وبلاگهای رنگارنگ

مکتب فینا ولی جاوید

آخرین پست های وبلاگ مکتب فینا ولی جاوید به صورت خودکار از بلاگ مکتب فینا ولی جاوید دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.صفحه 72 شب پنجم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات
شب پنجم دلبرا " اول آی یوزون " خورشید تاب ر منه باغچان ایچینده ن آخان سو " آب حئیو ر منه شاه اسماعلی ختایی من گوردوغوم بو جهان باغ جمالیندیر " گولوست ر منه آمما سنسیز بو گولوستان " چاه و زیند ر منه جاوید " بینام " fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/412
صفحه 73 شب ششم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات
شب ششم گئتدی اول مه رو یانیمدان " یوز جفا قالدی بیزه حق جوور بیلمن " بلای منتها قالدی بیزه شاه اسماعیل ختایی قالدی بیزه پادشاهلار جوورونا " صبر و وفا قالدی بیزه هر قده ر ائتدیک وفا " جوورو جفا قالدی بیزه

جاوید " بینام " fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/413
صفحه 70 شب سوم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات
شب سوم ای پری حسنین سنین " ماه منور گورموشم اول یوز اوسته " ابر تک " زولفون معنبر گورموشم شاه اسماعیل ختایی گورموشم سن شاهان " بیزده رعیت " چشمیمیز تر گورموشم سن بیزی حئیوان گوروبسن " من سنی سر گورموشم جاوید " بینام " fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/410
صفحه 71 شب چهارم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات
شب چهارم روخلرین مصحف نیگارا " خط لرین اعر لر باخدیم اول یوزون منه " فتح اولدو یوز مین ب لر شاه اسماعیل ختایی حق ساتانلار بازاری تاق اولاننان طاقتیم " ت مده تاپدی ت لر دردیمیز درده قاریشدی " کیمدی دردیم تا بیلر ؟ جاوید " بینام " fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/411
صفحه 69 شب دوم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات
شب دوم بیر بلاده ن قاچیبان " یوز مین بلایه اوغرادیم بیر زامان شاد اولمادیم " درد و بلایه اوغرادیم شاه اسماعیل ختایی دونیا دونیا مئیدان بلادور " مرد مئیدان اوغرایار مرده مئیدان اولماسا " نامردی جوولان اوغرایار جاوید " بینام " fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/408
صفحه 68 شب اول با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات
شب اول عاشق دلخسته گور " دلداره دونده رمیش یوزون عالمی ترک ائیله میش " او یاره دونده رمیش یوزون شاه اسماعیل ختایی دونده رمز یوزون پادشاهلار رسمیدور " داداره دونده رمز یوزون اللاه آللاه چوخ دئیه ر " کرداره دونده رمز یوزون جاوید " بینام " fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/407
صفحه 67 دیدار با شاه اسماعیل صفوی

درخواست حذف اطلاعات
ده شب دیدار با شاه اسماعیل ختایی سرسلسله پادشاهان صفوی در این شبها به دو نوع نگاه بصورت بسیار جزئی و مختصر اشاره میکنم . یکی نگاه یک پادشاه بر ملک و ملت است " که نگاه غالب پادشاهان است " و دیگری نگاه یک رعیت یا باصطلاح امروزی نگاه یک شهروند ساده و بی آلایش و آرایش " بر مسائل اجتماعی و انسانی است . جاوید " بینام "منبع : http://fina.blogfa.com/post/406
صفحه 64 شب نهم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
شب نهم لاله رخا " سمن برا " سرو روان کیستی ؟ سنگدلا " ستمگرا " افت جان کیستی ؟ خاقانی شروانی تو از آن کیستی ؟ جان جهانیان بگو " جان جهان کیستی ؟ یا مگر از جهانیان " مختص جان کیستی ؟ جاوید " بینام " fina .blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/403
صفحه 65 شب دهم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
شب دهم سر سودای تو را " ما محرم نیست ما چه " که ارواح ملایک هم " نیست خاقانی شروانی سر الاسرار گر چه بر درد دلم " زین همگان مرهم نیست این نشانیست کزان " بر حرمت " محرم نیست جاوید " بینام " fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/404
صفحه 66 ده شب دیدار با شاه اسماعیل صفوی بنینگذار سلسله صفویان

درخواست حذف اطلاعات
ده شب در خدمت شاه اسماعیل صفوی و ب رخصت و فیض برای درد دل با آن پادشاه قدر قدرت .منبع : http://fina.blogfa.com/post/405
صفحه 61 شب ششم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
شب ششم بتی کز طرف شب " مه را وطن ساخت ز سنبل سایبان " بر یاسمن ساخت خاقانی شروانی می توان ... درون را بر سخن باید وطن ساخت وطن را با عمل " باغ ختن ساخت جاوید " بینام " fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/400
صفحه 62 شب هفتم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
شب هفتم ای باد صبا " ببین که کجا می فرستمت نزدیک آفتاب وفا می فرستمت خاقانی شروانی ای هد هد صبا " به سبا می فرستمت بنگر که از کجا به کجا می فرستمت حافظ بشارت پنهان ای مرغ جان من " از اینجا می فرستمت بهوش که از کجا به کجا " می فرستمت جاوید " بینام " fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/401
صفحه 63 شب هشتم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
شب هشتم خوش خوش امان میروی " ای شاه خوبان تا کجا ؟ شمعی و پنهان میروی " پروانه جویان تا کجا ؟ خاقانی شروانی ای نفس اماره ای فارس حرص و طمع " اینسان شتابان تا کجا ؟ بن بست عمرت را ببین " با سرعت توفان کجا ؟ جاوید " بینام " fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/402
صفحه 59 شب چهارم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
شب چهارم من فقط پنج غزل تورکی از خاقانی داشتم که همانها را هم استقبال . غزل پنجمی تبدیل به دو قصیده شدند که نوشتنش برایم سخت بودند . لذا شش شب دیگر را اختصاص به غزلیات فارسی او نمودم . و قصیده مرات الصفای او را استقبال نمودم که دویست بیت شد و پانویس ش سخت است . لذا به چند بیت از آن اکتفا می نمایم . البته در سال 1364 من قصیده ایوان مداین او را در 370 بیت استقبال نمودم که هنوز مانده است . قصیده مرات الصفای او با این مطلع شروع میشود که : دل من پیر تعلیم است و من " طفل زبان دانش دم تسلیم و سر عشر و سر زانو " دبستانش خاقانی شروانی و من در بربر آن چنین گفتم و آن را قصیده جام جم نامیدم . دل از منظر فینا دلم از منظر فینا " بود آئینه ی جانش در این آئینه دیدم من " هلا آئین پنهانش جهان چون جلوه گاه اوست " دلم از جلوه او روست مقیم لا و الا هوست " نمایم زان نمایانش فرود آمد بر این خانه " نمود ویرانه بتخانه ببینید این محاط آن " احاطه کرده جولانش و 190 بیت دیگر ..... جاوید " بینام "منبع : http://fina.blogfa.com/post/398
صفحه 60 شب پنجم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
شب پنجم کار عشق از وصل و از هجران گذشت درد ما از دست هر درمان گذشت خاقانی شروانی گذشت سرگذشت درد ما " از خیر هر درمان گذشت درد بی درمان ما " از جان گذشت جاوید " بینام "منبع : http://fina.blogfa.com/post/399
صفحه 58 شب سوم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
شب سوم بیلدیم کی بو نازوندان " بیر لحظه دایا سان لومده اولان درده " هرگز سن اینا سان خاقانی شروانی شبی در محضر دل ( بیر گئجه نی دل حضورینده ) مهمان ول اولدوم " آمما سن اینا سان یوخون کی آغیر اولدو " تئزلیقجه اویا سان جاوید " بینام "منبع : http://fina.blogfa.com/post/397
صفحه 56 شب دوم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
شب دوم لوم چئخیب گئدیبدیر " بیلمم نجور بلا وار من کی عزیز دوتاردیم " بس بوندا نه قضا وار خاقانی شروانی انسانلیغ یارب نه سرنوشدیر ؟ حکمتده نه قضا وار ؟ من پیس قضاوت ائتمم " آمما بئله بلا وار جاوید " بینام "منبع : http://fina.blogfa.com/post/395
صفحه 55 شب اول با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
شب اول جانیم نه قده ر وار " منه جانان سن اولارسان جانداندا عزیز اولسا " بیر انسان " سن اولارسان خاقانی شروانی سن " اولارسان اولگو اولا انسالیغا " هر آن " سن اولارسان هم کافره " هم مومنه " میزان " سن اولارسان جاوید " بینام "منبع : http://fina.blogfa.com/post/394
صفحه 53 شب دهم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
شب دهم خط غبار عارضین " آیات قرآن ائیله میش حسن صاحب شوکتین " موری سلیمان ائیله میش صائب تبریزی ائیله میش هر لحظه دوشموش بیر دونا " هر دون گولوستان ائیله میش هر بیر گولوستاندا بیزه " اوزون نمایان ائیله میش جاوید " بینام "منبع : http://fina.blogfa.com/post/392
صفحه 54 دهه دیدار با خاقانی شروانی

درخواست حذف اطلاعات
ده شب دیدار با خاقانی شروانی خاقان شاعرانمنبع : http://fina.blogfa.com/post/393
صفحه 52 شب نهم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
شب نهم مئی ده ن اول چهره ی زیبا " عرق افشان اولموش یا سراسر اولوب " اوزونه حئیران اولموش صائب تبریزی انسان در زیر سقف علم و مذهب " بدون حضور خداوند تنها و بی پناه است . و این غزل بیانگر این بی پناهی انسان است . اولموش عالمین سررینا آ " هامی حئیران اولموش گویه قاخدیقجا گونش " گیزلینی پنهان اولموش جاوید " بینام " fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/391
صفحه 52 شب دهم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
شب دهم خط غبار عارضین " آیات قرآن ائیله میش حسن صاحب شوکتین " موری سلیمان ائیله میش صائب تبریزی ائیله میش هر لحظه دوشموش بیر دونا " هر دون گولوستان ائیله میش هر بیر گولوستاندا بیزه " اوزون نمایان ائیله میش جاوید " بینام "منبع : http://fina.blogfa.com/post/392
صفحه 51 شب هشتم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
شب هشتم داغ اولدو درونیمده منیم " نار محبت مین دورلو صدا " ویرمه ده دیر " ساز محبت صائب تبریزی اعجاز محبت کیمدیر گوره " انکار ائده اعجاز محبت ؟ هر وحشینی اهلی ائلیه ر " ساز محبت جاوید " بینام "منبع : http://fina.blogfa.com/post/390
صفحه 50 شب هفتم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
شب هفتم بیز نه ایندی ذره تک " جولانه گلمیشلردنوز آفتاب عشقیلن " دورانه گلمیشلردنوز صائب تبریزی فرزانه گلمیش لرده نوز انبیاء سولفونده ییک " دورانه گلمیش لرده نوز بیز رذ قارشینا " مئیدانه گلمیش لرده نوز جاوید " بینام " fina .blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/389
صفحه 49 شب ششم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
شب ششم گل کیمی " هر کیم کی " گ ار ایچره نقد جانی وار سعی ائیله ر تو ون سنین " یولوندا تا امکانی وار صائب تبریزی فینا محفلینده تکجه فینا محفلینده " انسانین دوز شانی وار ساقینین پئیمانه سینده ن " هر کیمه پئیمانی وار جاوید " بینام " fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/388
صفحه 48 شب پنجم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
شب پنجم منی محروم ائده ن رخساریده ن " زلف پریش ر بو دریای لطافت " موج عنبر ایچره پنه ر صائب تبریزی فینا مکتبینده منی مجنون ائده ن دوستوم " نه او زلف پریش ر نه معلوم زولفون یندا " یاتان رخسار شیط ر جاوید " بینام " fina . blogfa .comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/387
صفحه 47 شب چهارم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
شب چهارم مین دل محزونیله " بیر تازه قربانیز هله زخم تیر غمزه ی مستانه " بیجانیز هله صائب تبریزی هله عومروموز توتقون توکندی " باخ پریشانیز هله بو " پریشان فیکریلرده ن " عومرو تالانیز هله مین یارا قلبه ستمله " پیس مسلمانلار ووروب مین ده فه ئولدوق دئیریلدیق " بیز موسلمانیز هله جاوید " بینام " fina . bl0gfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/386
صفحه 46 شب سوم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
شب سوم دوتما ای گول دامنین " م گونونده جان ایچون قیلما یوزسوزلوق نیگاریلن " بیر اووچ قان ایچون صائب تبریزی ... ایچون گلسه الده ن بیر ال آت " بیر یئخیلان انسان ایچون گلمه سه " چکمه آیاغین ذئهنیده " سبحان ایچون جاوید " بینام "منبع : http://fina.blogfa.com/post/385
صفحه 44 شب اول با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
شب اول کمال حسن وئریبدی " ناب سنه سنه حلالدیر ای مغبچه " سنه محمد فضولی نه احتیاج " که ساقی وئره " سنه که اوز پیاله سینی " وئردی آفتاب سنه صائب تبریزی --------------------------------------------------------------------------------------- ای نفس دئدیم اوز نفسیمه " فایدا وئرمز " خطاب سنه گونون قالیندی " اثر سالماز " عتاب سنه جاوید بینام fina . blogfa . comمنبع : http://fina.blogfa.com/post/383
صفحه 45 شب دوم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
شب دوم توکدوکجه قانیمی " اول آستان ایچر بیر یئرده یم اسیر " که توپراقی قان ایچر محمد فضولی عاشق قانینی " وسمه لی قاشون نهان ایچر جوهرلو تیغ قین آرا " پیوسته قان ایچر صائب تبریزی ------------------------------------------------------------- ایچر مردم آیاغ اولسا " آیاغلار باشدان قان ایچر باشلار باش الده آیاغدان " جام الوان ایچر جاوید " بینام "منبع : http://fina.blogfa.com/post/384