وبلاگهای رنگارنگ

کلاونگا, طلاپی چم

آخرین پست های وبلاگ کلاونگا, طلاپی چم به صورت خودکار از بلاگ کلاونگا, طلاپی چم دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.همسرم خاطرت همیشه یاد

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* همسرم خاطرت همیشه یاد ********************** من به یادت همیشه خواهم بود چون که من با تو بوده ام، شد سود حال من خوش نمی شود هرگز بی حضورت نمی شود بهبود *********************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1245.aspx
حانیه، جان منی

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* حانیه، جان منی ************ نازنینم، حانیه جان منی ای گلم تو، شیرۀ جان منی من تو را بویم به صد شورو ولع ای تو شیرین، میوۀ جان منی *******************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1246.aspx
یاد همسر کی رود بیرون ز دل

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* یاد همسر کی رود بیرون ز دل ********************* همسر از من دور و دنیای دگر من از او پرسم، ندارد خبر من که می دانم نیاید الحذر هر کجا خاک دو عالم شد به سر ********************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1250.aspx
فاطمه امُّ البنین ای مادرم

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* فاطمه امُّ البنین ای مادرم ********************* فاطمه ای جانشین فاطمه فاطمه محنت قرین فاطمه دور گشتی از جهنّم، فاصله آتش از دوزخ حرامت، عه *****************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1255.aspx
اگر بوسی دو پا یِ مادرت را

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* ببوسی دو پا یِ مادرت را *********************** عزیزم راه بی راهه مپیمای نصیحت دار گوش آور به اجرای رهی راطی نما یک شب به پایان که باشد راهِ صد ساله نمایان *********************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1256.aspx
حسرت دیدار همسر مانده است

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* حسرت دیدار همسر مانده است *************************** آفتاب از عمر همسر شد غروب جان من هم گشته در آن دم رسوب اشک من جاری ز چشمان بوده است آه و افغانم ز حیران بوده است ***********************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1257.aspx
فقط از یاد همسر خوش بُوَد دل

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* فقط از یاد همسر خوش بُوَد دل **************************** بهاری می رسد، دل را، خوشی نیست ز شادی های عالم، پوششی نیست دلم ناشاد باشد، مملو از غم ندارد جای ِ شادی، دارِ ماتم ***************************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1258.aspx
بد ارم تو را یک عمر همسر

درخواست حذف اطلاعات
بسمه تعالی ********* بد ارم تو را یک عمر همسر ********************** ز بعدت همسرا آسایشی نیست تو رفتی و دگر آرامشی نیست دلمجوشد زغم چون سیرو سرکه به غیرازحق زهر خواهشی نیست *****************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1260.aspx
گشتم به دنب تو را پیدا ن

درخواست حذف اطلاعات
بسمه تعالی ******** گشتم به دنب تو را پیدا ن ************************ اییارمنایهمسرابرمنچه ها شد تنها سفر رفتیچرا؟ بر من چه ها شد عشقم چرا رفتی خبر دارم نکردی برجسم بی جان در سرا برمن چه ها شد جانی نماند بر پیکرم تا چاره سازم آهم نگاه سوزم نگاه بر من چه ها شد آه از جگر اشک از بصر دارم خدایا از سوزم دلبرا بر من چه ها شد رخسارمن گردیده زرد هر بگوید تن پوش من رنگش سیاه برمن چه ها شد افراد بیتم هر کدام چون من بنالند خالی بود جایت چرا؟ بر من چه ها شد نالان و گریان هم برادر هم ز خواهر از سوی هر ناله ای بر من چه ها شد غم دیده اند از رفتنت هر قوم و فامیل بر دوست و هم بر آشنا بر من چه ها شد شوری که بر دل شد ندارد هیچ تسکین آشفته شد هر جا بیا بر من چه ها شد من سر کشیدم هر کجا را رفته بودیم کی بود اثر هر جا تو را بر من چه ها شد گشتم به دنب تو را پیدا ن هر جای پا هر روزنی بر من چه ها شد پیچیده بودهرخنده ات از دور و نزدیک گاهی به قهقه بوده بود بر من چه ها شد من رفته ام هر کوچه ای را هر خیابان بویت مر ا دیوانه کرد بر من چه ها شد رفتم دیار و شهر خود آنجا نبودی در باع و اندر مزرعه بر من چه ها شد از هر که جویا گشته ام چیزی نگفته نام و نشانی را نبود بر من چه ها شد رفتم مزار لاله گون روستاها جایت کمربن خالی است برمن چه ها شد من هر مزاری رفته بودم تا بجویم جایی نجستم من تو را بر من چه ها شد گفتم روم بر قبر آن بابا و مامان شاید نشانی را دهند بر من چه ها شد تا من شدم نزدیک تر بر آن دو مظلوم آمد ندا ای با وفا بر من چه ها شد گفتم که گم شد زینبم افسوس وافسوس گفتند چرا گم کرده ای بر من چه ها شد بس ایم بر دست تو او را چه کردی رسم امانت این نبود بر من چه ها شد گشتم خَجل سر در گریبانم چه افسوس من گریه های و ها بر من چه ها شد گفتند کلاونگا برو پرس حال و روزش اینجا چرا از ماجرا بر من چه ها شد گفتم که خودهم گم شدم پس چاره ام چیست گفتند کجایند بچّه ها بر من چه ها شد گفتم خی ان بود راحت که امنند دارند دعا و فاتجه بر من چه ها شد ز آنجا گذر مسیر ی را که باید هیچش ندیدم بین راه بر من چه ها شد تا این که کلونگا رسیدم خواب بودم بیدار گشتم این چرا بر من چه ها شد نُه ماه شد از رفتنش چه دیر بگذشت چهل هفته شدا ز ماجرا برمن چه ها شد آمد بیادم آنچه را شد بر سر من بوسیدن قبرش شفا بر من چه ها شد سابع چه شد از هوش رفتی بر مزارش او کرده بود آغوش وا بر من چه ها شد ************************************************************ روز چهار شنبه مورخّه 1397/2/19 *************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1261.aspx
نیا مُردادماه ؛ خون بر جگر شد

درخواست حذف اطلاعات
بسمه تعالی ******** نیا مُردادماه ؛ خون بر جگر شد ********************** نیا مُردادماه ؛ خون بر جگر شد هزاران آرزو از سر به در شد خدا داند چه آمد بر سر من مرا بر سر جهان زیر و زبر شد چه آمد بر سرم آن از کجا بود زهرجابوده است خم برکمرشد کجا دادی کشم دادم چه باشد کجا و هر چه را سودم ضرر شد کنارم بوده همسرهر شب و روز مرا از رفتنش اشک از بصرشد زاشکم قطره هایی بر زمین ریخت زهریک قطره اش غلطان چو زرشد مرا از آه آمد فراوان که از آن جسم من را پر شرر شد جدا کردی ز من ای ماه مُرداد از این جورت به من بد کارگر شد اَمُردادم تو اوّل رو نمودی به عقدم هم عروسی مستمر شد ندانستم تو اوّل برده ای دل ولی آ چنینم مستقر شد نگیرم از تو من هر دم بهانه فقط بختم بود بر چاه سر شد هزاران آه و ناله دارد این دل اگر ریزم به چاه هر گونه فر شد تو بردی همسرم را در اوا شدم تنها چه خاکی را به سر شد زمین و آسمان گردیده تاریک دو چشمانم از این تاریکتر شد نمی دیدم ی را در کنارم ز پا اُفتاده ام جانم به در شد هزاران به من دادند تسلّی ولی بر دل از آن ها بی اثر شد به دل آمدجراحت بی کم و کاست شفا کی بوده دل را دیده تر شد مرا این درد آمد به کرّات به لطف حق کمی آرامتر شد یقیناً قسمتم این بوده فرجام نگویم بهتر است تقویم سر شد تو ای سابع ز هر جا یاد کردی فقط غم مانده بود انباشته تر شد غم دل را کجا آرم ترازو خدا را شکر شعرم باور شد **************************************************** روز پنجشنبه مورّخه 1397/2/20 ************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1262.aspx
ای تو شیرین،لیلی و عذرا شدی

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* ای تو شیرین،لیلی و عذرا شدی ********************** تو مرا شیرین، چو فرهادم هنوز دل پر از خون، ام ازآه و سوز من تو را دیدم چه سان افتاده ای دیده ام در روشنایی بوده روز ***************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1221.aspx
خدا یا توبه ام را کن پذیرش

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* خدا یا توبه ام را کن پذیرش ******************** خدا یا توبه ام را کن پذیرش گناهان شد سبب، بر درد و رنجش خدا یا من ضعیفم کن هدایت قسم بر تو، بزرگی و جل ***************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1222.aspx
زمستان گر ببارد روسفید است

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* زمستان گر ببارد روسفید است ********************* زمستان گر ببارد روسفید است اگر بارش به برف آید امید است که کوهستان از آن پر مایه گردد بهارش را به سبزه در نوید است *************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1223.aspx
با همسرم در رویا

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* با همسرم در رویا ************ می شود از خواب بیدارت کنم هر چه خواهی گاه تیمارت کنم در نوازش بر سر و دستان تو دست خود را لمسِ بسیارت کنم **************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1225.aspx
نشد باور که رفتی ز این گذرگاه

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* نشد باور که رفتی ز این گذرگاه *********************** بهار بی گلم خاکی به سر شد مرا هر آرزو زیر و زبر شد چسان من پا گذارم عید امسال نباشد همسرم، هر دیده تر شد ******************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1226.aspx
یاد بود مرحوم قهرمان تورانی

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* یاد بود مرحوم قهرمان تورانی ******************* چهار و ده سالی گذشت از رحلتت مرد میدان بوده ای با غیرتت روز و شب بودی تو اندر جدّ و جهد تا نیاری سر فرود، با همّتت *****************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1227.aspx
ماجرای پشّه و کودک

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* ماجرای پشّه و کودک ************** پشّه ای در استکان آمد فرود تا بنوشد مایعی بهر وجود در درون استکان چرخی زده وز وزش را کودکی بشنیده بود **************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1228.aspx
تو ای همسر مرا تنها نمودی

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* تو ای همسر مرا تنها نمودی ********************** دل بش ته ام، بش ته تر شد در آن خونی نماند، خشکیده تر شد چه آمد بر دلِ بیچارۀ زار چرا در تاب و تب باشد گرفتار ***********************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1229.aspx
کت شد به نام سوگ همسر

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* کت شد به نام سوگ همسر ********************** فراقت در دلم آهسته غم شد کمر از داغ دل، بش ت و خم شد فرو ریزد ز چشمم اشک حسرت چرا این دفعه نوبت بر صنم شد ******************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1230.aspx
آ ش دیدی تماشایی شده است

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* آ ش دیدی تماشایی شده است ************************ عید بهمن، وه تماشایی شده است لطف حق در آن پُر و کافی شده است از ن، مردان، جوان، از ک ن انقل بوده اند صافی شده است *******************************************************منبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1231.aspx
سوگ همسر (40)

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ******* سوگ همسر (40) *********** گریه ام را ای خدا از من مگیر گرچه دل از هق هقش گردیده سیر مرهم دردم فقط این گریه ها است تا شود از قطره هایش چشم سیرمنبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1169.aspx
سوگ همسر (41)

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ******* سوگ همسر (41) *********** نشد یک لحظه غفلت بعد فوتت بیادت بوده ام در کنج عزلت تو هستی قاب ِ ع ی منظر من دلم باشد کنارت با چه رقّتمنبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1170.aspx
سوگ همسر (42)

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ******* سوگ همسر (42) *********** مرا جشن تولّد آمد ای جان ندیدم همسرم را جشن میهمان به هرسالی به پا شد هرمراسم به روز نهمین از ماه آبانمنبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1171.aspx
سوگ همسر (43)

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ******* سوگ همسر (43) *********** همسرم رفتی و تنها مانده ام هر کجا رفتم در آن وا مانده ام در به رویم بسته مانددرروز وشب عاقبت آمد مرا هر جا تعبمنبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1179.aspx
سوگ همسر (44)

درخواست حذف اطلاعات
بسمة تعالی ******* سوگ همسر (44) *********** زمستان آمد و دل گشته است خون غم همسر مرا چون کرده است چون غم همسر مرا نُقل است مجلس به هر مجلس مرا غم کرده بیرونمنبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1181.aspx
سوگ همسر (45)

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ******* سوگ همسر (45) *********** امید و آرزو ها رفته بر باد همیشه در دلم شور است و فریاد به چشمم اشک غم جاری است همسر به آهم گردیده است غمبادمنبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1183.aspx
سوگ همسر (46)

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ******* سوگ همسر (46) *********** روزگار سیه سیاهم کرد رنگ مشکی به تن پگاهم کرد خود نپوشیده ام کنم بیرون دست من نیست او نگاهم کردمنبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1182.aspx
سوگ همسر (47)

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ******* سوگ همسر (47) *********** دل من با دل تو گفت و گو داشت تو را چون آینه در رو به رو داشت تو را می خواست و با مهرت عجین بود به هر شادی تو را در آرزو داشتمنبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1184.aspx
کلاونگا ز من بادا درودت

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ******* کلاونگا ز من بادا درودت **************** کلاونگا ز من بادا درودت تو زیبایی تو را باشد ضرورت به زیبایی سرودم من تو را چند تو پی به هر جا در سرودتمنبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1185.aspx
سوگ همسر (48)

درخواست حذف اطلاعات
بسمة تعالی ********* سوگ همسر (48) ************* حج داشتی، تسبیح به دستت تو را بوده است این فرصت به قسمت دلی بوده تو را، از عشق الّله به آه و چشمت اشک همراهمنبع : http://kalaavangaa.blogfa.com/post-1186.aspx