وبلاگهای رنگارنگ

http://mohammadghadami.blogfa.com

آخرین پست های وبلاگ http://mohammadghadami.blogfa.com به صورت خودکار از بلاگ http://mohammadghadami.blogfa.com دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.(دو کلمه حرف حساب در مورد مناطق مرزی کردستانات و اعتراضات مردمی به بستن مرزها) در آستانه سفر دکت

درخواست حذف اطلاعات
(دو کلمه حرف حساب در مورد مناطق مرزی کردستانات و اعتراضات مردمی به بستن مرزها)
در آستانه سفر سعیدجلیلی ی ی در شورای عالی امنیت ملی به بانه ٢٨/١/٩٧//
نگارش: محمدقدمی /شهروندکردستانی (ک دای ریاست جمهوری دوازدهم) ١/مرزهای کردستانات از گذشته محل چالش های اجتماعی و امنیتی بوده و به لحاظ عدم وجود اشتغال پایدار و نبود صنایع و زیرساختهای مولد،پدیده ی قاچاق و کولبری و پیله وری سریان و جریان داشته است. ی در مضار قاچاق و تاثیر م ب آن بر اقتصاد سالم و نیز ضرورت توجه به کالای وطنی شک ندارد خصوصا امسال که شعار سال است.اما خلاصه این شعار و فشار متمرکز آن بر مرزهای کردستانات ؛که دمخور و دلخور مسائل اجتماعی و عدیده ی داخلی و پیرامونی است ؛نیز وجهی ندارد و قاچاق واقعی و کلان در واقع بقول ی نظام،در اسکله ها صورت میگیرد(نه اینکه جلو چند جمعیت کولبر را بگیریم).لذا ما بعنوان کمترین نخبگان کردستان در این فقره ، نفس درخواستها و اعتراض های مردمی را (به شرط مسالمت آمیز بودن))با توجه به بحران بیکاری و گرانی و شاخص های اقتصادی کشوری و منطقه ای ناحق نمیدانیم و مردم حق دارند و اینکه چند تا کانال خارجی هم حمایت کنند و حتی سوءاستفاده هم ند!؛از محق بودن خَیل بیکاران و گرفتاران کرد نمیکاهد و آنهایی که به راحتی مردم را متهم میکنند و نگاه صرفا امنیتی و اداری دارند ،در واقع به نظام خدمت نمیکنند و دنبال منافع خویشند و بین ت و ملت ،فاصله ایجاد مینمایند.البته باز هم تاکید میکنم ﻫر گونه لمپنیزم و ت یب و اهانت در این راستا محکوم است.
٢/طرح تامین مرزها و وصل مسئله به اختیارات حکومت مرکزی عراق و بهانه ی انتخابات پارلمانی آنجا نیز هیچکدام جوابدهی واقعی مشکلات مردم مرزنشین نیست.سفره های خالی ،اشتغال میخواهند و البته امنیت هم مهم است اما ما در مناطق کولبری هیچگاه ناامنی از نوع نامطلوب درجه بندی در شورای عالی امنیت ملی نداشته ایم(قابل توجه برادر عزیزم جلیلی جهت انتقال این فقره)و گشایش مرز رسمی با این درصد تخفیف تعرفه ای مقبول و به صرفه ی به نیست و منطقه ی ویژه ی اقتصادی را هم اعتنای خاصی از لحاظ بودجه نکرده اند و عمده ی کار به بخش خصوصی س شده است و منطقه آزاد هم که بلا تکلیف و معلق است و فرودگاه سقز نیز که در منطقه ی معین بانه و مریوان است و برای سردشت و بوکان هم مهم است روند بسیار کندی در احداث را طی میکند.مردم مرزنشین بدون مرز بیکارند.جمعیت شاغل کشاورزی و صنعت و خدمات از جمعیت کلان وابسته به مرز و اشتغالات تجاری مرزی کمتر است.این مطالب باید به اطلاع شورای عالی امنیت برسد که امنیت اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی کردستانات وابسته ی مرز است و این گشایش های د کولبری ابدا منافی سیاستهای کلان مبارزه با قاچاق و حمایت از تولیدداخلی نیست.کله و بدنه ی مافیای قاچاق در جای دیگری است.خوب است جای حاشیه و متن عوض نشود و موجب ایجادحاشیه های اجتماعی و امنیتی برای مرزداران غیور نشویم.عزت مزید/محمدقدمی بانه٢٨/١/٩٧منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/555
شعر کردی حاجممد کورد/ محمدقدمی/جور زمانه٢٢/٢/٩٧

درخواست حذف اطلاعات
#جه وری زه مانه قه دی چه ماندم ئازاری له نیو دلا چه قاندم!# دیسان هه ر شوکری خالقی ئه کبه ر نووری ئیمامان، رایان په راندم!!٢٢/٢/٩٧ حاجممد کورد/( محمدقدمی)شاعر،نویسنده،پهلوان زورخانهمنبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/556
شعر کردی حاجممد کورد / محمدقدمی (جوو زمانه)٢٢/٢/٩٧

درخواست حذف اطلاعات
#جه وری زه مانه قه دی چه ماندم ئازاری له نیو دلا چه قاندم!# دیسان هه ر شوکری خالقی ئه کبه ر نووری ئیمامان، رایان په راندم!! به شیر و قه لغان،غیره تی خوایی به رزی ده ماری ئه خوم نواندم! چی ئه بی با بی ،که قول له کراس ده ر هات ؛چی بکه م کاره و رواندم!! هه ر ناجیح ئه بم هی تی پیران خودای کردگار ،دژی ،به زاندم! ٢٢/٢/٩٧ هونراوه ی حاجی محه د ی کورد/( محمدقدمی)شاعر،نویسنده،پهلوان زورخانهمنبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/557
شعر زورخانه ای حاجممد کورد( محمدقدمی)٢٢:٢:٩٧

درخواست حذف اطلاعات
خود شاهِ جهان ،غیر علی ع کیست؟!علی بود آن شیر بگیر و آن گرز بزن ،شاه علی بود من کی بتوانم برسم گرد نعالش!؟ ضربت بزنم ام هو ز علی بود شعر از محمدقدمی ٢٢/٢/٩٧منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/558
حکمت لوطیان/حاجممد کورد/ محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات
حکمت لوطیان:: گاهی جواب بی ادب جاهل را نمیدهی و فرو میخوری و گاهی ادبش میکنی! ؛ﻫر دو سرش خیر است ﻫر روز نمیشود شر درست کرد و پرونده ساخت؛بلکه باید ملاحظه و تحمل داشت محبت کرد گاهی و سکوت نمود و نادیده گرفت گاهی هم باید به طرف، توجیه و فهماند!/بعضی ها از حماقت خود ؛خط و خال خود را میبینند !و حواسشون به هیکلشون نیست و طرف مقابل را نمیشناسند اینها را بگذار بار اول بروند و بیمه ی بی عقلی خود باشند!/این بی ادبی ها و غرورها بین عوام و أعیان و صاحبان مقام هم وجود دارد.ولی وقتی ی بزند به سیم آ ؛ دیگر بی ملاحظه میشود و از هیچ واقعه ای ابا ندارد اما در شرایط پیچیده ی امروز باید بالا ه سبک سنگین کرد و هزینه فایده را سنجید و آبرو و حیثیت و نان و رزق و امنیت خانواده را در نظر گرفت و روحیه و اعصاب مردم را در نظر گرفت آن هم در حد خودش نه بیشتر .ذلت پذیری از پستی و خودپرستی است زیر تیغ هم بروی غیور باش!/خلاص میشوی اگر شجاع و عاقل تومان باشی ؛خدا هم یار توست و همت پیران با تو//یا علی //حاج محمد کورد( قدمی /بانه٢٧/٢/٩٧منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/559
ضرورت احیای ورزش پهلوانی ولو بصورت خانگی(پهلوان)حاج ممدکورد/ (شیخ)محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات
برو قوی شو اگر راحت جان میطلبی # که در نظام طبیعت ،ضعیف پامال است //بیایید ورزش پهلوانی و زورخانه را ولو در خانه های خود با احیای میل و کباده و سنگ و تخته شنا ،زنده کنیم// خاک پای پهلوانان واقعی و عالمان حقیقی ایران زمین (پهلوان)حاجممد کورد/ (شیخ)محمدقدمی٥/١/٩٦بانهمنبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/545
عقلانیت و سلامت /مکتوبات پزشکی و مدیریتی محمدقدمی بانه

درخواست حذف اطلاعات
عقلانیت و سلامت ؛صرفه جویی و مدیریت(مکتوبات پست مدرن/ محمدقدمی) از عقل و مدیریت مردم زمانه متحیرم!!(ببخشید)؛
١/لباس گرم نمیپوشند و شال و کلاه نمیکنند و وقتی سرما خوردند! میگویند :سرما خوردیم!!!بد آوردیم!یا بچه مان سرما خورد!(غافل از اینکه هیچ ویروسی بدون زمینه ی سرما خوردن و ضعف بدن ؛که در اثر نپوشیدن لباس گرم مناسب زیرین و رویین ؛حادث میشود،کارگر نیست!)/سینوس های سر و جلو پیشانی و عضلات پشت جمجمه در اثر عرق و است ، آسیب پذیر میشوند و اگر متعاقب آن؛کلاه نپوشیم ،دچار سرماخوردگی شدید میشویم و حتی علاوه بر سینوزیت،عفونت گوش میانی یعنی اوتیت نیز پیش میاید(گرم کن و کلاه را برای بعد از و هنگام ورزش گذاشته اند!//
٢/خانمهای محترم !فرزندان خود را بدون شال و کلاه و گرمکن ؛حتی در این ماه اول بهار ؛که طبع زمستان دارد،در کوچه برای بازی ،رها نکنید !و بدون پوشش گرم به پیاده روی و پیک نیک نبرید!تا بعدا بر مریضیشان ،پرستار نشوید!
کلیه ها و کمر ؛نقطه ی مهم آسیب پذیر دیگر برای سرماخوردگی است که با پوشیدن پولیور و ین گرم هنگام بیداری و مخصوصاً خواب ،که بدن ریلا و ضعیف است؛میتوانیم مانع سرماخوردگی خود و بچه هایمان بشویم. ی در خانواده خوابش برد مانند قدیمها زود روی او پتو بکشیم.مدیریت زد حامیانه نوع ایرانی داشته باشیم.برای خاموش منبع حرارت خانگی در مناطق سردسیر هنوز زود است.
٣/متاسفانه قشر جوان به جای پوشاندن خود از سرما دنبال پز دادن و نمایش هستند و کمتر جوانی دیده ام که پوشش گرمی داشته باشد! لباسهایی باب شده که هنگام خم شدن؛ پهلوها و ببخشید پشت !را نمایان میکند !این علاوه بر عار شخصیتی ،به بدن و سلامت آن ؛آسیب جدی وارد میکند.در زمستان نیز افراد مسن ،با توجه به غرور و توهم جوانی!؛کلاه مناسب ندارند و اکثرا در بیمارستانها و کلینیک ها تشریف دارند !و آنتی بیوتیک نسل یک تا سه و چهار !؛مصرف میکنند!/مرحبا به مدیریت سلامت جماعت ایرانی خودمان!/
٤/در حوزه ی عقلانیت رفتاری رانندگی و اخلاق اجتماعی خانوادگی نیر همین وضع را داریم و با وجود همه ی بی احتیاطی و تندروی و خشونت،انتظار سلامت و حفاظت داریم و صرفا جاده ها و مردمان و شرکای زندگی خود را محکوم میکنیم !حبذا...!و در مدیریت مصرف انرژی(مدل پنجره ها باز و شوفاژ و بخاری روشن!!)و مدیریت مصرف فله ای آب نیر همین وضعیت..//ولی فکر کنم در فقره ی افزایش سرماخوردگی ها ت تدبیر ،بی تقصیر نباشدکه در اثر افزایش امید و حرارت زندگی ،مردم را به برهنگی در برابر سرما و دیدگان نامحرم چشم زن ،دعوت نموده است!!والله اعلم /تقریرات و شطحیات محمدقدمی٨/١/٩٦منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/546
اعلام نظر محمدقدمی از کردستان در مورد وضعیت بقایی

درخواست حذف اطلاعات
محمدقدمی ؛ک دای ریاست جمهوری دوازدهم و نویسنده و رو مه نگار کرد::در مورد بقایی گفت::
من کاری به درجه ی حقانیت کارهای اخیر ندارم گرچه قبلا حمایتش ولی انصافا و بعنوان عضوی از هیات منصفه ی وجدان عمومی جامعه و نخبگان،میگویم:به بقایی ظلم شده و با او از سر غیظ برخورد میشود!!
میزان تخلفات جزئی او را با تخلفات و های کلان تیان ،مقایسه کنید!و برخوردهای انجام شده را نیز بسنجید!بالانس و تناسبی وجود ندارد که این تعادل،شرط عد است.نمیشود دوگانه برخورد کرد.
دستگاه محترم قضایی متاسفانه نمیتواند در استان ها و از جمله استان ما کردستان،قضات را در شهرستان وادار کند که جانب متهمین و بز اران و زمین خواران را نگیرند و در سنندج مثلا نمیتواند با یک قاضی هتاک و فحاش،برخورد کند !!حالا در تهران چه انتظاری میرود؟!باز هم با وجود ی نظام،امید اصلاحاتی در دستگاه عدلیه دارم. با تشکر١٢/١/٩٧منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/547
‎ ملاحظات استراتژیک فرهنگی ‎هژمونی پان فارسیزم و مخاطرات // ‎ محمدقدمی١٤/١/٩٧

درخواست حذف اطلاعات
ملاحظات استراتژیک فرهنگی هژمونی پان فارسیزم و مخاطرات محمدقدمی١٤/١/٩٧ ١/از زمان طاغوت تاکنون در کشور ما متاسفانه غلبه ی پان ایرانیسم که نه بلکه پان فارسیسم وجود دارد و این هژمونی را در فرهنگ و ارتباطات و صدا و سیما و مدیریتها و همه ی حوزه های تمدنی روا میدارند.دغدغه ها و بی ارزش های حوزه ی خاطرات و سلائق هنرمندان و سلبریتی های فارس ،در صدا و سیمای ،ارزش معرفی و قلمداد میشود !و بعضا به ارزشهای اقوام ایرانی لر و کورد و ترک و عرب اهانت روا داشته میشود.
٢/شخصا به عنوان فردی فرهنگی از کرد ماد ،نه پارس ؛بعضی ارزشهای فرهنگی فارسها از جمله زن سالاری را قبول ندارم و غیرتمندی کوردهای اصیل مادی را ضمن حفظ حقوق ن،میستایم.باری فارسها ،ملایمت و لطافتی دارند که علی رغم نداشتن قوت و عصبیت نژادی (بقول ابن خلدون)آنها را پیش داشته است و وحدت و انسجام آنها در خور تقدیر است.اما کردها و ملل و اقوام دیگر نیز خصیصه های فرهنگی خود را دارند و نباید خود را دست کم بگیرند و اص و غیرت و قدرت خویش را فراموش نمایند گرچه آنها مثل فارس ها متحد نبوده اند.
٣/غرض ما در اینجا نه تفریق قومی ملی و نه مذهبی است بلکه میگوییم برخی پارامترهای پان فارسیسم با و با عد نمیخواند گرچه در متون ی قوم فارس را به اعتلای علمی ستوده اند.اما استحکام فرهنگی و حجاب فولکلوریک و سبک زندگی پارسی برای زن و مرد مانند آنچه میان کوردها و بلوچ ها و سایر قومیتها در این حوزه ها قدرت دارد،عملا وجود ندارد و نوعی ولنگاری با ادعای فرهنگ در این زمینه ها در بین مدعیان پان فارسیسم میبینیم که با معیارهای آرمانی انقلاب ی هم نمیخواند و گاهی ناظر به نوستالژی سلطنت طلبهاست.
٤/تصور و تبلیغ ایران فرهنگی بزرگ و ترویج آن با معیارهای پان فارسیسم و حتی پان ایرانیزم و رویای وصل تمدنی این فرهنگ به مدیترانه ؛با وجود این ضعفهای مبنایی و نادیده گرفتن امتیازات و پتانسیلهای ویژه ی کردها و عربها و لرها و بختیاری ها،ترک ها و ترکمنها و بلوچها در حوزه های فرهنگی و و حکومتی و مدیریتی میتواند مخاطراتی به همراه داشته باشد.باز هم میگویم شخصا هژمونی فارسی را بر خود مافوق معیارهای انسانی و ی و تعاملی؛به عنوان یک نخبه ی کورد نمیتوانم بپذیرم و در ک داتوری برای ﻫر امر کلان ،خود را تواناتر از آنها و آرام و معتدل تر و در عین حال غیورتر میدانم.بدیهی است مصادره به مطلوب ائمه ی هدی که همه از نژاد عرب هاشمی و خود مظلوم و ضد تبعیض بوده اند برای روا داشتن برتری جویی فارس ها بر سائرین را قبول ندارم و این بزرگواران برای همه ی اقوام و ملتها خصوصا ملت کورد ،اسوه و مدلند.
با احترام/محمدقدمی ١٤ فروردین ٩٧منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/548
متن کردی تسلیت نامه برای خانواده ی جلیله ی بارزانی به مناسبت درگذشت دلوفان ادریس بارزانی/ محمدقدم

درخواست حذف اطلاعات
به نیوی خوای بی هاوتا
کل نفس ذائقةالموت
(سه ره خوشی)
به م جوره سه ره خوشی خوم،
وه کوو کوردیکی روژهه لات ؛به بونه ی کوچی دوایی برا لفه و دوانه که ی کاک نیچیر ،به سه رجه م بنه ماله ی بارزانی به تایبه ت سه روک کاک
مه سعوود و به ریز نیچیروان ؛راده گه یه نم//له باره خودای گه وره لیبووردن بو دلووانی مه رحووم و خوراگریی بو ئیوه ،ئاواته خوازم
براتان د.محه د قه ده می /بانه
نووسه ر و روژنامه نووس
١٤/١/٩٧ هه تاویمنبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/549
دابسمش لوطیان/پهلوان حاج محمد کورد(قدمی)

درخواست حذف اطلاعات
ترس و شرم، مال اونایی باید باشه که بد ار ملت و قوم و خویشند!/پوشیدگی، مال جنس بشکنه و لطیفه ها!/شعار و خط و خال ،مال تو خالی هاس!/سر به زیری غیر از جنبه ی تواضعش مال قدیم معیوباس/اونی که سرش فرازه و ش ستبره برای توی مدعی تره هم خورد نمیکنه چون پیش خدا و خلق، سر فرازه به غیرتش مینازه /آره یکه تازه بلند پروازه!//چرا که مولا علیش اوستاذه !//دابسمش عیاران پهلوان خاک پای پهلوانان :حاجممد کورد/ محمدقدمی١٧/١/٩٧منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/550
عصیان ..!!/شعری متفاوت از شیخ محمدقدمی کردستانی

درخواست حذف اطلاعات
حال ما ،بد جور گشته بد،تو قربان،غم مخور!
هم ز جورِ دورِ گردون، هم ز خویشان ،غم مخور! هم ز کفر و هم ز دین اینک پشیمان گشته ایم!
این چنین حالی ندیدم ،کفر و ایمان؟!؛غم مخور من که کوردم، لعن گشتم !هم عرب را عارضم! هم سرِ اعجام کوبم ، و عصیان !،غم مخور! از خودم دَهری! ،خدا را ؛"چون ،چلون"مومن شوم!؟ آتش از جان میبجوشد هم ز دندان غم مخور!! تیغ ِبر دد ،بر درندان ،میکشم غرش کنان!
هیچ صلحی من ندارم، غیر هذیان غم مخور سابقن بودم گهی من بر امید معجزه!
معجزه ناید حریفان ؛شیر غران !؛غم مخور! آن خداوند دو عالم ؛معرکه ای ،ساخته است!!
از برای خود تماشا ،سیرِ رندان ،غم مخور!! صدهزاران انبیا و اولیا را ؛سوخته! آن یکی کشته! ؛دگر ها خود به زندان ،غم مخور! آن چنان نومیدم و ناقص، الها! ذره ای
نور ن نم در این دل !ای سخندان! غم مخور!! من که بی عرضه، ضعیفم !تو بداری غیرتی! ای پناهم !کی پسندی ضعفِ مردان ؟!غم مخور! خون خوری خوبست و در هر،ﻫر مصافی کارگیر! لیک ذالجد، ینفع؟ ،لا ینفع ،جان غم مخور آن "أبی "کو، آزری ،آزرده گردیده خدا! خود تو، إبنش را ،به روحی ،نیک جنبان !،غم مخور! سروده و شطحیات شیخ محمدقدمی (علوی /کردستانی١٧/١/٩٧منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/551
حالی من/قه لغان/وصف جوشن کبیر/شعر کردی محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات
مورخه١٧/١/٩٧بان ردستانروستاهایناوهونوده حالیمنچونهلهدهستیجهوریدهوران؟پیتبلیم؟! بهسبهجهوشهنیانبهقهلغانیخوداچارهیکری! #شیعردوکتورمحه دقهدهمی# حاجممدکورد/ محمدقدمیمنبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/552
شعر (شیخ)محمدقدمی به مناسبت وفات موسی الکاظم ع

درخواست حذف اطلاعات
حاجممد کورد/ محمدقدمی//کانال عیاران و اهل عرفان ایران## شیر دلتنگم ،چه سرم سنگین است! خونم از دودِ ودودان ،چقدَر رنگین است ای شاه !بجز رحمتِ تو، راهم چیست؟! بی راهب ِ بغداد ،دلم غمگین است!/ تقدیم به مناسبت شهادت موسی الکاظم ع٢٣/١/٩٧منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/553
شعر کردی ماموستا محمدقدمی کردستانی به مناسبت معراج و مبعث ف عالم محمدمصطفی ص

درخواست حذف اطلاعات
"میعراجی خه م!" دوکتور محه د قه ده می /بانه ١/میعراجی ره سوول ص، خه یبه ر شکینه دلمان وه کوو ئه و، له خه م ،پر خوینه! ٢/له جه وری عه جه م ،له تیری عاره ب هه م کوردی خویری !؛هه ر مه م دوینه! ٣/ده لیی که س مردووم!؛ مام و ژن نه ماو! به لی ساله که ی ،عامو لحه زینه! ٤/هه ی خودا چ بکه م ؟!مه حکوومی شه عبم هی ،ئه بو تالیب ؛ب شیروینه! ٥/پیر بووم و عومرم ، تی په ر بوو رویی! قه رز و مه زالمم ،دایمه له شوینه! ٦/ئه ی خودای غه نی !؛بی نیازم که ی! خاتری ئه و که سه ی ،جه د حو ٧/چون میعراجت دا و دلی ویت خوش کرد یا ذالمعارج ،ده سته که ت بینه! ٨/ده سم کوتایه یا ذاالطول !ئاده ی بو جاریکیش بی ،که ره م بنوینه!! ٩/"دائم المن "ی و قدیم الاحسان! لوتفی خه فی خاس ،خوازم له م شوینه ١٠/زور خه فه تبارین، دنیا نوقستان شه ر و شور ده وری ،داوین بی وینه! ١١/زالم و مه زلووم ،سه خته ناسینیان هه ر خوینخواریک دی و توله ئه ستینه! ١٢/خوایه "به د "به "به د" خوت چاره سه ر که ی سالیمین ده رچین کورد به بی چینه! ١٣چاندوومانه زور ،زه ره ر و زیان نه مان ما تینیک؛ که هه ست بزوینه! ١٤/یا حی و قیوم !په نامان بده ی! زالممان به ده س ،"دابه "بخه وینه! ماموستا ئالاگر( محمدقدمی )٢٤/١/٩٧منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/554
تقریرات میانسالی محمدقدمی/پیرامون تکامل عقل در سن چهل و پنجاه و ملاحظات

درخواست حذف اطلاعات
تا پنجاه سالگی نمیدونی دنیا دست کیه و با خودت و مردم،راحت نیستی!!در این سن هم ؛در خانواده و زندگی گرفتار میشی!!/خوشا به حال ی که رشدشو در علم و حکمت و زندگی و ورزش و عبادت،با عبرت از دیگران و تفکر و علم أندوزی ،زودتر شروع کرد.عمر کوتاه است ولی برای کارهای مثبت و انسانیت و خداپرستی همیشه وقت هست.شرافت آدمها با افزایش سن گاهی افزایش و گاهی کاهش میابد!مردمی تر شدن و با وجدان شدن علامت شرفه و قضاوت الکی و مردم را متهم نشان آن طرف قضیه!/یا علی تقریرات حاجمحمد کورد / قدمی/بانه١٩/١١/٩٦منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/518
حقیقت ناب ؛جو به یک خطاب(پیرامون مسائل ایران و خاورمیانه / محمدقدمی ٢٠/١١/٩٦

درخواست حذف اطلاعات
بسمه تعالی #از یک خطاب مجازی تا حقیقتی ناب(إقراراتی جدید بر اساس ترمیدور و تجدید نظرات از محمد قدمی ٢٠/١١/٩٦#
١اخیرا برخی دوستان ؛کامنتهایی میگذارند و ما را با ادعای شرافت!،خطاب میکنند که :چرا سابقا مثلا در نقد اشعار منتقدین به نظام،دفاعیه های شعری سروده ای؟!و بعضی سوالات دیگر ؛که البته بعضی ها چنان پیله میکنند که انگار ما فرد دوم و سوم نظام هستیم!!صدالبته إقرار میکنم قبلا بنده به مثابه ی فرهنگی و مستقل ؛از ملت و نظام و ایران و حقوق مردم بر اساس عد ،دفاع ادبی و تحلیلی نمودم و این فقره ی کلی را پشیمان نیستم و آن زمان ؛فساد مسئولین و بی عد ی و وضعیت شاخص های اقتصادی و فرهنگی این گونه نبوده و لذا به منتقدین افراطی ساختار شکن ؛حق نمیدادیم .اما امروزه نه فقط ما بلکه همه ی مسئولین با انصاف و حتی ی نظام ،رسوخ فساد و فقر و تبعیض و رانت را صحه مینهند و مردم را به غیر از أقلیت ساختار شکن متاثر از اجانب ،محق میدانند.ما از نوشتن و تألیفات برای جناحها پشیمانیم که در ایام جوانی بوده ولی از دفاع منصفانه از منافع و امنیت ملت ،ترمیدور حاصل نکرده ایم.در آستانه ی ٢٢بهمن ؛گفتن این حرفها بد نیست.
٢/اینجانب منحصر به فرد کردی بوده ام که به ترتیب ک دای مجلسین شورای ی و خبرگان و ریاست جمهوری شده ام و در همه ی مراحل ،مدعیان سداد و ولایت،از روی غرض یا صداقت!؛ مانع ارتقای ما بوده اند با اینکه همواره سداد و صلاح خود را از ممیزین و رقبا بالاتر دانسته ایم!فلذا خیری از انتخابات ندیده ام و در انتصابات نیز ﻫر پستی به من داده اند حاضرم تحویل دهم!؛لذا برای ثبت در تاریخ روشن باشد که هیچ تشبث و مدحیه ای از طرف من برای نظام ؛ اصولا وجهی ندارد و آقایان و خانمهایی که کامنت میگذارند باید بدانند که ما نه رانتی داریم و نه پست و امکاناتی و از کردهای مظلومی هستیم که از اینجا مانده و از آنجا رانده ایم و لطفا به سراغ رانت دارها برای نقد بروند!
٣/یادم نمیرود زمانی که برای ریاست جمهوری صرفا برای افتخار قوم و ملت ژادم ثبت نام ؛سیل انتقاد و ت یب از سوی ون محلی کرد و غیر کرد و برخی تنگ نظران نخبه شروع شد و به ظاهر برای ما آبروداری می دکه :مذهب رسمی و شما؟!!همین ون ؛امروز همنوا با از اردوغان دفاع میکنند و ضد کرد هستند !!لذا من میگویم: مذهب من ، محمد و علی و خلفای راشدین است و به ﻫر سنی گرا و مدعی تشیعی که کرد مظلوم را تضعیف کند ،اقبالی ندارم .آیا خون کودک مظلوم عفرین و کرکوک از خون کودک فلسطینی و لبنانی و یمنی کمرنگ تر است؟!به ولای علی عادل قسم ،این گونه نیست و اگر مظلومیت باشد برای همه هست و کردها هم خ دارند لابد از خدای اردوغان رحیم تر!/چرا امریکا و شوروی و عرب و عجم با اردوغانی که تا دیروز فاشیست بود! ،مدارا میکنند و اعتراضی نمیشود؟!
تعصب ما به کردیت ؛همانند تعصب أبوطالب به شعب و قوم قریش در کنار علاقه ی ویژه اش به محمد و علی است.پس از امثال ( )ولایتی گله داریم که به جای همدردی با کردها ؛میگوید :ما نمیگذازیم در و عفرین حکومت کردی تشکیل شود!!/این رس در کدام کتاب ب ان داده شده؟!/چرا افکار عمومی کردها در ایران از سوی ایشان یا جناب رحیم صفوی مدنظر قرار نمیگیرد؟!/کردهای عراق و نه تنها إسرائیلی نیستند! بلکه از عربها و اجنبی های مجهول الهویه و المذهب، در و آزاد و به نام جهادی در عراق ؛برای ایران همسایه ی بهتری هستند!ما کردهای ایرانی که دلسوز وطن خود بوده و در عین مظلومیت ؛قدرشناس بودیم و اعتراضات به حق یا ناحق از جاهای دیگر شروع شده و کرمانشاه محروم هم که اسطوره ی بلا و بی حمایتی گردیده!
/باری کردهای اهل سنت و شیعی ﻫر دو حمیت قومی و ملی را دارند و از و صفتان ضد کرد بیزارند.
٤/برخی حمایتها از نظام و ی از سوی افراد فناتیک و با ضعف مبنای عقلانی؛ صورت نگیرد بهتر است . ی خودش تحلیل منصفانه و نقد و کلام دارد. چه نیازی به امثال من و رائفی پور دارد که مثلا وی بیاید به دراویش توهین کند و مردم را جری نماید؟! واقعا ت و غیر ت و صدا سیما باید به أنصاف و مروت و عد و مردم گرایی روی بیاورند و دست های ناسالم و چپاولگر قطع بشود.مردم برای این سیستم خون داده اند و برای دفاع و امنیت هم هزینه ها داده شده است .لذا نباید با تحلیلهای غلط و امنیتی تند و دور از فرهنگ مدارا و ،قومیتها را در ایران و خاورمیانه تحریک و یا مورد ظلم قرار دهیم و مردم را ناراحت کنیم که در صرافت تغییر ساختاری سیستمی باشند که خود بنا نهاده و واقعا رناتیو مطمئنی برای آن محتمل نیست.نعمت پیروی اهل بیت ع هم ظرفیت و پتانسیل کمی برای ایران نیست نباید با عملکرد غلط مدعیان باعث شویم این بزرگواران مظلوم از آل محمد ص نیز مورد ادبار و مهجوریت اقوام و أقلیتها قرار گیرند که اینان در مصادره ی هیچ ملتی نیستند.روح شهید و شاهد علی ع ضد فساد؛امروزه همراه ﻫر خواه و فسادستیز ایرانی است و در معیت ﻫر کرد زن و مرد مبارز برای خاک و حق خود در و عراق است.بهار و امنیت مبارک/پاینده باد ایران ،پاینده باد ناب محمدی/درود بر و عد .منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/519
چند کلام مشاوره ای و زندگی ساز به مناسبت ٢٦/١١/٩٦ محمدقدمی کردستان

درخواست حذف اطلاعات
چند کلام مشاوره ای و زندگی ساز
به مناسبت ٢٦/١١/٩٦
محمدقدمی کردستان ١/ ن و مردان دهن بین، در زندگی ضرر میکنند! باید مهارت درک کلی رفتاری و درونی را ب کرد و طرف و رفتار کلی او و علت آنرا فهمید و حامیانه و پدرانه در نقش شوهر و برادر عمل کرد.نه اینکه با حماقت و تندی و نا امن فضای زندگی و خیانت به بچه ها ؛خود را گرفتار و آنها را بی ناز و نوازش و در به در کنیم.
عزیز من !از هیچ ؛انتظار خوبی و فداکاری نداشته باش. وقتی خودت بد بگویی و خام عمل کنی ؛انتظار خوب شنیدن و واکنش نیکو(فیدبک مثبت)را از مقابلت نداشته باش.وقتی آرام و انسان شدی و قوی و امین گشتی و حریم زندگی و شخصیتت و بچه ﻫﺎیت را پاس داشتی و بیگانه را وارد نکردی ؛همه چیز درست میشود. ٢/ ن باید بدانند که در جامعه ی ما متاسفانه خطای مردان به چشم نمیاید!ولی خطای ن را مردانشان،بر نمیتابند!این امر عادلانه نیست (چون خیانت و رابطه ی غیر شرعی برای همه خیانت است)ولی واقعیت (رئال)است .پس خانمهای محترم !زندگی ؛خود را محکم بچسبید! و قاعدتا خانمها اگر در جر و بحث ها کوتاه بیایند ؛مردانشان به طرفشان جذب و متمایل میشوند ولی سرکشی آنها پذیرفته نیست و البته مشروع هم نیست و در نهایت ،کارشان را اب میکند.من کاری به شعارهای فمنیستی ندارم چون بجای زندگی ساز بودن،زندگی بر افکنند.فقط در برابر معتاد و فاسد کوتاه نیایید! ٣/این روزها که نام عشق بر خود گرفته ؛مردان و ن باید بر روی حلال و محرم خود ،زوم کنند.بارها در مشاوره ها به آقایان گفته ام که :درصد کمی از منت کشی ها و هزینه ها و ذلتهایی که در رابطه ی خارج از خانواده قبول میکنید! و متحمل میشوید و هیچ ارزشی هم ندارد!؛ اگر در خانواده محترم به کار گیرید وضعتان عالی میشود!
(حدیث معراج در مورد اکل لحم پاک و ناپاک و تشبیه آن به ،خود گویاست) ٤/زنهار زنهار !به مردان محترم خصوصا جوانان عزیز توصیه میکنیم که در این زمانه ی آ ین پست مدرن ؛از تعدد زوجات به ﻫر دلیل احتراز کنند که گرچه امر شرعی و قرآنی است اما در این عصر و با شرایط و پامترهای این مردان و ن جامعه ی ما ؛جور در نمیاید و با شرط کلام خدا هم که عد است ؛راست نمیاید و همان واحده یعنی تک همسری ؛ارجح و پسندیده و معروف بین جامعه است و در موارد شاذ فقط ممکن است مقبول شود و لذا خدا را خوش نمیاید، ن خود را سرش ته کنیم!با اینکه در ظاهر اعلام رضایت کنند!وجدان داشته باشیم و قلب را و روحیه را ببینیم! و برای اطفای کوتاه مدت خویش،زندگی خود و خانواده را متلاشی و ناامن نکنیم که ممکن است برای اینکار در برخی مذاهب ،راههای مشروع و مختفی وجود داشته باشد.البته تعدد زوجات بین اهل سنت پاک از قدیم ؛ساری بوده ؛منتها آن ایمان و تشرع و داری و نوعا وجود آن مؤمنین و مؤمنات محکم و مسدده را اکنون در هیچ مذهبی نخواهی یافت !که قبول این شرایط کنند. صد البته بارها به خانمهای عزیز هم گفته ایم که اگر شما به تمام معنا زن باشید!؛ شوهران ؛چنین حرکت خانه ویران کنی !انجام نمیدهد !اما متاسفانه بعضی ن ،تا مار نیششان نزند!؛ از خواب غفلت و غرور بیدار نمیشوند!!منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/520
مرور تاریخ/مقاله تحلیلی سال ٨٧ محمدقدمی در مورد کردستان در ماهنامه چشم انداز ایران

درخواست حذف اطلاعات
چشم انداز ایران - سومین ویژه نامه کردستان - زمستان 1387 کدام هوشمندی ایجاب می کند که...؟! نقدی بر مقاله احسان هوشمند در ویژه نامه کردستان(2) محمد قدمی بانه ـ 12 دی 1384 1ـ آقای احسان هوشمند مطالبی در خصوص حزب دموکرات کردستان ایران و تاریخچه آن به روایت اسناد (که اعتبار آن قطعیت ندارد) در نشریه چشم انداز ایران به مدیرمسئولی آقای لطف الله میثمی از مبارزان سابق نوشته اند که در نگاه اول روش علمی تحقیق، اسناد تاریخی، اعتبار، روایی، بی طرفی و جامعیت از آن به چشم می خورد که البته چون نویسنده آن را از نزدیک نمی شناسم نمی توانم اتهام قلم به مزدی! را مانند بعضی از دوستان به ایشان وارد کنم و امیدوارم در قلم و تقریر نامبرده سوءنیتی نباشد و قصد وی صرفاً برشمردن اشتباهات تاریخی به جهت ضرورت درس گرفتن از آنها در مبارزه مرحله مدرن امروزی کردها باشد، اما ش تن تابوهای ملت مظلوم کرد را در هر حال هرچند به بهانه به کارگیری روش علمی و تاریخی به صلاح نمی دانم، چه حمله به خانواده قاضی ها در ایران فاقد حکومت محلی کردی ازسوی «هوشمند»ی باشد و چه حمله به بارزانی ها در عراق دارای حکومت کردی ازسوی « کمال سید قادر»ی (گرچه کمال سیدقادر متأسفانه ازسوی دادگاه اربیل به حبس سنگین محکوم شده و توقع عفو وی ازسوی خانواده بارزانی باوجود قطعیت خطای وی وجود دارد.)(1) و بویژه در ایران که قاضی ها، دفاع و حمایتی ندارند از نظر اخلاقی مطلقاً حمله به این خانواده و سرسلسله آن، مرحوم قاضی محمد (مبارز شهیدی که در زمان حکومت ستمشاهی مردانه همچنان که شایسته مردان بزرگ تاریخ است قرار و چوبه دار را بر فرار و کنج کنار ترجیح داد و تا پای فداشدن خود و نزدیکانش پای آرمان های ملی و مذهبی (هر دو نه تنها یکی) ایستاد، هرچند به بهانه نقد تاریخی و علمی صحیح نیست. گرچه شاید بیشتر بزرگان مرتکب احیاناً خطای تاریخی و حتی واقع شدن در تله های فریب یک کشور یا قدرت خارجی و داخلی شوند، اما هیچ گاه این نمی تواند بهانه ای برای حمله به بزرگان ملی و یا مذهبی در تاریخ شود. با این نگاه خطرناک حتی برخی از متفکران مذهبی شیعه و سنی معترض شخصیت استثن تاریخ، حضرت علی(ع) شده اند که مثلاً چرا با معاویه کنار نیامد و این همه مردم کشته شدند و یا حتی ممکن است متعرض حسین(ع) بشوند که چرا با وجود علم به ش ت، با یزید کنار نیامد...؟! این تفکر روشنفکری اوهام آمیز خطرناکی است. برخی روشنفکران ما مانند ی که در هواپیماهای دارای پرواز در ارتفاع بلند می نشینند، هستند، آنها وقتی به بالای ابرها رسیدند، اوهام برشان می دارد و ابرها را پایگاه و مأمنی می پندارند و دیگر دنیای واقعی و زمینی را نمی بینند! و با خواندن و یادگیری اندکی معلومات پولیتیکی، سوشیولوژیکی و سایکولوژیکی (سیاست، جامعه شناسی و روان شناسی) و یا فلسفه غرب و امثال اینها در آکادمی ها و یدک کشیدن عنوان ، فوق لیسانس، نویسنده، رو مه نگار، محقق و... فکر می کنند از همه افراد جامعه و حتی بزرگان ملی و مذهبی در تاریخ و کوران مبارزات بالاتر هستند و نکاتی را به مدد اسناد «خود یافته» و یا «دیگران ساخته» کشف می کنند که گویی مبارزان بزرگ از آن بی خبر بوده اند و به راحتی اعضای احزاب را به بی سوادی و کم سوادی متهم می کنند، صرف نظر از این که روش علمی نقد تاریخی ایجاب می کند که با بهره گیری از تمامی اسناد موجود (پس از تأیید اعتبار و سندیت قطعی آنها) و در نظر گرفتن شرایط و زمینه های ، اجتماعی، فرهنگی و معادلات موجود قدرت در سطح منطقه، امکانات و محذورات نهضت ها و حرکت های و روحیات خاص ان آنها به نقد عملکرد احزاب نشست و ابداً اکتفا به سندهای منفرد، وجهی ندارد.(2) باید گفت که عنصر صداقت در انگیزه و نیت مهمترین فاکتوری است که وجود آن در ان نهضت ها آنها را از هر اتهامی مبرا می کند حتی وابستگی و اتکای مرحله ای و تاکتیکی به کشورهای مجاور نیز نمی تواند برای نهضت های نوپا عیب تلقی شود. امروزه حتی کشورهای مدعی یت، استقلال و میهن پرستی، به روس یا انگلیس و یا امریکا به تناسب منافعشان وابستگی هایی دارند. وجود صداقت در مرحوم قاضی محمد آنچنان پررنگ است که مقام او را در زمره صدیقین مردم کرد می برد که ضمن حفظ شریعت مقدس حاضر نبودند ذره ای از حریت، هویت، و عزت خود را پایمال شده ببینند و در این راستا هیچ گونه تحقیر را قبول ن د. من در این نوشته کاری به تاریخ حزب دموکرات پس از انقلاب ندارم، چرا که آن را در جای خود در کت نوشته ام. بحث من صرفاً پیشینه حزب پیش از انقلاب ی است که این حزب با دیگر احزاب مبارز ایرانی، ی، چپی و ملی در جبهه فراگیر مبارزه با رژیم شاهنشاهی بود، گرچه وماً همه آرمان های مبارزه گروه ها ی ان نبودند. این که ما بیاییم به راحتی مبارزات کردها در چند سده اخیر را صرفاً وابسته به فئودال ها (برای حفظ موقعیت و غرورشان) و یا شیخ ها (برای حفظ موجودیتشان و...) جفا به کرد است و ازسوی هیچ وجدانی قابل قبول نیست. کدام فرهنگ و هوشمندی و فرهیختگی به ما به عنوان روشنفکر حکم می کند که این گونه بزرگان خود را در معرض نیش و کنایه قرار دهیم، ما برای احیای هویت کردی و مذهبی خود چه کرده ایم، جز چند کتاب یا مقاله نوشتن یا گفت وگو با فلان رادیو و و سایت؟! چه اخلاق و ادب و غیرت کردی این گونه به ما اجازه می دهد که تیشه بر ریشه خود بزنیم؟! که چه ی را خوش بیاید؟ اگر در مقطع پس از انقلاب حزب مورد اشاره نقد می شد می توانستیم مشکلات و سوءاستفاده ها و خطاهای بسیاری را برشماریم، اما تعریض به مرحوم قاضی و حتی تشکیک در کرد بودن او به لحاظ این که از گرجستان شوروی آمده قابل قبول نیست. با این که در کشور منِ مدعی روشنفکری هیچ دادگاهی به خاطر این نقد مرا محکوم نمی کند و بلکه امکان تقدیر از سوی برخی تندروها وجود دارد. با این که منصفان تاریخ نویسی ایران حتی انقل ون مسلمان، تاریخ مبارزات قاضی، پیش از انقلاب را از مبارزات ملی ایرانیان علیه شاه می دانند، حتی اگر شاه ایران جز بر دار قاضی محمد خطای دیگری مرتکب نمی شد همین خطا او را برای تأدیب و اسقاط شدن کافی بود که البته خون قاضی عاقبت او را خون گیر کرد. 2ـ من بسیار متأسفم که آکادمی های ما امثال من مدعی روشنفکری را بیرون بدهد که با سرهم چند اصطلاح جامعه شناسی و... و بهانه پایان ن نامه و پروژه تحقیقی پای در وادی هایی بنهیم که میدان مبارزه مردان جانفشانی همچون قاضی باشد. این مطالعات واقعاً باید میدانی، حضوری و شهودی با حضور در تاریخ و در میان مردم باشد نه کتابخانه ای و اسنادی که موجب انحراف شود و حتی اگر هدف تذکر استراتژیکی و راهبردی باشد باید به گونه ای احسن حفظ ادب شود، گرچه ممکن است منسوبان نهضت و حرکتی، خطایی ند و این دلیل انحراف قاطبه یک حزب نیست. کدام حرکت تاریخی است که در آن انحراف و سوءاستفاده وجود نداشته باشد؟! با عرض معذرت ما روشنفکران واقعاً هیچ حرفی از خودمان نداریم معمولاً حرف های غربی ها را بازگو می کنیم. ما باید تحلیل و حرف خود را در ظرف جامعه خودمان بگوییم. من شخصاً به این لحاظ از عبدالکریم سروش خوشم می آید که باوجود تدریس در های غربی در اظهارنظرهایش بسیار ساده، روشن و مصداقی، به دور از اصطلاحات پیچیده صحبت می کند. ما باید خود را در شرایط قاضی ها قرار بدهیم و بعد قضاوت تاریخی . هرگونه نقد در حوزه علوم انسانی فارغ از در نظر گرفتن علم اخلاق و فلسفه حرکت ها و محدودیت های موجود در ظرف زمان و مکان ابتر است و جامعیت، استناد و مقبولیت ندارد. ما نمی توانیم بی جهت حرمت ها را بشکنیم و روابط انسانی، عاطفی، روحیات و آرمان های قهرمانان را در نظر نگیریم و صرفاً به ظاهر رفتار آنها توجه کنیم، بلکه باید اضطرارها، مشکلات و اولویت های آنها و بعضاً توسل جستن اجباری آنان به بعضی روش ها را در نظر داشته باشیم. ی از ما نخواسته که خود را برای هر جریانی به کشتن دهیم (اظهارات آقای هوشمند در نشریه سیروان برای دفاع از خودش). اما نباید به خود هم اجازه دهیم هر افاضاتی را به عنوان تحقیق تاریخی و علمی به خورد مردم بدهیم، گرچه مردم عامی غیرروشنفکر بویژه در میان کردها همواره نشان داده اند که عقل و شامه تشخیص اجتماعی ـ آنها با تکیه بر تجربیات و شهودات خودشان و ملاحظه ظاهر و نتایج اعمال حاکمان، روشنفکران و... از تشخیص روشنفکران، متفاوت تر و بلکه بسیار قوی تر است و بررسی نتایج انتخابات کشورمان در دو دهه اخیر به راحتی این مطلب را نشان می دهد. گرچه برخی همه این تغییرات را که هیچ گاه نمی توانستند پیش بینی علمی کنند به «پوپولیسم» مرتبط می دانند، ولی واقعیت چیز دیگری است و تاریخ دانی، سیاست فهمی و جامعه شناسی تنها آن چیزی نیست که روشنفکران در آکادمی یا کتاب ها می خوانند و به واسطه آن به خود می بالند، بلکه درایت واقعی در متن مردم است. امروزه حتی امثال حجاریان ها می گویند: «واقعاً نمی توانیم پیش بینی ای داشته باشیم.» 3ـ در نقد جریان های و حزبی هیچ گاه معتقد به مبرابودن احزاب کردی از عیوب و نقص نبوده و نیستیم و مقطع پس از انقلاب احزاب کردی در ایران توسط نگارنده همین سطور نیز در مقاله ها و کتاب هایی با بی رحمی تمام نقد شده، اما بعضی شخصیت ها واقعاً تابو هستند و تابلوی ، صداقت و مجاهدت ها. اینان نباید چهره شان به راحتی مخدوش شود: شیخ عبیدالله نهری، شیخ محمود برزنجی، شیخ سعید پیران، شیخ احمد بارزانی، ملامصطفی بارزانی، مرحوم قاضی محمد و... دیگران که وجهه مذهبی و ملی را با هم دارند با این که متعلق به دوران مبارزه مدرن کردها نیستند، اما باید حرمتشان پاس داشته شود. اینان به خاطر تحریک های خارجی صرف و یا تحریکات فئودال ها یا تعصبات مذهبی خاص یا... مبارزه نکرده اند. اینان پیشقراولان مبارزه با استعمار بوده اند. اگرچه منکر اشتباهات تاریخی در برخی مقاطع نیستیم، اما در هر صورت حمله مستقیم به شخصیت هر کدام از این بزرگان بویژه مرحوم قاضی نشانه عدم فرهیختگی و یا سوءنیت ناقد است.(3) صاحب این قلم بدون این که وابستگی خاصی به هیچ یک از احزاب داشته باشد آنچه در ویژه نامه چشم انداز ایران (کردستان 2) به دنبال گفت وگو با برخی افراد ملی ـ مذهبی آمده را نقدی علمی و تاریخی مستند نمی داند و معتقد است مبارزات ملت کرد در طول تاریخ برای دفع ات، تحقیرها و پایما ل شدن حقوقشان ازسوی حکومت های مسلط بوده است. گرچه بعضاً در برخی مقاطع از کردها استفاده ابزاری شده و از صداقت، پاک دینی و پاک نیتی کردها و نیز از شجاعت آنان بهره بردار ی صورت گرفته است. پس از انقلاب ی در ایران و پس از فروکش تع ت قومیت ها با حکومت مرکزی در ایران و در شرایط کنونی با این که حقوق کردها به عنوان یک قومیت از نظر عمرانی و اقتصادی، ، اجتماعی و مدیریتی کاملاً ادا نشده است، اما رضایت نسبی، امنیت و تفاهم نسبی وجود دارد که امید است با گرایش عد گرایانه ت کنونی وضعیت از این بهتر شود و یت و ایرانی بودن و منافع مشترک باعث اتحاد بیشتر کردها با ت و ملت ایران شود. پی نوشت: 1ـ در همه حکومت های مستقر خط قرمزها و تابوهایی وجود دارد که روشنفکر و عامی به بهانه دموکراتیک یا خشونت گرایی نمی تواند متعرض آنها شود. در ایران بیشتر روشنفکران در بند دخیل در این مقوله اند. 2ـ این روش نقد تاریخی، نقد ارگانیک و سیستمی نام دارد و صحیح ترین روش نقد نهضت ها و مبارزات است. 3ـ هیچ روشنفکر امروزی در شرایط سخت مبارزاتی هریک از این بزرگان حتی یک روز تمام نمی توانست در میدان مبارزه که هزاران پیچیدگی و سختی دارد، باقی بماند. اولین ویژه نامه کردستان 1382 دومین ویژه نامه کردستان 1384 | فهرست سومین ویژه نامه کردستان | صفحه اول | بایگانی سال 1387 |منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/521
تسلیت شعری محمدقدمی شاعر کرد به بازماندگان سانحه ی هوایی یاسوج و بیان مشکلات مملکت

درخواست حذف اطلاعات
گوئیا ایرانِ ما گشته به نفرینِ بهار ﻫر دمی ،شری ،ضراری ؛میشود واردْ مدار از پلاسکو،تا به معدن ،تا ز سنچی ،فارغیم خود شده ،امروز، افتان ،بر دنا، طیرِ کبار! ای شهیدان وطن !ای کردِ کرمانشاهِ شیر! دردِ دل را میبرم اکنون به عفرین ،پیش یار! ای بلا گردان ز ایران، هم ز کُردانْ!؛همتی! خلقِ ایران مستمندند،کردها هستند زار! شکر تو دایم کنیم و ناسپاسی کی رواست؟! اندکی مسئول امرِ مملکت ،کن هوشیار تا به کی غدر و ضل ؟!بس عد مطلب است اکنون ،خود بگوید: بس کنید!عیب است و عار صد هزاران رحمت حق بر مسافرهای لر ﻫر شهیدی کو ببوده در هوا امیدوار! # محمدقدمی(حاجممدکورد/در تسلیت سانحه ی هوایی و بیان وضع مملکت٢٩/١١/٩٦بانهمنبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/522
‎دکلمه ای برای فاطمه س و حوادث واقعه /از محمدقدمی کردستان/١/١٢/٩٦

درخواست حذف اطلاعات
دکلمه ای برای فاطمه س و حوادث واقعه /از محمدقدمی کردستان/١/١٢/٩٦ فدای مهرت ای فاطمه! فدای درکت ای فاطمه و قربان مدارا و صلابتت ای سیدةنساءالعالمین! این روزها ایام وفات توست ای هم نفس علی ع ؛جانم فدایتان! و اما ما: ١/میشود کمی مهربانتر باشیم و درک رابر ترک و دک مخالفین و منتقدین بر گزینیم!! ٢/میشود با فرقه ها و اقوام و مذاهب ،تولرانس و مدارای بیشتری بنماییم و دست از تکفیر و دشمن پنداری مطلق برداریم. ٣/میشود به خاطر وفاق شیعه و سنی، برای بی بی فاطمه وفات را قائل شویم .گرچه مقام اهل بیت ع بالاتر از ءو آنها صدیقین هستند.میشود با دراویش ؛بیشتر مسامحه کنیم تا قضایا بزرگ تر نشوند و میشود کردهای عراق و را ذاتا دشمن و تجزیه طلب نپنداریم!!تا کردهای ایرانی دلخور نشوند. ٤/میشود با ز له زدگان و مصیبت زدگان هوایی و دریایی و معدنی بیشتر همدردی و مساعدت کنیم و میشود سرمایه ی ملت را بیشتر برای ملت هزینه کنیم نه برای غیر آنها و میشود دست چپاولگران بیت المال را تا میتوانیم قطع نماییم... باری همه ی اینها رویه ی فاطمی و علوی است و شعار و تعزیه ی خالی کفایت نمیکند ..ملت ما چنانچه لیدر نیز اشعار داشت در مضیقه ی عد است و باید حق را به صاحبش بر گردانیم.چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است #/عزت مزید/حاجمحمد کورد/ قدمی کردستانمنبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/523
دابسمش:عد وحقیقت؛تزویرومصلحت حاجممدکورد( محمدقدمی٢/١٢/٩٦

درخواست حذف اطلاعات
وقتیقاضی،طرفمجرمرومیگیرهو م عوزبانحالاومیشه !!! وقتیمالباختهومهتوک،متهممیشهوازششکایتمیشه!! وقتینگهبانوحافظ،خودشخائنه!! ووقتیفقطبهجرمموافقنبودنباهژمونی،صدلقبمیخوریوسناریوبراتدرستمیشه!! بایدمحترمانهوبیدرگیریازهمهتشکرکرد!!ودرگیرنشد ..! البتهخداجایحقهودستبالادستهستودستخدابالادستهمه! ودستعیارانومردانخدا،دربندهمباشهدردستخداستووایبهروزیکهایندستازپیراهنوآستیندربیاد!!... . تابمونهپختهتروآتشیترمیشه؛محفوظ ومبروک،خَیلیخونهاوحرفهاروبایدفروخورد ...منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/525
هو (علی)/شعر شاه درویشی برای علی ع .مولوی حاجمحمدقدمی کردستان/سلسله قادری و نقشبندی

درخواست حذف اطلاعات
هو(علی)//درویش شاه:::
#یا علی/حسام الدین آن کو به جهان، شاه ِ ولا بود ،علی بود وان کو که به مَثَل ،وصلِ بلا بود ،علی بود در کار جهان مینگرم ؛ ت ؟!رجل کو؟! جز" لای فتی "را که علا و علی بود! سراینده سلطان الفقر(الاحقر):حاجممدکورد(مولوی محمدقدمی کردستان٣/١٢/٩٦منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/526
چند درس زندگی و سیاست عملی از محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات
١/این روزها و البته همیشه ی روزگار،باید با زن و زندگی و مشکلات و قاضی و شحنه و داروغه و فک و فامیل و دور و نزدیک،مدارا کرد و شخصیت و مصلحت و امنیت خود را به ﻫر قیمتی فدا ننمود!این به معنای حفظ خط ممتد مهربانی است. ٢/معتقدم که شوهران و مردان مرد باید برای خانمهایشان ضمن شوهری ،پدری هم ند !و نهایت مدارا و بزرگ به ج دهند.زن در طوفان عاطفه و نفرت ،شرایط اطراف خود و مصلحت و امنیت زندگی خود را نمیسنجد و گاهی برای نفع و لذت کاذب بچه اش و یا مثلا أوقات فراغت و دور همی کم ارزشی ؛حاضر است ،شخصیت و آرامش شوهرش را نادیده بگیرد و جدال سختی نماید.رس مرد در اینجا ضمن تندی نسبی به اندازه ی لازم و صیانت صلابت شوهری،اعمال مهر و عطوفت و ولایت پدری و عارفانه است.فرق عقل عملی زن و مرد اینجا مشخص میشود.زن ،جزءبین و عاطفی و حساس و مرد کلی بین و منطقی و مقاوم تر است.آنها مکمل نقص همند و حساسیت فمنیستی لازم نیست. ٣/حضرت ابراهیم ع فرمود:لئن دارءتها استمتعت
یعنی اگر با زن ،مدارای درست کنی ازش بهره مند میشوی !چونکه اگر با دنده ی کج و اریب ،ناملایمی را زیاد کنی میشکند و نرمی زیاد هم ی ،رل کار از دستت در میرود.مرد شمشیر راستی است که حافظ خانواده است و مهمترین وظیفه ی او ؛حفاظت بنیان خانواده و همبستگی در ﻫر حال است و پایمردی او مهم است نه طلاق دادن و ج و سستی. درسهای مشاوره ی زندگی و سیاست از محمدقدمی کردستانی٣/١٢/٩٦منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/527
چند درس پست مدرن سیاست،زندگی،ورزش/ محمدقدمی (حاجممدکورد)/٧/١٢/٩٦

درخواست حذف اطلاعات
چند درس پست مدرن زندگی# محمدقدمی (حاجممدکورد )٧/١٢/٩٦ ١/فرد عاقل وقتی انتقاد میکند فضا و اطراف و مصالح و پارامترهای مختلف را میسنجد.صرف آنارشیسم و ساختارشکنی؛ به دور از عقلانیت فردی و همراه با هزینه و تبعات است .اما اگر تصمیم عقلانی و هیجانی جمعی عموما بر تغییر ساختاری، متمرکز شود،دیگر قضیه جداگانه است و تحلیل دیگری دارد که در این ح هم باز هم رفرم اولویت دارد(به لحاظ عدم اتلاف منابع). ٢/مجیز گویی صرف نیز از سر خیانت و ترس است.نقد منصفانه و برخورد قضاوتی و اصلاحی و انقل جامع الشرایط ؛سیره ی عقلا و شجاعان حکیم است. ٣/نزدیک شدن ها و صمیمیتهای فوری ،اعتباری ندارد .کارها و پروژه های عجولانه و بدون فازبندی زمانی و مکانی و رعایت شروط ،بقایی ندارد.شما در یک آشنایی و دوستی منطقی و فردی تا قراردادهای بزرگ اجتماعی بایستی اخلاقیات و رویه های تدریجی و کشف حجابهای تو در تو (شبکه ی ماتریسی)را انجام دهید و گرنه ﻫر رابطه و قراردادی خام و مس ه و همراه با سوءاستفاده خواهد بود. ٤/در جامعه ی مدنی و در محیط خصوصی ،همواره پرورش تن به مثابه ورزش چه نوع باستانی و چه مدرن آن ؛احترام و حرمت دارد و به دور از لمپنیزم(اوباشی گری)باید بررسی شود.پرورش فیزیک بدن به موازات متافیزیک روح و روان و افزایش منزلت و اعتبار اجتماعی و بهبود روحیه عرفانی و دینی ،بایستی صورت گیرد.منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/528
اشعار کردی و فارسی عارفانه،لوطیانه؛ و اجتماعی حاجممد کورد/ قدمی از کردستان

درخواست حذف اطلاعات
کوردوههژاروهیمنوشیرم ئهمینداروژیر،گورگوبویرم ههرکهسلیمکهویخوارسوایئ ا تیکیقهوی؛منیبیرئهبا!! کهرکهسمنهبیخوخوایاوهرمه چونتاکلهبوتاک،توبه!؛ههرگهرمه! حاجممدکورد قدمیبانه /اشعارکردی اجتماعی/١١/١٠/٩٦ ////////سر،بستهام؛بیغم،حزین؛هستمچونارآتشین نابستهامشمشیرکین! براحمدوحیدرصلات حاجممدکورد / قدمیبانه/١١/١٠/٩٦مکتوباتعرفانیولوطیانه/ اباتیوعیارانه /////کاریکهجورزمان،بانَفَسِاینجنابکرد! کیتیغرستمزال؛باجگرسوهرابکرد!! ؟ حاجممدکورد / قدمیبانه١١/١٠/٩٦ ///کُرد آنملتیاست؛کهسر،فرودنکرده الابهخاک آنهمزبهرِ خالقاین پاک کرد.!...و #حاجممدکورد/ قدمی /بانه١١/١٠-٩٦ ///خدایاچنانکنکهانجامکار //توخشنودباشیومارستگار چنینروزگاری؛بلادربلا //بیایدپیِِهم؛الهی !بهار!! زمستانشدهخودربیع !؛اینزمان/توگوییبگویدزحالگذار نگویمازاینبیش؛گویشبساست//کهقلببصیر؛شبببیندنهار!! بیتدوموسوموچهارم /اضافهازحاجممدکورد/ قدمیبانه/١١/١٠/٩٦منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/468
مکتوبات لوطیان و عیاران//حاجممد کورد / قدمی بانه

درخواست حذف اطلاعات
قدیما خط مینداختن؛ نیشی ،تیغی میزدن ،که طرف خودش ادب شه !نه زندگیش متلاشی شه و انش داغدار!//این روزا به قصد کشت میزنن از سر ناشی گری و لاشی گری/صد شکر به اون وضعیت قدیم که رحم و مروتی بود..البته کشتن ها ،کشتن از پی داره ؛حتی طرف حاکم هم باشه بکشه ملت جری میشه بعله این جوری هاس!!//فلا یسرف فی القتل /کلوم خداس!//حاجممدکورد نوشته های لوطیانه١١/١٠/٩٦
گاهی وقتها به جایی میرسی که بی خیال همه میشی و یک جورایی دیگه چیزی و ی برات مهم نیست و فقط با خدا و وجدان خودت معامله میکنی و فی الواقع ولو و راحت میشی...این هم یک تجربه است در اند معرفت و رفاقت،نهایت مروت و بی انتظاری//آره رفیق این جوریهاس/گاهی وقتها همه ی سلولهای بدنت یدار شر و ضر میشه یه جورایی با خون خود خدا و یکه شجاع کیهانی ،قاطی میشی !همون ثارالله /حسین میشی !ضد ظلم و بیداد!ادبیات سرسپردگی دیگه پیشت حنایی نداره /مرد میشی رند رند//آروم و آماده ی نبرد//اما از خدا همیشه به حق موسی الکاظم و غوث بغداد عافیت رو طلب کن//حاجممدکورد/ قدمی //بانه١١/١٠/٩٦منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/469
تحلیل و آسیب شناسی گفتمانی و استراتژیک نا آرامی های اخیر کشور محمد قدمی/بانه کردستان ١٣/١٠/٩٦

درخواست حذف اطلاعات
بسمه تعالی تحلیل و آسیب شناسی گفتمانی و استراتژیک نا آرامی های اخیر کشور محمد قدمی/بانه کردستان ١٣/١٠/٩٦ ١/در خصوص وقایع اخیر کشور،تحلیلها و آنالیزهای مختلفی وجود دارد.اینجانب از جهت گفتمانی و استراتژیک ،حقایقی را بیان میکنم.دخ خارجی و نقش مجاهدین و سلطنت طلب ها و امثالهم و همچنین رل خاص جریان و تندروهای مذهبی برای إسقاط ت و دیگر تحلیلها هم مطرح است؛اما من از نگاهی دیگر به قضیه میپردازم.در نگاه گفتمانی؛ ما نمیتوانیم تا آ عمر انقلاب ؛ﻫر تقصیر و انحرافی را عهده ی عامل خارجی بگذاریم.وجدان عمومی جامعه و تفکر نسل سومی ها و دین و اخلاق و مشی ائمه ی هدی نیز این را قبول نمیکند.پس همه ی کاستی ها و وضعیت بد شاخص های رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری،نرخ اشتغال؛ضریب جینی و تورم را نمیشود به عهده ی دیگران گذاشت.همه ی تهای اصلاح طلب و اصولگرا مقصرند و همه ی نهادها و جاهایی که با بودجه ی عمومی و خزانه و ذخایر و منابع این کشور مرتبطند و درست و بجا ج نمیکنند و سرمایه گذاری نمیکنند به نسبت نقش و درصد عاملیت ،مسئولیت دارند.همه ی مسئولین گر و همه ی قضات بداخلاق و ناعادل ضمان بر ذمه شان است.آن قاضی که در سنندج و هر جای ایران به مراجعه کننده فحاشی میکند و دادسرای انتظامی قضات او را تبرئه میکند!؛به نوبه ی خود ،نقش در جری ملت دارد. ٢/باری بار سنگین ی ها و خیانت ها و ناشایسته سالاری ها و منکوب شدن نخبگان ارزشی و مردمی و منع ارتقای آنها در کنار ارتقای نا به حق اهل تشبث و ریا ؛بر گرده ی نظام و مردم ،سنگینی میکند و سنگ ها باید وا کنده شود.این حرفهای بی محابا از جنس کلام علوی است ؛همان فرازهایی که به هم صهر خود صح و خلیفه ی سوم عثمان از باب نصح ،هنگام شورش گفت و اتفاقا نگفتن اینها ،امروز ،خیانت است!نه اینکه بیانشان تضعیف نظام باشد. و حاکمیت، چرا باید سپر بلای فاسدین جناحها و چپاول گران بیت المال شوند؟!و امروز اصل نظام و ایثارگری های گذشته به راحتی زیر سوال رود؟!مگر مردم خشمگین و جمعیت بیکار و گرفتار به أموال عمومی هم متعرض شود، برایش مهم است؟! و ایجاد ضرر و ضرار هم نمیکند ؟!و گرچه این کار ناصو است ؛اما طبیعت آنارشیسم در همه ی دنیا همین است ؛قطعا لمپن ها هم قاطی محقین میشوند. لذا ناراضی تراشان در ت و قوه قضاییه و مجلس و حتی جامعه ی فناتیک تندرو نیز ،باید جوابگو باشند.چرا که مردم به تنگ آمده از فقر و گرانی و بی احترامی؛ضد نظام و نیستند؛ از همین جامعه اند ؛از جور و دروغ و ریا به تنگ آمده اند!همه میدانند که ی هم اکنون با مردم، همدردی میکند و نکول و نقص در ت و بخش قضایی را صحه میگذارد و دیگر دوران تعارف به سر آمده و در صحبت آتی قاعدتا ی ایران ؛انتقاد پذیری خود را نشان داده و صرفا به حرف جماعت رانت دار مدعی صرف عامل خارجی توطئه ؛توجه نخواهد کرد.البته دشمنی خارجی هیچ گاه متوقف نمیشود اما گوش نسل سوم انقلاب تنها با این تک گفتمان ؛پر نخواهد شد و عد و صداقت؛خدمت و پیشرفت را میخواهد و قطعا نظام در برخی سیاستهای خارجی خود در خاورمیانه (عراق و )با توجه به ظهور کمبود منابع برای ملت خود؛تجدیدنظر خواهد کرد و راهبرد میانه ای خواهد گزید (تا حداقل در حادثه ای فورس ماژور مانند ز له در نماند)و حتی فکر میکنم نسبت به کردها و اهل سنت ،توهم " گرایی ت محتمل شکیل کردی" و ذهنیت " ،بنیادی اهل سنت!" ،دگرگون خواهد شد.حرمت کعبه و حرمهای دیگر هم بیشتر با خداوند صاحب أب ل است.کما قیل فی القرآن. ٣/این ملاحظات استراتژیک از خامه ی یک نخبه ی کرد ایرانی مرکز گرا و نه مرکز گریز ؛که هنوز علی رغم برخی کدورتها و مظلومیتها (من باب مسائل کردی بیرونی و انتصابات درونی)خود را حامی سیستم و دارای سمپاتی با نظام و کشور و لیدر عزیز میداند (بدون اینکه ذره ای از ایرانیت و کردیت و طرفداری ملت خود دست کشیده باشد)؛جاری میشود و در این برهه؛ خدا و پیغمبر و ائمه ی هدی را شاهد میگیرم که نه راقم سطور و نه هیچ ایرانی صاحب شرف و شعور؛راضی به سقوط کشور و نا امنی و ابکاری نیست و یت و ایرانیت را حیف است در پای فساد و خیانت داخلی و دخ خارجی به مسلخ بریم که چنین مباد.تحلیلهای دروغین سفیدنمایانه و انکار مشکلات و خودسانسوری زبونانه و متملقانه ؛به اندازه ی آنالیز بر اساس سیاه نمایی و ناامیدی ؛خیانت آمیز و مبتنی بر جه است.چرا که :الملک لایبقی مع الظلم و یبقی مع الکفر اللهم عجل لولیک الفرج//دریغا که ایران ویران شود/کنام پلنگان و شیران شود کمترین ملت سرفراز ایران / محمد قدمی /نویسنده و تحلیلگر و ک دای دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری بانه١٣/١٠/٩٦منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/470
شعر کردی حاجمحمد کورد( محمد قدمی)/بانه/نیشتیمانی ژوان/سر زمین عشق

درخواست حذف اطلاعات
(نیشتیمانی ژوان) دلی من بو تو وه کوو نیشتیمان
هه ر ئه کروکینی ؛قه ت ناکه م زیان به شه و بیدارم ؛گه ر بی و ه ر که ی
وه ک بالنده یه ک ؛زور زور، حه زه ر که ی کوا ئه وه حاله ؛له دووری بالات؟!
هه ی خوم به قوربان ،سکاله و ئالات! حالم بی حاله؛ شیخه که م هه ر توی!
خوم شیخ په روه رم ،به و سه یده ی هه لوی وه کوو تیژ بالان هه ر دیم و ده چم
هه ر به ئاره زوی، تو گه ردن که چم یا ره سوله للا ره حمیکو ئو ت
با له وه زیاتر چی نه خوین خه فه ت شعر کردی عرفانی حاجممد کورد/ قدمی بانه١٣/١٠/٩٦منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/471
لات کیه ،مشتی کیه؟!/تقریرات ادبی و اشعار اجتماعی حاجممد کورد/کانال لوطیان/ محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات
لات کیه ؟مشتی کیه؟!اون که مَرده ،مردمیه
چماق دست این و اون،بشی کی اسمش ،مردیه؟! جونم بشه فدای تو ،ایران من،ایمان من
قرآن من ،وجدان من ،ای شرف کردان من! خدای من چه وضعیه،دنیا چرا این جوریه ؟!
ﻫر کی ندونه میگه: خب ؛لابد قضیه جدیه میگم بدون یه حرف نون ؛قلم چرا دو حرفیه؟! نون و قلم ؛شیر و علم ،عشق علی دو سطریه.... #تقریرات ادبی حاجممد کورد( قدمی/بانه١٤/١٠/٩٦منبع : http://ghadami-40.blogfa.com/post/472