وبلاگهای رنگارنگ

ششم و متوسطه اول

آخرین پست های وبلاگ ششم و متوسطه اول به صورت خودکار از بلاگ ششم و متوسطه اول دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.حجم مکعب

درخواست حذف اطلاعات
مساحت کل مکعبی برابر 54 سانتی متـرمربع است. حجم این مکعب چند مترمکعب است؟ 27 0.27 0.0027 0.000027منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6374
مقدار ای را به دست بیاور

درخواست حذف اطلاعات
اگر محیط مثلثی به اضلاع x و 2x-1 و 3x-2 برابر 15 باشد، مقدار (x+1)(x-1) برابر با کدام گزینه است؟ 2 3 7 8منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6376
رضا در میوه فروشی

درخواست حذف اطلاعات
رضا برای ید 2 کیلو پرتقال، سه اسکناس پنج هزار تومـانـی که داشت به فـروشنـده داد و دو اسکنـاس دو هزار تومانـی پس گرفـت. اگر رضـا می خواسـت 3 کیلو پرتقال ب د چند تومان پول کم داشت؟ 500 1,000 1,500 2,000منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6375
پیشگیری از سرطان

درخواست حذف اطلاعات
خلاصه ی کنفرانس پیشگیری از سرطان در آلمان جورج مایکل 2017/09/10 از روغنی که یک بار برای طبخ غذا استفاده شده دوباره استفاده نکنید. آبمیوه های گازدار، دلستر و رانی نخورید. از مایکروفر برای پختن غذا استفاده نکنید. از ماموگرافی در موقع بارداری پرهیز کنید. لباس تنگ نپوشیـد یا دستکـم وقتی که در خانـه هستیـد لباس بسیار راحت به تن کنید. مشروبات الکلی نخورید. از گرم دوباره ی غذاهای فریز شده پرهیز کنید. آب آشامیدنی را در بطری های پلاستیکی در یخچال نگهداری نکنید. از خوشبوکننده (دئودورانت) بعد از اصلاح سر استفاده نکنید. سبزیجات را در هر وعده ی غذایی مصرف کنید. به جای شکر از عسل برای شیرینی کامتان استفاده کنید. از پروتئین های گیاهی مثل عدس،لوبیا، سویا و مغزها به جای گوشت مرغ و استفاده کنید. هر روز صبح ناشتا یک لیوان آب هم دمای اتاق بنوشید. روزانه هویج بخورید. (آب هویج، هویج پخته یا خام) چای را در لیوانهای پلاستیکی یا کاغذی یک بار مصرف ننوشید. هیچ غذای گرمی را در ظروف پلاستیکی نخورید. تلفن همراه را با گوش چپ استفاده کنید. فاصله ی زمانی خوردن شام با خواب کم تر از 5 ساعت نباشد. از تلفن همراه هنگام ضعیـف بودن باتـری استفـاده نکنید زیرا تشعشع آن هزار برابر ح عادی است. مصـرف یک لیـوان آبـجو 5 ساعـت کلیه ی ارگـان هـای بدن را مشغـول می کند. آبجو نخورید. چای داغ ننوشید. بعد از خوردن غـذا بـلافـاصلـه دراز نکشیـد. اگر خوابتـان گرفـت، به جایـی تکیـه بدهیـد و چرت بزنیـد.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6377
دارندگان هوش فردی و مشاغل مناسب آنها

درخواست حذف اطلاعات
هوش فردی: این هوش یعنی توانایی درک خود و آگاه بودن از ح درونـی خود. این یادگیرنده ها سعی می کنند احساسات درونی، رویـاها، روابـط با دیگـران و نقاط ضعف و قوت خود را درک کنند. مهارت های آنها شامل این موارد می شود: تشخیص نقـاط ضعف و قوت خود، درک و بررسی احوال خود، آگاهـی از احساسـات درونـی، تمایلات و رویاهـا، ارزیابـی الگـوهـای فکری خود، با خود استـدلال و فکـر ، درک نقش خود در روابط با دیگران مسیرهای شغلی ممکن برای آنها عبارت اند از: پژوهشگر، نظریه پرداز، فیلسوفمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6373
انسان با شخصیت

درخواست حذف اطلاعات
ویژگی های انسان باشخصیت از نظر محمود سریع القلم ـی نـگـران رفتـار و گفتـار او نیـســت؛ در ادب و امــانــت داری قـابل پیش بینـی است. خودروی خود را برای عابری که از خطوط عابر پیاده عبور می کند،کاملا" متوقف می کند. چون وفـای به عهد برای او جدّی اسـت، بعضـاً شبهـا برای تَحقّق عهد، فکر کرده و خوابش نمی برد. روزانه ۵ دقیقـه برای خشکانـدن حسـادت در وجود خود، برنامـه ریزی و تمرین می کند. بسیار بسیار بسیار بسیار انصاف دارد. آنقدر برای خود احترام قایل است که به ی خیانت نمی کند. روزانه ۱۰ دقیقه برای شناخت خود، برنامه ریزی و تمرین می کند. اگر حتی ۵ دقیقـه به جلسـه ای دیـر برسـد، با پیامـک به میزبـان خود اطلاع می دهد. اطرافیـان او از این که نقـد و ایـرادی را مطـرح کنند احسـاس آرامـش و امنیت می کنند. برای دیدن شبنم روی گلبرگ یک گل، وقت می گذارد. دارای ثبات فکری است و به تناسب شرایط و مخاطـب، افکار و مواضع و نظرات خود را تغییر نمی دهد. انسانها را به خوب و بد تقسیم نمی کند بلکه ضعف ها و توانایی های افراد را در کنار هم می بیند. حتی مخالفان فکری او، اخلاقش را تحسین می کنند. بیشتر با رفتار خود دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد تا گفتار. ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: «افکار فلانـی با من بسیار متفاوت است ولی ذاتاً فرد مؤدبی است» ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: «افکار فلانـی با من بسیار متفاوت است ولی تابحال ندیده ام که بدگویی و ت یب کند» ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: «افکار فلانـی با من بسیار متفاوت است ولی ندیده ام که برای ب موقعیت بهتر شغلی و مالی، چاپلوسی ی را د» بسیار اعتماد به نفس دارد چون: دقیق و حقوقی صحبت می کند. بسیار اعتماد به نفس دارد چون: نیازی به متهم ی ندارد. بسیار اعتماد به نفس دارد چون: یک شغل بیشتر ندارد. بسیار اعتماد به نفس دارد چون: با درون خود زنـدگـی مـی کنـد تـا بـا قضاوت دیگران. بسیار اعتماد به نفس دارد چون: به مـدت طـولانــی در هیـچ مَنـصبـی نمی ماند. بسیار اعتماد به نفس دارد چون: نیـازی به تزویـر نـدارد و حدّ خود برای یک زندگی با تدبیر را می داند. بسیار اعتمـاد به نفس دارد چون: افکـار و مواضـع او ارتباطـی به منابـع مالی او ندارند. بسیار اعتماد به نفس دارد چون: نیازهـای مالـی او مـرتبـط به حوزه ی سیاست نیست. بسیار اعتماد به نفس دارد چون: نـیـــازی بـه حذف دیـگـــران نـــدارد و دایره ی بازی و زندگی او بسیار وسیع است. بسیار اعتماد به نفس دارد چون: انـحصـاری رفتـار نمـی کنـد و کـره ی زمین را فقط یک «نقطه» در خلقت می داند. دروغ نمی گوید چون با راستگویی به همه ی منافع معقول خود دست یافته است. مسئله ی یکِ زندگی او، کار و زحمت کشیدن است. بی نیازی؛ در ذات و هویت اوست.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6385
گزینه ی متفاوت

درخواست حذف اطلاعات
کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ نغمه خوان شاخساران سالیان سبزه زارانمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6388
مفهوم شعر را دریاب!

درخواست حذف اطلاعات
بیت زیر کدام مفهوم را توصیه می کند؟ به دست آهن تفتـه خمیـر به از دست بر سینـه پیـش امیـر فروتنی زحمت کشیدن خدمت گزاری اتکا به خودمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6389
تغییر؛ فیزیکی یا شیمیایی؟

درخواست حذف اطلاعات
کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی است؟ پختن غذا ذوب یخ زنگ زدن آهن کپک زدن نانمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6390
اندر احوالات یوزپلنگ ایرانی

درخواست حذف اطلاعات
یوزپلنگ ایرانـی یکـی از عجیـب ترین و کمیـاب ترین حیوانات جهـان است. چه ــری از دنـدان هـای یک یوزپلنگ ایرانی نمی تواند اب باشد؟ صفر 1/2 1 1/2 و 1منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6391
n ضلعی منتظم و زوایای آن

درخواست حذف اطلاعات
مجمـوع زوایـای داخلی یک n ضلعـی منتظـم 8 برابر مجموع زوایای خارجی آن است. اندازه ی هر زاویه ی داخلی آن چند درجه است؟ 170 160 150 140منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6355
عدد طبیعی با این ویژگی ها

درخواست حذف اطلاعات
چند عدد طبیعی وجود دارد که عامـل اول بزرگ تر از 7 نـداشتـه باشـد و بر هیـچ مکـعـب کاملـی به جز یک بخش پذیر نباشد. 729 دو به توان 7 512 سه به توان 4منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6356
اقتصاد دانش بنیان

درخواست حذف اطلاعات
نخستیـن لـوکومـوتیـو رشـد اقتصـادی جهـان «کشـاورزی» بود که تا سال 1500 میلادی ادامه داشت. بین سال های 1500 تا 1700 میلادی، با پایان عصر تاریکی اروپا و خواست کشورهای این منطقه از جهان برای داد و ستد و ید و فروش کالا با کشورهای دیگر، «تجارت»، لوکومـوتیو رشـد اقتصــادی جهـان شـد. یعنـی هر کشــوری که تـجارت منـاسب و پر رونقی داشت، پیشرفته به حساب می آمد. از سـال 1700 تا 1950 میـلادی با ظهـور انقـلاب صنـعتـی، «صنـعـت» محور اصلی پیشرفت اقتصادی شد.نخستین بخشی که انقلاب صنعتی از آن آغاز شد، صنعـت ریسندگی و نسـاجی بود،و سپس صنعـت بـخار بود که چهره ی زندگی را با اختراعاتی مثل قطار، کشتی بخار و خودرو عوض کرد تا اینکه صنعت الکترونیک پا به عرصه گذاشت. همیشـه البـتـه لابـه لای اینهـا خدمـات هـم وجود داشتـه امـا این که «خدمـات» تبـدیل بشـود به لـوکومـوتیـو رشـد اقتصـادی، این اتفـاق در اوا قرن بیستـم و اوایل قرن 21 رخ داده است. در اقتصـاد، «تولید» مشتمل بر دو قسمت است: کالا و خدمـات. کـالا، سخت افـزار اسـت و ملمـوس امـا خدمـات، نـرم افـزار اسـت و ناملمـوس؛ چیـزی که معلم آمـوزش می دهد، ناملمـوس است. کار یک راننده ی تا ـی، یک آرایشگـر یا یک نویسنـده، ناملمـوس است. یک مادر وقتی فـرزندش را پـرورش می دهد، خدمتی تولیـد می کند امـا اگر آشپزی د، در واقع یک کالا تولید کرده است. اما خود «خدمات» هم که به لوکوموتیو رشد اقتصادی جهان در اوا قرن بیستم تبدیل شد، خود دو نوع است: بعضی از خدمات مثل آرایشگری، خدمـات غیر قـابل مبـادلـه و تجارت هستند.مثلا" نمی توان خدمات یک آرایشگر را به کشوری دیگر فرستاد، مگر اینکه خود آرایشگر را به عنوان نیـروی انسانـی به آنجا اعـزام کنیم که برود و خدمات ارائه بدهد،اما یک سری خدمات قابل تجارت هستند؛ مثل خدمات علمی. شما می توانیـد اینجا فـرمـولی را کشف کنیـد و آن طرف دنیا از این فرمول استفاده کنند. مهم ترین این خدمات که هم قابل تجارت است و هم ارزش آفرین، «علم و فنـاوری» است، منتها فنـاوری نـرم و نه فناوری سخت؛ فناوری سخت همـان «صنعت» است. مثلا ما فناوری نانو را کشف و پارچه ی نانو تولید می کنیم، بعد طـرح علمی آن را می فرستیـم به کشـوری دیگر و آنجا هم تولیداتش را راه می اندازنـد. این می شود صـادرات فناوری نـرم.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6357
تست انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات
.let's ... on the tv and... the new film now turning / watching turn / watching turn / watch to turn / to watchمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6361
تست انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات
their children got home early last night. in this ...sentence "got" means left arrived bought tookمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6362
چرا ایرانیان به رو آوردند؟

درخواست حذف اطلاعات

ایرانی چرا مسلمان شد؟ علت آن را باید در خود جست. اگر برگردیم به آن دوره که ما هنـوز در اوا دوره ی ساسانیـان زنـدگی می کردیـم؛ زمـان حکومت انوشیروان است که متولد می شود. داستانی که فـردوسـی از کفشگر و کفشگرزاده نقل می کند و در شاهنامه است، مربوط به همین زمانهاست: انوشیروان به خاطر جنگهای بیهوده ای که همـواره بین ایران و روم در جریان بوده، به پول نیازمند است و اعـلام می کنـد که مـردم کمک کنید. ثروتمندان کمک می کنند، کفشگری می آید و به مـأمـور ـت عرضه می کند که من همـه ی ثـروتـی که دارم، امـلاکـی که دارم و همه این ها را حاضرم بدهـم؛ در بـرابـر، یک اجازه بگیـر که استثنـائـا" بچه ی من بتواند درس بخواند. خبـر به انوشیـروان می رسد، و او که از نظر رشد و فرهنگ و از نظر عد در تاریخ آن دوره مشهور است، و در مـوقعـی که به شـدت به این پول نیـازمنـد اسـت، رد می کنـد و استدلال می کند که چرا نباید بچه ی کفـاش در جامعـه ی من درس بخوانـد: می گویـد که شاهزادگان و ما همـواره به دبیـران و مشـاوران نیازمندیم. اگر بچه ی کفـاش برود درس بخوانـد, احتمـالا" در درسش پیش می رود و ممکن است دبیر برجسته ای شود و بعد شاهزادگان ساسانـی نیـازمنـد کفـاش زادگان شـونـد و آن وقـت نـژاد و طبقـه ی پستی، هـم مرتبـه ی یک نژاد تَخَمـه دار اصیل شود، و آن وقـت مورد م پادشاهان و شاهزادگان قـرار گیـرد؛ چه ـی؟ بچه ی یک کفاش. نه! پولش را نمی خواهـم و چنین اجازه ای هم نمی دهـم! همین بچه را در نظر بگیریـد؛ او سمبـل همه ی بچه ها در آن دوره اسـت. پیـامبـر نیز در دوره ی انـوشیـروان متـولـد مـی شـود، بنابراین بچه ای که پدرش آمد و همه ی ثروتش را داد تا از ت اجازه بگیـرد که کودکش درس بخواند، تقریباً هم سن و سال پیغمبر است. حالا فـرض کنیـد حدود سی، سی و پنـج سـال گذشتــه و پیـامبـر مبعوث شده؛ این بچه ای که به جرم و گناه نابخشودنی کفاش زاده بودن، نگذاشتنـد درس بخوانـد، الان یک فـرد چهـل سالـه شـده و در موقعی که به دنیا عرضه می شود،این عقده در او هست که، با اینکه وسیله داشتـه، و با همـه ی فداکاری و اشتیاقـی که پدرش داشت، در جامعه نگذاشتنـد درس بخوانـد و نادان و بی سـواد مـاند. این عقـده در دل این بـچه و همـه ی بـچه هـایـی که در طبقـه ی او زندگی می کنند، هست. یک مرتبه با شعار و دعـوت ، به گوشش می خورد که: «همه تـان با هم بـرابـریـد، برادریـد، از یک منشاء هستید، هیچ دارای نژادی برتر از نژاد دیگر نیست، همه از خاک هستیـم، همه از پـدر و مـادر واحدی هستیـم، همـه در برابر خدا برابریم، امتیاز، به تقوی و پاکی و انسانیـت است نه به تخمـه و نژاد و تبار و هیچ چیز دیگر؛همه ی آن سنت های پوشالی و دروغین فـرو می ریـزد و بعد می شنـود که وقتـی در میـان مسلمـان ها وارد می شوید، و سربـاز و بـالا و پاییـن، پیـغـمبـر و صحابـه و بـرده و خواجه اصلا" تمیز داده نمی شود. و می بیند دارد عمدا" تمام مظاهر اشرافیت در لباس و آرایش و وضـع ظاهـر را از بیـن می برد و حمله می کند که «قباهای بلنـد را کوتـاه کنیـد! آستیـن های بلند را کوتاه کنید! ریش بلند را که علامـت اشرافیـت است کوتاه کنیـد! یک قبضه بیشتـر نباشـد؛ بقیـه اش در آتـش است!» و بعد همیـن شکل برابری عمومی در زمـان ابوبکـر و در دوران عمـر حفـظ می شود. این به گوش همین بچه ی کفاش می رسـد که «هیچ دارای هیـچ امتیاز خاصی نیست و هیچ از هیـچ امتیـازی مـحروم نیست» و بنابراین در دین ، او با این که یک بچه کفاش است، می توانـد درس بخواند؛ پس می آورد.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6363
آرایه ی تشبیه

درخواست حذف اطلاعات
در کدام عبارت ها، آرایه ی تشبیه دیده می شود؟ ملک و ت دنیا اعتماد را نشاید. هنر چشمه ی زاینده است و ت پاینده. سیم و زر در سفر به محلّ خطر است. ایران مهد پرورش دانشمندان و شاعران است.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6364
واژه های هم خانواده

درخواست حذف اطلاعات
در همه ی گزینه ها به جز ... واژه های هم خانواده آمده است. ،تسلیم،مسلمین تکمیل،کمال،مکمل تعلیم،عمل،معلوم نجوم،نجم،منجممنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6365
آثار ادبی

درخواست حذف اطلاعات
همه ی آثـار به جز ... متعلـق به نویسنـده ی کتاب «تماشاکه راز» است. داستان راستان جاذبه و عه ی علی خدمات متقابل و ایران انقلاب بزرگمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6366
یادبود محمد بهمن بیگی

درخواست حذف اطلاعات
با آنکه عشایری بودم به جای تفنگ و فشنگ قلم و کتاب را انتخاب ، معلـم شدم و آمـوزش عشـایـری را به راه انداختـم. کم بـودنـد انـی که تشویقم می د و بسیار بودند آنهایی که به ملامتم برخاستند. 11 اردیبهشت سالروز درگذشت محمد بهمن بیگی بنیان گذار آموزش عشایریمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6333
قائم آل محمد

درخواست حذف اطلاعات
نیمه ی شعبان و ولادت حضرت حجت بر همه ی فرزندان عزیزم مبارک باد!منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6332
عددهای اول سه رقمی

درخواست حذف اطلاعات
تعداد عددهای اول سه رقمی که مجموع رقم های آنها دوازده باشد، برابر با کدام گزینه است؟ 23 13 7 صفرمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6334
چقدر کار انجام شده؟

درخواست حذف اطلاعات
در کدام گزینه مقدار کار انجام شده کم تر است؟ توپی به جرم 2 کیلوگرم را در قفسه ای به ارتفاع 3 متر بگذاریم. نوزادی به جرم 4 کیلوگرم را در تختخو به ارتفاع 1.5 متر بگذاریم. کیفی به وزن 60 نیوتن را روی میزی به ارتفاع یک متر بگذاریم. جعبه ی کتاب 40 نیوتنی را روی میزی به ارتفاع 120 سانتی متر بگذاریم.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6335
داستان محمدکاظم

درخواست حذف اطلاعات
محمدکاظـم در حدود سـال 1260 هـجری خورشیدی در روسـتــــای دور افـتـــاده ای بـه نـــام «ســـــاروق» در حوالی فراهـان اراک در خانـواده ی کشاورزی فـقـیـر چشـم بـه جهـان گشـود و پس از گـذرانـدن ایـام کودکـی بـه کـار کشاورزی و زراعت پـرداخت. مـحمـد کاظم هم مثل بقیه ی اهالی روستـا از خوانـدن و نوشتـن محروم بود و بهره ای از علم و دانش نداشت. یک سال در ماه رمضـان مُبلّغـی به ده آنهـا می آید و از نمـاز و خمـس و زکات می گوید و می گوید هر مسلمانی که حساب سال نداشـتـه بـاشد و حقـوق مـالی اش را نـپـردازد،نـمـاز و روزه اش درست نیست و انـی که گندمشان بـه حد نـصـاب بـرسد و زکات و حق فـقـرا را ندهند، مـالشان به حرام مخلوط می شود. محمد کاظم که می دانست ارباب و مـالک ده خمس و زکات نمی دهد، به او تـذکـر می دهـد امـا چون اربـاب به حرف او اعتنـا نمی کنـد، تصمیـم می گیرد از روستا برود و دیگر برای او کار نکند. هر چه خویـشان و پـدرش به او اصـرار مـی کننـد که بـمـانـد، زیـر بـار نمـی رود و شبــانـه ده را ترک می کند. سه سال می گذرد و محمد کاظم در روستاهای اطراف به کار و کشت می پردازد که ارباب ده از جایش با خبر می شود و برایش پیغام می دهد که تـوبـه کرده است و خمس و زکاتـش را می دهد و از او می خواهد که به ده بـرگردد تا از خانـه و خانـواده اش بـیـش از این دور نباشد. او به روستای خود برگشته و در زمینـی که ارباب در اختیـارش می نهد مـشـغـول بـه کـار می شـود و از همــان آغـاز نـیـمــی از گنـدمــی که در اختـیـارش بـود را به فـقـرا می بـخشد و بـقـیـه را در زمیـن می افـشانـد. خداونـد هـم به زراعـت او بـرکت می دهـد و هـمیـشه بیشتر از اندازه ی معـمـول بـرداشـت مـی کنـد و هـر سـالــه بـه شـکـرانـه ی این بـرکـت و فزونـی، نیمی از گندمهـا را بین فـقـرا تقسیم می کند. یـک سـال هـنـگـام بـرداشـت مـحصـول، در یـک روز گــرم تـابستــانـی، منش را کوبیده بود و منتظـر وزیدن باد بود تا گنـدمهـا را باد دهـد و کاه را از گنـدم جدا کنـد، ولی هر چه انتظـار کشید بـادی نـوزیـد. نـاچار به ده برگشت.در راه یکی از فقرای روستا به او می رسد و می گوید: «امسال چیزی از محصولت را به ما ندادی، ما را فرامـوش کرده ای آقا کاظم؟» محمد کاظم می گوید: «خدا نکنـد که فقـرا را فـرامـوش کنم! راستش هنـوز نتوانسته ام محصول را باد بدهم.» آن فقیـر با امیدواری به خانه اش برمـی گردد ولی محمـد کاظم دلش راضـی نمـی شـود و در این انــ ــه که آن زن و فــرزنــدانـش شب را چگونه بی نـان سـر کننـد، آشفـتـه حال بـه مـزرعـه برمـی گردد تا بلکه بـتـواند مقداری از گندمهـا را با دست هم که شده آمـاده کند و به آن زن بدهد تا برای فرزندان گرسنه اش نانی بپزد. بالا ه مقـداری گنـدم را در کیـسـه می ریــزد و با کمـی علـوفــه برای گـوسفنـدان، به طـرف ده راه می افتـد. به جلـوی باغ امـامـزاده ی ده کـه می رسـد، چند لحظـه روی سکوی کنار در می نشیند تا نفسی تازه کند. در همین هنگام متـوجه می شود که دو مسـافـر از جاده بـه طـرف امـامـزاده مـی آینـد. وقـتـی نـزدیـک تـر می شوند یکی از آن دو مـرد به او می گویـد: «مـحمـد کاظـم نمی آیی بـرویـم برای امـامـزاده فـاتحه ای بخوانیـم؟» محمد کاظم همـان طور که به لباس سفید و چهـره ی زیبا و پر نـور آن دو مرد می نگـریست، با خود فکـر می کنـد که چطـور آنهـا که تا به حال او را نـدیـده انـد، او را به نـام می خواننـد؟ می گوید: «آقا مـن فاتحه خوانده ام و می خواهم به خانه برگردم.» ولی آن مرد به نرمـی می گـویـد: «بسیار خوب بـا مـا بیا و فـاتـحه ای دیگر بـخوان.» محمد کاظم به دنبـال آنها وارد ـزاده می شود. در داخل صـحن آن دو مرد جوان مشغـول خوانـدن دعا و ذکر مـی شـونـد که مـحمـد کاظـم از آن سـر درنـمـی آورد و سـاکـت در کنـاری می ایـستـد. یکـی از آن دو می گوید: «محمد کاظم چرا چیزی نمی خوانی؟» مـحمـد کاظـم مـی گـویـد: «آقـا مـن مـکتـب نـرفتـه ام و نمـی تـوانـم بخوانـم.» مرد گفت: «هر چه که من می گویـم، بر زبان بیاور.» در همیـن مـوقـع محمـد کاظـم می بیند که کلماتـی نــورانــی بر روی سـقــف امــامــزاده در حرکـت اسـت. احساس شگفتـی و ترس او را در بر می گیرد و از حال می رود و همان جا بر زمین می افتد. وقتـی به هـوش می آیـد، از آن دو جوان خوش سیمــا و پـاکیـزه اثـری نمی بیند. با کرختی از امـامزاده بیـرون آمـده و جلوی سکـو چشمش به گندمها و علوفه می افتد. آنها را برمی دارد تا به خانـه برود. چنـد قدمـی که پیش می رود، اتفـاقـات داخل صـحن امـامـزاده را به خاطــر مـی آورد. وقتی که کلمـات نورانـی روی سقف ـزاده را به یاد می آورد می بیند که آن کلمات بی اختیار بر زبانش جاری می شوند. محمد کاظـم در دلش احساس آرامـش و طمـأنینـه مـی کند. می داند که اتفاق مبـارکـی را تجربـه کرده اسـت و گویـی که از خوابـی چنـد صـد سالـه بیـدار شده است. در حالـی که سـر از پـا نمـی شنـاخت، با اشتـیـاق و ذوق وافـری، یک راست به نزد پیش نمـاز ده مـی رود تا با او در باره ی اتفـاقـی که افتـاده صحبـت کند. امـام جماعـت به آرامـی به سخنـان او گـوش مـی دهـد و مـی گویـد: «شاید خواب دیده ای محمد کاظم؟» محمد کاظـم با اطمینـان بـه او مـی گـویـد نه بیــدار بـودم و کلـمـاتـی که در سـیـنـه داشـت را بـر زبـان مـی آورد. پیـش نـمـاز درمـی یـابــد که مـحمـد کاظـم قـرآن می خواند. محمد کاظم به دلیل اخلاص، پاکی و عشـق به انسانها و مستمندان، مورد عنایت و لطف الهی قـرار گرفتـه بود.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6339
شناژ

درخواست حذف اطلاعات
کدام گزینه در مورد شناژ درست نیست؟ نیروهای ناشی از زمین لرزه را به زمین منتقل می کند. از فرو ریختن دیوارها جلوگیری می کند. ساختمانهای آجری باید کلاف ف ی یا بتنی داشته باشند. ح پایی یا قوسی دارند.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6342
قصیده و قافیه هایش

درخواست حذف اطلاعات
یک قصیده ی بیست بیتی چند قافیه دارد؟ یازده بیست بیست و یک چهلمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6343
متمم این زاویه را بدست بیاور.

درخواست حذف اطلاعات
اگر به 1/12 محیط دایره،17 واحد اضافه کنیم،زاویه ای به دست می آید. متمم آن را پیدا کنید. 47 43 30 60منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6191
مسئله ای در مورد حجم

درخواست حذف اطلاعات
یک مکعب فلـزی به ابعـاد 68mm را داخل ظـرف پر از آبی به ابعاد 32 و 21 و 15 سانتی متر وارد کردیم.حجم آب باقی مانـده در ظـرف، چند سی سی است؟ 952.512 976.556 9765.568 9525.12منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6192
پرستو و پریسا و نقاشی دیوارها

درخواست حذف اطلاعات
پرستـو دیـواری را به مساحت 3 مترمربـع در 6h رنگ می کند و پریسا همان دیوار را در 4h رنگ می کند. اگر هر دو با هـم کار کنند، 2 مترمربع را در چند دقیقـه رنگ خواهند زد؟ 37.5 36 96 75منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6193
توپ جادویی

درخواست حذف اطلاعات
یک توپ هر بار که به زمیـن بخورد دو برابر ارتفاعـی که از آن به زمیـن پـرت شـده به بـالا می جهد. اگر در دومین جهـش به ارتفـاع 320 سانتـی متری برسد، از چه ارتفاعی پرت شده است؟ 80cm 160cm 1280cm 320cm 640cm 1280cmمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/6194