال زمان می گذرد در حالیکه بسیاری از افراد شرکت کننده در این آزمون به حقوق این شغل نیاز دارند.
در دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۹۵ در رابطه با جذب نیرو در آموزش وپرورش آمده است: در صورت موفقیت در دوره ی اله مهارت آموزی، احکام کارگزینی با رعایت سایر ضوابط و مقررات از جمله تایید گزینش از تاریخ اول مهر ۹۶ صادر خواهد شد. در همین رابطه شاپور محمدزاده س رست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش به تسنیم گفت: اعلام اسامی تکمیل ظرفیت از سوی سازمان سنجش با تأخیر همراه بود و این سازمان لیست تکمیلی شامل اسامی ۶۰۰ نفر را روز گذشته به ما اعلام کرد، گزینش این افراد و اعلام نتایج نهایی یک ماه به طول می انجامد بر همین اساس احتمال برگزاری دوره های آموزشی در تابستان بسیار پایین است و دوره ها مهر ماه توسط فرهنگیان برگزار می شود.
وی افزود: پذیرفته شدگان پس از گذراندن دوره آموزشی یک ساله از مهر ۹۷ به عنوان معلم وارد مدارس کشور می شوند.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/49
ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

درخواست حذف اطلاعات
خبر ۲۹ داد ۹۶ : آغاز ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی از امروز ( منبع : خبرگزاری ایسنا) مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور (شهریورماه سال ۹۶) از عصر امروز خبرداد. حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده ثبت نام برای شرکت در این آزمون از عصر امروز دوشنبه ۲۹ داد ۹۶ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org آغاز می شود و تا دوشنبه ۵ تیرماه ۹۶ ادامه خواهد داشت. وی تاکید کرد: دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور همزمان با آغاز ثبت نام، از عصر امروز دوشنبه ۲۹ داد ۹۶ روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به نحوه پرداخت هزینه ثبت نام شرکت در این آزمون اظهار کرد: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود لذا داوطلبان ضرورت دارد پس از پرداخت مبلغ ۳۳۰ هزار ریال (۳۳ هزار تومان) به صورت الکترونیکی و با کارت های عضو شبکه شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام کنند.
کارت شرکت در چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور روز ۳۱ مرداد ۹۶ روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و لذا داوطلبان ضرورت دارد از روز ۳۱ تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه دوم شهریور ۹۶ به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و پس از مشاهده کارت شرکت در آزمون نسبت به دریافت پرینت و همچنین دریافت برگه راهنمای مربوط اقدام کنند.
براساس برنامه پیش بینی شده این آزمون روز سوم شهریور ۹۶ در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استان ها برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است ملاک تعیین حوزه احتمالی، شهرستان محل اقامت فعلی اظهارشده در تقاضانامه ثبت نام است.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: ساعت و محل آزمون روی کارت شرکت در آزمون درج و هنگام دریافت پرینت کارت به اطلاع داوطلب می رسد.
توکلی در ادامه اظهار داشت: در روز آزمون به هر یک از داوطلبان یک دفترچه حاوی سوالات عمومی و یک دفترچه حاوی سئوالات اختصاصی داده می شود. سئوالات آزمون به صورت چهارگزینه ای و با یک ضریب یک طراحی خواهد شد و به ازای هر سئوال غلط یک سوم نمره منفی در نظر گرفته می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به مواد امتحانی چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور خاطرنشان کرد: مواد آزمون عمومی شامل دروس:
۱- فناوری اطلاعات و مهارت های هفت گانه (lcdl)
۲- ریاضی و آمار مقدماتی
۳- زبان و ادبیات فارسی
۴- معارف ی
۵- زبان انگلیسی عمومی
۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷- هوش و توانمندی های عمومی، می باشد. تبصره اینکه اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از پاسخگویی به سئوالات معارف ی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سئوالات عمومی محاسبه خواهد شد. توکلی در پایان خاطرنشان کرد: مواد آزمون اختصاصی برای هر یک از مشاغل مندرج در ج شماره یک مطابق با موارد مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور می باشد.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/50
استخدام نیروی زمینی ایران

درخواست حذف اطلاعات
استخدام نیروی زمینی ایران- ۳۰ داد ۹۶ نیروی زمینی ایران جهت تکمیل کادر درجه دار و امدادگر رزم (حرفه بهداشت و درمان ) به صورت پیمانی ۵ ساله از بین جوانان مؤمن و متعهد با شرایط و امتیازات زیر داوطلب پسر استخدام می نماید الف) شرایط عمومی
۱) متدین به دین مبین
۲ ) تابعیت کشور ایران
۳) ایمان به انقلاب ی و نظام و آمادگی فداکاری در راه تحقق اه آنها
۴)عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب ی و نظام ایران
۵) عدم محکومیت به محرومیت از خدمات تی
۶) عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های غیر قانونی و یا الحادی
۷) عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های
۸) عدم معروفیت به فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به و نداشتن سوء پیشینه کیفری برابر اعلام مراجع ذی صلاح
۹) داشتن سلامت روانی و جسمانی برابر تاییدیه اداره بهداشت ودرمان نیروی زمینی ایران ((حداقل قد ۱۶۵ سانتیمتر )) ب) شرایط اختصاصی برای داوطلبان مقطع درجه دار پیمانی امدادگررزم
۱ ) داشتن مدرک تحصیلی فقط دیپلم متوسطه علوم تجربی با حداقل معدل کل ۱۴ و معدل کتبی ۱۰ به بالا.
۲) سپردن تعهد خدمت به مدت ۵ سال به صورت پیمانی نظامی/ رسمی نظامی برابر ضوابط قانون ایران .
۳) مدت قرارداد به صورت پیمانی ۵ ساله می باشد.
۴) موفقیت در آزمون علمی، معاینات پزشکی ، مقاومت جسمانی ، صلاحیت های گزینشی و مصاحبه علمی .
۵) حداقل سن ۱۷ سال و حداکثر ۲۰ سال تمام می باشد و مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن داوطلب اضافه می گردد.
۶) به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد .
۷) فرزندان ، جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار افتاده کلی از شرط معدل و سن معاف می باشند.
۸) دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که غیبت سنواتی داشته باشند حق ثبت نام ندارند.
۹) با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزش، داوطلبان باید مجرد بوده و تا پایان دوره مجرد باقی بمانند.
(ثبت نام داوطلبان متاهل ممنوع می باشد) ج) منابع آزمون : از دوره سه ساله دبیرستان رشته علوم تجربی
۱ – دروس عمومی (زبان و ادبیات فارسی – عربی – فرهنگ و معارف ی – زبان انگلیسی – هوش و استعداد تحصیلی )
۲ – دروس تخصصی ( ریاضیات – فیزیک – شیمی – زیست شناسی ) الف) شرایط اختصاصی برای داوطلبان مقطع درجه دار پیمانی
۱ ) داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در یکی از رشته های ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و معارف ، فنی حرفه ای وکار دانش (به غیر از رشته های دامداری، باغبانی و کشاورزی) در رشته های مورد نیاز با حداقل معدل کل ۱۳ (دارندگان معدل بالاتر در اولویت خواهند بود).
۲) سپردن تعهد خدمت به مدت ۵ سال به صورت پیمانی نظامی/پایور نظامی برابر ضوابط قانون ایران .
۳) قرارداد به صورت پیمانی و برای مدت ۵ ساله می باشد.
۴) موفقیت در آزمون علمی، معاینات پزشکی ، مقاومت جسمانی ، صلاحیت های گزینشی و مصاحبه فرماندهی.
۵) حداقل سن ۱۷ سال و حداکثر ۲۱ سال تمام می باشد و مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن داوطلبان اضافه می گردد .
۶) به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد .
۷) فرزندان ، جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار افتاده کلی از شرط معدل و سن معاف می باشند.
۸) دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که سنواتی داشته باشند حق ثبت نام ندارند.
۹) با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزش داوطلبان باید مجرد بوده و تا پایان دوره مجرد باقی بمانند.
(ثبت نام داوطلبان متاهل ممنوع می باشد)
ب) منابع آزمون
شامل هوش و استعداد تحصیلی ج) امتیازات
۱) داوطلبان استخدام در مقطع درجه دار پیمانی نظامی/ رسمی نظامی و همچنین مقطع امدادگر رزم پیمانی نظامی/ رسمی نظامی پس از طی دوره های آموزشی برابر مقررات ایران به ترفیع درجه نائل می گردند .
۲) دوره آموزش شبانه روزی و کلیه هزینه ها از قبیل مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت و درمان و وسائل کمک آموزشی در مدت آموزش به عهده ایران خواهد بود و ماهیانه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی به آنان پرداخت خواهد شد.
۳) کارکنان استخدامی مطابق ضوابط و مقررات از امکانات کارت حکمت ، بیمه خدمات درمانی ، بیمه عمر و سایر تسهیلات رفاهی بهره مند خواهند گردید .
۴) درصورت ازدواج داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش اولیه ، همسر و فرزندان آن ها به عنوان افراد تحت تکفل منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.
۵) خانوادهای معظم ء ، جانبازان ، آزادگان ، نظامیان ( در صورت ارائه مدارک معتبر از مراجع ذی صلاح ) از امتیازات قانونی مصوب برخوردار خواهند شد . د) مدارک مورد نیاز
۱) سه قطعه ع ۴ ۳ پشت نویسی شده .
۲) اصل و یک برگ روگرفت (فتوکپی) مدرک دیپلم متوسطه در رشته مورد نیاز .
۳) اصل و یک برگ روگرفت (فتوکپی)کارت پایان خدمت ( برای داوطلبانی که خدمت سربازی را انجام داده اند )
۴) ارائه روگرفت و اصل گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن غیبت سنواتی ( جهت سربازان وظیفه )
۵) ارائه روگرفت و اصل دفترچه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی هنگام ثبت نام جهت داوطلبان مشمول.
۶) ارائه اصل و یک سری روگرفت (فتوکپی) از تمام صفحات شناسنامه.
۷) ارائه اصل و یک برگ روگرفت کارت ملی . هر) یاد آوری
۱) تاریخ اعلام نتیجه آزمون روانسنجی ، روز آزمون در حوزه های امتحانی اعلام خواهد شد .
۲) قبول شدگان آزمون ورودی لازم است طبق برنامه زمانی جهت انجام مراحل گزینش باهماهنگی دفاتر استخدام مربوط به تهران مراجعه نمایند.
۳) ثبت نام به صورت حضوری می باشد و از ارسال مدارک به صورت پستی اکیداً خودداری فرمایید.
۴) خانواده های محترم ،جانبازان، آزادگان، نظامیان مستندات مربوط را به همراه سایر مدارک تحویل حوزه های ثبت نام نمایند.
۵) مدارک تحویلی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
۶) داوطلبان استخدام با توجه به شهر محل دریافت دیپلم و س ت به نزدیک ترین دفتر استخدام مراجعه و از حضوردر سایر دفاتر استخدام جهت ثبت نام خودداری نمایند.
تذکر :
ارائه مدارک اصلی فقط جهت رویت می باشد و از تحویل اصل مدارک خودداری گردد. و) تاریخ ثبت نام و آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه برای داوطلبان درجه دار پیمانی نظامی/ رسمی نظامی و امدادگر رزم پیمانی نظامی/رسمی نظامی :
۱- علاقه مندان از تاریخ : ۱۰/۴/۹۶ تا ۱۰/۵/۹۶ به همراه مدارک به نزدیک ترین دفتراستخدام محل س ت به صورت حضوری مراجعه و ضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند .
۲- محل برگزاری آزمون درجه دار پیمانی : حوزه های ثبت نامی خواهد بود.
۳- داوطلبان می توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و رسید ثبت نام ، جهت دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ های ۱۸ و ۱۹/۵/۹۶ به حوزه های ثبت نامی مراجعه نمایند .
۴- تاریخ برگزاری آزمون روانسنجی ۲۰/۵/۹۶
۵- تاریخ اعلام نتیجه ۲/۷/۹۶
۶- قبول شدگان آزمون ورودی لازم است باهماهنگی دفاتر استخدام مربوط و طبق برنامه زمانبندی جهت انجام مراحل گزینش به آدرس تهران، میدان حر، خیابان غربی ، مدیریت گزینش و استخدام نزاجا مراجعه نمایند. ز) آدرس حوزه های ثبت نامی:
۱- ارومیه -اول خیابان کاشانی – کوی سازمانی- دفتر استخدام قرارگاه عملیاتی شمال غرب . تلفن: ۳۲۲۵۹۸۱۱- ۰۴۴
۲- اصفهان – سه راه حکیم نظامی جنب کلینیک فجر دفتراستخدام مرکزآموزش توپخانه- تلفن: ۳۶۲۰۲۰۱۹ – ۰۳۱
۳- اهواز – امانیه – خیابان فلسطین – جنب بیمارستان رازی – دفتر استخدام تیپ ۱۹۲ زرهی – تلفن : ۳۳۳۳۰۵۷۴- ۰۶۱
۴- دزفول-کیلومتر۲ اتوبان دزفول مشک روبروی پل ازادگان جنب درب ورودی ف آماد پش جنوب غرب نزاجا
۵- ایلام- میدان معلم – خیابان پیام – کوچه پیام ۶– ساختمان شماره ۲۱۰– روبروی اداره کل کتابخانه های استان ابلام – ۳۲۲۲۴۲۴۴- ۰۸۴
۶-اردبیل- بزرگراه -جنب پادگان شهید چمران-دفتر استخدام تیپ ۴۰ تلفن : ۳۳۷۱۰۱۲۲ – ۰۴۵
۷- بروجرد – خیابان شهید قندی روبروی شهرداری–دفتر استخدام مرامهن تلفن: ۴۲۶۲۰۰۸۹ – ۰۶۶
۸- اسان جنوبی- میدان –ابتدای خیابان جنب پل روبروی پارک تلفن : ۳۲۲۲۲۰۰۹ – ۰۵۶
۹– اسان شمالی- خیابان فردوسی جنوبی – دفتر استخدام تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان ۳۲۳۱۸۲۸۱ – ۰۵۸
۱۰- تبریز- انتهای خیابان – دفتر استخدام تیپ ۱۲۱. تلفن: ۳۵۴۲۰۶۳۰ – ۰۴۱
۱۱- تهران – میدان حر- خیابان غربی – به طرف چهار راه کمالی- دفتر استخدام ف.آمادوپش نزاجا تلفن : ۶۶۴۶۷۶۰۹- ۰۲۱
۱۲- تهران – اتوبان فتح – کیلومتر ۱۲ جاده قدیم – سه راهی شهریار – جنب پادگان پشتیبانی منطقه ۳ ذوالفقار- دفتر استخدام پشتیبانی منطقه ۳ تلفن : ۶۶۲۸۴۷۸۶ – ۰۲۱
۱۳- م آباد – خیابان انقلاب – گردان آموزشی تیپ ۱۸۴- دفتر استخدام تیپ ۱۸۴ . تلفن: ۳۳۳۰۹۰۰۳- ۰۶۶
۱۴- سنندج – م درب رژبانی تی ۱۲۸ پادگان شهید سرلشگر ایرج نصرت زاده تلفن: ۳۳۱۱۱۶۰۶-۰۸۷
۱۵- شاهرود – میدان – جنب خدمات درمانی – دفتر استخدام تیپ ۱۵۸ – تلفن: ۳۲۲۲۹۰۹۴- ۰۲۳
۱۶- شیراز- میدان حسین(ع)(ستاد) دفتراستخدام فرماندهی وارشد نظامی آجا در استان فارس – تلفن: ۳۲۳۵۰۰۲۳ – ۰۷۱
۱۷- زنجان –میدان جنب تالار ۲۲ بهمن تلفن: ۳۳۵۳۸۰۶۰-۰۲۴
۱۸- زاهدان – خیابان - روبروی سازمان قضایی نیروهای مسلح – دفتراستخدام تیپ ۱۸۸ – تلفن : ۳۳۲۳۹۰۸۲- ۰۵۴
۱۹- قزوین- بلوار شهید بهشتی جنب درب تیپ ۱۱۶ دفتر استخدام تیپ ۱۱۶ . تلفن :۳۳۳۲۲۴۶۹- ۰۲۸
۲۰- کاشان – نبش م ولیعصر(مدخل) ساختمان اداری بخش داریدفتر استخدام نزاجا تلفن:۵۵۵۸۰۳۰۴-۰۳۱
۲۱- کرمان– خیابان عد - روبروی فروشگاه اتکا-دفتر استخدام مرآ ۰۵تلفن : ۳۲۲۶۷۷۵۰- ۰۳۴
۲۲- کرمانشاه- بلوارشهیدبهشتی- سه راه حافظیه – دفتر استخدام پشتیبانی منطقه ۱- تلفن: ۳۸۳۵۹۴۱۰ -۰۸۳
۲۳- گرگان – فلکه ف الدین اسعدگرگانی- دفتر استخدام تیپ ۲۳۰ – تلفن : ۳۲۲۲۹۴۹۹- ۰۱۷
۲۴- مشهد- فلکه عدل (ره)- خ شهید فیاض بخش بعد از دادسرای نظامی دفتر استخدام ق م شمال شتلفن:۳۸۵۲۵۵۵۹-۰۵۱
۲۵- مراغه-میدان شهرداری- نرسیده به خیابان مشهر- ساختمان دژبان شهر- دفتر استخدام پادگان رضا (ع) تلفن : ۳۷۲۵۴۹۱۹- ۰۴۱
۲۶- همدان – میدان زاده عبداله – بلوار زینبیه – روبروی غیر انتفاعی الوند – دفتر استخدام تیپ ۳۱۶ تلفن : ۰۸۱۳۴۲۲۲۵۲۵منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/51
پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای- جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1396

درخواست حذف اطلاعات
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1396 دین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1396 می رساند که ثبت نام برای شرکت در پذیرش دوره مذکور از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان از روز دوشنبه مورخ 96/5/2 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 96/5/9 پایان می پذیرد. لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل می باشند، می توانند در پذیرش مذکور ثبت نام و شرکت نمایند. روش گزینش دانشجو گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه های آزاد، شاغل، ایثارگران، بومی بودن و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط جامع علمی - کاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد. بدیهی است برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت نام توسط پذیرفته شده به مرکز آموزشی ضروری می باشد. شرایط ثبت نام: داوطلب متقاضی شرکت در پذیرش باید یکایک اقدامات زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد: 1- مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 2- دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان و مطالعه آن 3- مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان، برای تهیه کارت اعتباری تبصره- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می باشد، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و پرداخت مبلغ 200.000 (دویست هزار) ریال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال 12 رقمی) اقدام نمایند. 4- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام. داوطلب باید پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط پذیرش، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام اقدام نماید. لازم به توضیح است که دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال1396 و همچنین نحوه ورود به سایت برای ثبت نام و اقدامات لازم برای انجام ثبت نام اینترنتی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور در زمان مقرر قرارداده شده است. تبصره 1: دانش آموزان سال آ متوسطه که حداکثر تا تاریخ 96/6/31 موفق به اخذ مدرک دیپلم خواهند شد مجاز به انتخاب کدرشته محل می باشند. اما چنانچه داوطلبی احتمال می دهد که تا پایان شهریورماه سال جاری (1396) موفق به اخذ مدرک دیپلم نمی شود، موکداً توصیه می شود ثبت نام ننماید. بنابراین چنانچه داوطلبی در یکی از کدرشته محل های انتخ پذیرفته گردد ولی تا پایان شهریورماه سال 1396 موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نشود قبولی ایشان ملغی و اجازه ثبت نام نخواهند داشت. تذکرات مهم: 1) مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود. 2) مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد بود. 3) مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نمی باشد، بنابراین داوطلب باید در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد. 4) در هر مرحله از پذیرش (ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل در و ...) مشخص شود داوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه نمی باشد، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. 5) داوطلب می بایست پس از پایان ثبت نام الکترونیکی (اینترنتی) از کلیه صفحات، پرینت تهیه نموده و نزد خود نگهدارد. دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی: به داوطلبان توصیه می شود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و سپس بر اساس فرم پیش نویس با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعات لازم را بر اساس بندهای برنامه نرم افزاری ثبت نام وارد نمایند. ضمناً راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم افزاری ثبت نام اینترنتی موجود است و داوطلبان برای ب اطلاع بیشتر می توانند به این راهنما مراجعه نمایند. داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمایند بدیهی است در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب در صورت پذیرفته شدن قبولی وی کان لم یکن تلقی شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری خواهد شد. نـکات و توصیه های مـهم : 1) اگر از طریق کافی نت اقدام به ثبت نام می نمایید، تأکید می شود که تمامی مراحل ورود اطلاعات ثبت نامی را شخصاً انجام دهید و یا بر انجام امور مربوط، در کافی نت نظارت مستقیم داشته باشید. 2) توصیه می شود داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمی و کدپیگیری 16 رقمی یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری نمایند. 3) به داوطلبان توصیه می شود در انتخاب کدرشته محل های انتخ خود دقت لازم را مبذول فرمایند. پس از دریافت کد پیگیری 16 رقمی در این خصوص به درخواست های داوطلبان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5) هرگونه تغییری از طریق نشریه پیک سنجش (هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش )، سایت سازمان سنجش و در صورت وم از طریق رسانه های گروهی اعلام خواهد شد. 6) در صورت وم داوطلبان می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های: 42163-021 با روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تماس حاصل نمایند و یا از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی (غیرحضوری) سازمان اقدام نمایند.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/52
استخدام پلیس فتا (سایبری)

درخواست حذف اطلاعات
خبر ۱۰ مرداد – استخدام پلیس فتا پلیس فتا به منظور تامین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود از بین جوانان مومن، متعهد، ولایتی، ، پلیس افتخاری، نخبه علمی و کارآمد (مرد) به صورت پیمانی پنج ساله در مقطع افسری از طریق آزمون ورودی اولیه و دیگر مراحل(مصاحبه، معاینات پزشکی و …) با شرایط مندرج در این آگهی، بصورت محدود استخدام می نماید. شرایط عمومی استخدام: ۱- اعتقاد و زام عملی به دین مبین
۲- زام عملی به قانون اساسی ایران و اعتقاد به
۳- تابعیت ایران
۴- عدم سابقه عضویت یا وابستگی خود و خانواده به احزاب و گروه های معارض با نظام ایران
۵- عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های در زمان تقاضای استخدام
۶-عدم محکومیت به محرومیت از خدمات تی
۷- نداشتن سوء پیشینه کیفری
۸- عدم اعتیاد به
۹- داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر شرایط اختصاصی مقطع افسری جزء: ۱- مدرک تحصیلی فوق لیسانس و ی
۲- سن ۲۶ سال فوق لیسانس، ۲۸ سال ی
۳-رشته های تحصیلی مورد نیاز: ی کامپیوتر، ی فناوری اطلاعات، ی برق،مدیریت فناوری اطلاعات
* توجه: فقط در گرایش های مذکور در فرم ثبت نام
۴- قد حداقل ۱۷۰ سانتی متر
۵- معدل حداقل نمره ۱۴
۶- صرفاً فارغ حصیل تی یا آزاد ی
تبصره ۱: در صورت داشتن کارت پایان خدمت ۲ سال به سن استخدامی افزوده می گردد.
تبصره ۲: به سن ان با عضویت فعال و اعضاء پلیس افتخاری ۲سال افزوده می گردد.
تبصره ۳: به خانواده ، جانبازان، نخبگان و استعداد برتر، دارا بودن مقامات برتر کشوری و بین المللی مرتبط، خانواده کارکنان نیروهای مسلح و حافظان کل قرآن کریم ۲سال به سن استخدامی افزوده می گردد.
تبصره ۴: داوطلبینی که بستگان درجه یک و دو ( پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند) از ۵سال تسهیلات سنی برخوردار می باشند. نکات مهم: ۱- داوطلبان استخدام می بایست آمادگی خدمت در سراسر کشور را داشته باشند.
۲- ثبت نام از داوطلبان به صورت بومی خواهد بود
۳- داشتن گواهینامه رانندگی پایه دوم و یا سوم برای داوطلبان ا امی است.
۴- نداشتن مهر غیبت در دفترچه خدمت نظام وظیفه و معافیت پزشکی
۵- نحوه آزمون ورودی ، تاریخ و محل برگزاری در زمان ثبت نام توسط مرکز گزینش و استخدام ناجا اعلام خواهد شد.
۶- آزمون تخصصی پلیس فتا ناجا پس از آزمون سراسری در همان روز برگزار خواهد شد.
۷- دوره آموزش پذیرفته شدگان شبانه روزی و مدت آن تابعه مقررات خاص خواهد بود.
مدارک اولیه مورد نیاز برای ثبت نام:
۱- روگرفت صفحات اول، دوم و سوم شناسنامه
۲- روگرفت آ ین مدرک تحصیلی
۳- روگرفت گواهینامه رانندگی پایه دو یا سه
۴- چهار قطعه ع جدید تمام رخ ۳*۴
۵- روگرفت مدارکی که مشخص کننده وضعیت خدمتی نظام وظیفه باشد، روگرفت کارت پایان خدمت، معافیت غیر پزشکی، دفترچه آماده خدمت بدون مهر غیبت و یا گواهی در حال خدمت داوطلبان گرامی می توانند جهت ثبت نام و یا ب اطلاعات بیشتر علاوه بر مراجعه به مدیریت گزینش استان مربوطه، از طریق گزینه زیر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/53
استخدام شرکت دریای طلایی کیش شهریور ۹۶

درخواست حذف اطلاعات
استخدام شرکت دریای طلایی کیش- ۵ شهریور ۹۶ اطلاعیه شرکت دریای طلایی کیش درباره ی تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون دریانوردی همراه با بورسیه آموزشی در سال ۱۳۹۶ بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی دریانوردی می رساند، که ثبت نام در این آزمون از بین داوطلبان مرد منحصراً به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از روز یکشنبه مورخ ۹۶/۶/۵ آغاز و در روز شنبه مورخ ۹۶/۶/۱۱ پایان می پذیرد. لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند. الف- شرایط عمومی: ۱. تابعیت اصلی ایران. ۲. اعتقاد و زام عملی به دین مبین ، ایمان و عد . ۳. زام عملی به قانون اساسی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه. ۴. داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی انجام شغل دریانوردی. ۵. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت و معافیت پزشکی به گونه ایی که برای گرفتن کارت سلامت موردی نباشد. (ملاک محاسبه تاریخ پایان خدمت و معافیت ۱۳۹۶/۷/۲۷ می باشد.) ۶. داشتن حداقل ۱۸(۱۳۷۸/۶/۵) و حداکثر ۴۰ سال تمام(۱۳۵۶/۰۶/۵) در روز ثبت نام. ب- شرایط اختصاصی: داشتن حداقل مدرک دیپلم(دیپلم ریاضی فیزیک، دیپلم علوم تجربی، دیپلم کاردانش و دیپلم فنی وحرفه ای) (برای دوره های کاربر موتور، ملوان عمومی و ملوان آشپز) داشتن حداقل مدرک کاردانی برای دوره های افسر دوم (second officer) و ی سوم (chief engineer). (ملاک تاریخ فارغ حصیلی ۱۳۹۶/۷/۲۷ می باشد.) آشنایی به آشپزی برای شغل ملوان آشپز پذیرش فقط جهت آقایان حداقل معدل ۱۳تمام ج- مراحل ثبت نام: ۱. تکمیل دقیق فرم تقاضانامه ثبت نام ۲. فایل ع اسکن شده: داوطلب می بایست یک قطعه ع پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت نام اینترنتی آماده نماید. ۱-۲- ع ۴´۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (ع تمام رخ). ۲-۲- ع اسکن شده فقط باید با فرمت jpg باشد. ۳-۲- اندازه ع اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰´۳۰۰ پی ل و حداقل ۳۰۰´۲۰۰ باشد. ۴-۲-تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. ۵-۲- حجم فایل ذخیره شده ع نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد. ۶-۲- حاشیه های زاید ع اسکن شده باید حذف شده باشد. ۷-۲- حتی الامکان ع ، رنگی و دارای زمینه سفید باشد. تبصره- درصورت ارسال ع غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد. تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال ع داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود، رخ داده است، تأکید می گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل ع ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً ع داوطلب دیگری به جای ع شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال ع اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد. د-پرداخت وجه ثبت نام : – ثبت نام به صورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ لغایت روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ انجام خواهد پذیرفت. – متقاضیان واجد شرایط می بایست نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ ۱.۲۸۰.۰۰۰(یک میلیون و دویست و هشتاد هزار) ریال به صورت الکترونیکی و یا از طریق کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند. – لازم به توضیح است مدت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. – متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام، کد پیگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند. – به ثبت نام های ناقص، ترتیب اثر داده نخواهد شد. هـ- زمان برگزاری آزمون ونحوه دریافت کارت شرکت درآزمون: – کارت شرکت در آزمون از روز مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. آزمون روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۷ درتهران و یا با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد درسایر مراکزاستان­ها و شهرستان­ها برگزارخواهدشد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، شهرستان محل اقامت فعلی می باشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود.ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. و- مواد و ضرایب امتحانی آزمون: ۱. هوش و استعداد شغلی (ضریب ۲) ۲. زبان انگلیسی – عمومی (ضریب۱) ۳. ریاضیات (ضریب ۱) ۴. فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه i.c.d.l) (ضریب ۱) ۵. مکانیک موتور های دیزلی (ضریب ۱) ز- نحوه پذیرش : به میزان دو برابر ظرفیت (۱۰۰ نفر) از داوطلبانی که موفق به قبولی در آزمون کتبی شوند برای طی سایر مراحل به امور گزینش شرکت معرفی و در صورت قبولی در گزینش به آموزشگاه معرفی خواهند شد. کلیه هزینه های آموزش و خوابگاه بر عهده ی شرکت می باشد. شرایط استخدام افرادی که دارای مدرک دریایی می باشند متعاقباً در سایت www.gsscompany.net اعلام خواهد شد. ح-ملاحظات: ۱ـ ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت نام خواهد بود. مسؤولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب است. بنابراین انی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد. ۲ـ تعداد افراد مورد نیاز برای هر یک از عناوین شغلی به شرح زیر است: کدشغل عنوان شغل تعداد پذیرش ۱۰۱ افسر دوم ۱۲ ۱۰۲ سوم ۸ ۱۰۳ ملوان عمومی ۵ ۱۰۴ کاربر موتور ۲۰ ۱۰۵ ملوان آشپز ۵ تعداد کل ۵۰ بعد از آموزش افراد بنا به تشخیص شرکت به محل کار خود که بر روی شناورهایی که در حوزه دریای خلیج فارس کار می کنند معرفی و مشغول می شوند.منبع : http://aryainternetcafe.blogfa.com/post/54