وبلاگهای رنگارنگ

.qjlqj.

آخرین پست های وبلاگ .qjlqj. به صورت خودکار از بلاگ .qjlqj. دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد."گوته"

درخواست حذف اطلاعات
هر که صاحب علم و هنر است، دین هم دارد؛ هـر که فاقد آن دو باشد، مذهبی است...!منبع : http://javane.blogfa.com/post/3812
بخشش

درخواست حذف اطلاعات
دشمنانتان را ببخشید هیچ چیز بیش از این ناراحتشان نمیکندمنبع : http://javane.blogfa.com/post/3813
اتفاقات ذهنی یک فرد درونگرا

درخواست حذف اطلاعات
اتفاقات ذهنی یک فرد درونگرا ۶ تصویر که نشان می دهند در مغز یک فرد درونگرا چه می گذرد ۶ تصویر که نشان می دهند در مغز یک فرد درونگرا چه می گذردمنبع : http://javane.blogfa.com/post/3814
#ورونیکا_میخائیلُونا_توشنُوا

درخواست حذف اطلاعات
عشق، انکارشدنی نیست.
گرچه با پایان زندگی،
فرداهایی جریان دارند.
آنگاه که دیگر
نمی توانم به انتظار تو بمانم
و تو ناگهان
تمام عیار فرا می رسی!منبع : http://javane.blogfa.com/post/3815
میثم فلک ناز

درخواست حذف اطلاعات
زندگی چیزهای زیادی از ما میگیرد
در جیبهای بارانیش نگه میدارد
و تصمیم میگیرد تا ابد
با ی درباره اش حرف نزند...
منبع : http://javane.blogfa.com/post/3816
از کتاب زندگی در پیش رو از رومن گاری

درخواست حذف اطلاعات
در درونم چیزی اتفاق افتاده بود
و بدترین چیزها همیشه در درون آدم اتفاق می افتد؛
اگر اتفاق در بیرون بیافتد
مثل وقتی که اردنگی میخوریم،
میشود زد به چاک
اما از درون
غیرممکن است...
منبع : http://javane.blogfa.com/post/3819
لئو تولستوی

درخواست حذف اطلاعات
انسان نمیتواند به تنهایی و برای خود زندگی کند
این مرگ است، نه زندگی...
منبع : http://javane.blogfa.com/post/3820
استیو تولتز- کتاب از جز به کل

درخواست حذف اطلاعات
خج آور است تماشای ی که آ عمری خود را موشکافی میکند و به این نتیجه میرسد تنها چیزی که با خود به گور میبرد شرم زندگی ن است...منبع : http://javane.blogfa.com/post/3782
بریجیت دوو

درخواست حذف اطلاعات
چطور میتونی معتاد چیزی نشی که عاشقشی...منبع : http://javane.blogfa.com/post/3783
پابلو نرودا

درخواست حذف اطلاعات
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ... ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ،ﭼﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ... ﺍﻣﺎ با ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ... ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺭﻭﺣﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ، ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ... ﺑﯽ ﺻﺪﺍ،ﺑﯽ ﻫﯿﺎﻫو ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ... ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺭﺳﯿﺪﯾﻦ! ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﺎﻗﯽ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ؟ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻮﻕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﯼ ؟! ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : ﺣﻮﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟! ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ... ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ... ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ... ﺩﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ... ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﺎﺭ ﺩﻫﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﻫﻮﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺷﺪ ﭼﺎﯼ ﺳﺮﺩ ﺷﺪ ﻏﺬﺍ ﯾﺦ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﻧﺪ ... ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻗﻔﻞ ﻧﮑﺮﺩیم ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﯽ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﮐﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﻨﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮐﯽ ﻋﻮﺽ ﺷﺪیم ﮐﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ... ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻧﺨﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ... ﻭ ﺩﻝ ﻧﺒﺴﺘﯿﻢ ... ﻭ ﭼﻄﻮﺭ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯾﻢ ... ﻭ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ ... ﻭ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﮐﯽ ﮔﺬﺷﺘﯿم ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ با ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ #repostمنبع : http://javane.blogfa.com/post/3785
استیو تولینز

درخواست حذف اطلاعات
برایم هیچ معنایی نداشت که مردم دقیقا از همان چیزی متنفر باشند که برای رسیدن به آن له له میزنند...منبع : http://javane.blogfa.com/post/3784
528 ماه

درخواست حذف اطلاعات
44 عددی است بعد از 43 و قبل از 45 فقط یک عدد هست اما سرشار از خاطرات... وبلاگ 14سالگی رو آغاز کردمنبع : http://javane.blogfa.com/post/3786
#جوئل_اوستین کتاب: هر روز پنجشنبه است

درخواست حذف اطلاعات
مردم عادت کرده اند انتقاد کنند. خوبی ها را نمی توانند ببینند. ماجرای مردی را شنیدم که از همسرش خواست برایش دو تخم مرغ بپزد، اما یکی را نیمرو و دیگری را آب پز کند. زن نیز همین کار را کرد. مرد وقتی تخم مرغ ها را دید، سرش را تکان داد. زن پرسید: "دیگر چه اشتباهی کرده ام؟ این دقیقا همان چیزی است که خودت خواستی." مرد گفت: "می دانستم این اتفاق می افتد. تو تخم مرغ اشتباهی را نیمرو کردی." برخی از مردم آنقدر انتقادی فکر می کنند که هر کاری هم برایشان ید، راضی نمی شوند...منبع : http://javane.blogfa.com/post/3791