وبلاگهای رنگارنگ

masiha

آخرین پست های وبلاگ masiha به صورت خودکار از بلاگ masiha دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.اول تواریخ

درخواست حذف اطلاعات
اول تواریخ فصل ۲۹ ۱۱ ای خداونـــــد، عظمـــت، قـــدرت، جـــلال، پیـــروزی و شـــکوه از آن توست و هر آنچه در زمیـــن و آسمـــان است، از آن توست. پادشــــــاهی از آن توست، تو بر فراز همه ســـر برافراشـتـــه ای.
آمیـــن???? ???? @besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/903
یوشع باب ۱

درخواست حذف اطلاعات
یوشع باب ۱ ۹ آیا تو را امر ن ؟ پس قوی و دلیر باش؛ مترس و هراسان مباش زیرا در هر جا که بروی یهُــــوَه خدای تو، با توســــت.
آمـــــــین???? ???? @besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/904
مزمور

درخواست حذف اطلاعات
خداوند دست همۀ انی را که در حال افتادن هستند، می گیرد، و همۀ خم شدگان را بر پا می دارد. مزمور ۱۴:۱۴۵
@besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/905
کولسیان

درخواست حذف اطلاعات
و هرآنچه کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوندْ عیسی انجام دهید، و به واسطۀ او خدای پدر را شکر گزارید. کولُسیان ۱۷:۳
@besharatmasihh majidmohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/906
اشعیا

درخواست حذف اطلاعات
خداوند پیوسته تو را هدایت خواهد کرد، و جان تو را در بیابان سو ک سیر خواهد نمود؛ به استخوانهایت قوّت خواهد بخشید، و تو چون باغی خواهی بود سیراب و چشمه ای که آبش کم نشود. اِشعیا ۱۱:۵۸@besharatmasihh majid mohammady tagha iمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/907
مزمور

درخواست حذف اطلاعات
من بر محبت تو توکل می دارم؛ دلم در نجات تو شادی خواهد کرد. برای خداوند خواهم سرایید، زیرا مرا سزای نیکو داده است. مزمور ۱۳: ۵-۶
@besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/908
ناحوم

درخواست حذف اطلاعات
✨ثمرات توکل نمودن به خداوند: ای مردم در همة اوقات به خدا توکّل کنید. همة مشکلات خود را به او بگویید، زیرا او پناهگاه ماست. مز 62: 8
کلام خدا قابل اعتماد است. او مانند سپر از انی که به او توکّل دارند، حمایت می کند. امثال سلیمان 30:5
غمهای شریر بسیار می باشد، امّا هر که بر خداوند توکل دارد رحمت او را احاطه خواهد کرد. مز 32: 10
زیرا که شریران منقطع خواهند شد. و امّا منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. مز 37: 9
مبارک باد ی که بر خداوند توکّل دارد و خداوند اعتماد او باشد. ارمیا 17: 7
خداوند نیکو است و در روز سختی و مصیبت پناهگاه می باشد و از انیکه به او توکل می کنند مراقبت می کند. ناحوم ۱:۷
✨????✨ ???? @besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/909
قرنتس

درخواست حذف اطلاعات
ما یان نق بر صورت خود نداریم و همچون آینه ای روشن و شفاف، جلال خداوند را منع می کنیم؛ و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد، با جلالی روزافزون، بتدریج شبیه او می شویم. ✨????✨
دوم قرنتس ۳:۱۸ در ماست و ما نه به خاطر اعمال خوبمان بلکه به خاطر پذیرفته شدیم و خدا کمبود و نقص های ما را نمی بیند بلکه را در ما می بیند پس هر حس کمبود و ضعف و گنا ار بودن و پذیرفته نشدن را فراموش کنید و به و کار و فیض او چشم بدوزید چون خداوند عیسی عاشق شماست پس با دلیری به نزد تخت فیض بخش او بیایید .
????☀️
روزتان سرشار از آرامش و برکت ???? @besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/910
یوحنا

درخواست حذف اطلاعات
”آمین، آمین، به شما می گویم، هر که کلام مرا به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد، حیات جاویدان دارد و به داوری نمی آید، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است.”
یوحنا 5:24
@besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/911
ایات

درخواست حذف اطلاعات
#فیلیپیان ۱: ۹ ، ۱۱
و برای این دعا می کنم تا محبت شما در معرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود. ۱۱و پر شوید از میوهٔ عد که به وسیلهٔ عیسی برای تمجید و حمد خداست. #تسالونیکیان (دوم) ۱: ۳
ای برادران، می باید همیشه بجهت شما خدا را شکر کنیم، چنانکه سزاوار است، از آنجا که ایمان شما بغایت نمو می کند و محبت هر یکی از شما جمیعا با همدیگر می افزاید، #اول پطرس ۱: ۲۲
چون نفسهای خود را به اطاعت راستی طاهر ساخته اید تا محبت برادرانهٔ بی ریا داشته باشید، پس یکدیگر را از دل به شدت محبت بنمایید، #دوم_پطرس ۱: ۸ -۵
و به همین جهت، کمال سعی نموده، در ایمان خود فضیلت پیدا نمایید؛ ۶و در فضیلت، علم و در علم، عفت و در عفت، صبر و در صبر، دینداری؛ ۷و در دینداری، محبت برادران و در محبت برادران، محبت را. ۸زیرا هرگاه اینها در شما یافت شود و بیفزاید، شما را نمی گذارد که در معرفت خداوند ما عیسی کاهل یا بی ثمر بوده باشید. ⛪️⛪️⛪️⛪️⛪️⛪️⛪️⛪️
@besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/803
مزمور

درخواست حذف اطلاعات
تا زنده ام تو را متبارک خواهم خواند ای خداوند، و در نام تو دستهایم را بر خواهم افراشت. مزمور ۴:۶۳
@besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/804
مرقس

درخواست حذف اطلاعات
ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﻣﻲ اﻳﺴﺘﻴﺪ, اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩاﺭﻳﺪ اﻭ ﺭا ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ اﺳﺖ, ﺧﻂﺎﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺭا ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ.
ﻣﺮﻗﺲ(11:25) ✝️✝️✝️✝️✝️✝️
@besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/806
اشعیا

درخواست حذف اطلاعات
هرگز امید خود را از دست ندهید.
اما انی که برای کمک به خداوند توکل می کنند، نیروی تازه می یابند. آنها مثل عقاب پرواز خواهند کرد، و از دویدن، خسته و از راه رفتن، فرسوده نخواهند شد.
اشعیا(31: 40)
✝️✝️✝️✝️✝️
@besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/807
قوت عیسی

درخواست حذف اطلاعات
✞ امروز به قوت نام عیسی بر می
خیزم.. امروز از خداوند قوتی مضاعف می طلبم. امروز اعلام می کنم که ترس هام در تو به قوت و غم ها در تو به شادی می رسند ای خداوند. من ایمان دارم که تو خ عظیم و قادر و پر محبت هستی... ایمان دارم به عد ت.. ایمان دارم به محبتت.. من ایمان دارم که تو از من محافظت می کنی. ایمان دارم که اگر من به تو محبت نکنم اما محبت تو هرگز زوال نمی پذیرد.. چون تو خ .. تو قدوسی.. تو بی همتایی. حقیقتا سزاوار پرستشی خداوندم.. دوستت دارم.. با
تمام وجودم..
✝️✝️✝️✝️✝️✝️
@besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/808
لوقا

درخواست حذف اطلاعات
همه بسبب اینکه پیرو من هستید، از شما متنفر خواهند شد. اما مویی از سر شما کم نخواهد شد اگر تا به آ تحمل کنید، جان های خود را نجات خواهید داد.
لوقا(21: 17,19)
@besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/809
پطرس

درخواست حذف اطلاعات
در دل خود را به عنوان خداوند مقدس شمارید و همواره آماده باشید تا هر دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید، اما به نرمی و با احترام.
پطرس(3: 15) @besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/810
یوحنا

درخواست حذف اطلاعات
شما نبودید که مرا برگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید و میوه آورید و میوۀ شما بماند، تا هر چه از پدر به نام من درخواست کنید به شما عطا کند. یوحنا ۱۶:۱۵
@besharatmasihh majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/812
روح حکمت و مکاشفه

درخواست حذف اطلاعات
“روح حکمت و مکاشفه” ????خیلی وقت ها در آرزوی چیزهایی هستیم و برای چیزهایی دعا می کنیم که خدا قبلاً آنها را به ما داده است!
مشکل ما نداشتن آنها نیست بلکه آگاه نبودن از اینکه در از آنها برخورداریم.???? از همین روست که پولس برای ایمانداران افسس دعا می کند که خدا روح حکمت و مکاشفه را به آنها عطا فرماید تا چشمان دل آنها روشن شده، به میراثی که خدا به آنها بخشیده است پی ببرند (افسسیان ۱:‏۱۷-‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۱۸). ????آنچه بیشتر اوقات به آن نیاز داریم نه دریافت چیزهای تازه از خدا، بلکه روشن شدن چشمان دل ما و آگاه شدن از میراثی است که هم اکنون در اتحاد با از آن برخورداریم.????
???? majid mohammady taghviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/690
۲قرنتیان

درخواست حذف اطلاعات
✨????????✝????????????????✨ سپاس بر خدا برای عطای وصف ناپذیرش!
۲قرنتیان ۹ :۱۵ خدا را برای عطای مالاکلام او (عطای فیض) شکر باد. این عطای وصف ناشدنی خدا چیست؟ پیش از هر چیز، عیسی . مهمترین و ارزشمندترین عطیۀ خدا به جهان، هدیۀ پسر یگانه اش عیسی است (یوحنا ۳: ۱۶؛ رومیان ۸: ۳۲؛ افسسیان ۱: ۳ ). ای حبیبان، اگر خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز می باید یکدیگر را محبت نماییم(اول یوحنا ۴: ۱۱). majid mohammady taghviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/692
فیلیپیان

درخواست حذف اطلاعات
برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه با شکرگزاری نگرانی خود را بخدا بگویید . فیلیپیان 4 : 6 majid mohammady taghviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/693
فروتنی

درخواست حذف اطلاعات
فروتنی
این روزها محبت صلیبِ خداوندم مرا هر روز بیشتر جذب میکند. ای عیسی سعادتی ده که کشش من به صلیب همچون سوختن کاه نباشد که با اندکی باران خاموش میشود، کششی باشد که همچون آتشی بی پایان همواره برقرار باشد ! [...] همه چیز مرا متقاعد میکند که خداوند مرا کاملاً برای راه صلیب مقدس میخواهد. و میخواهم در این راه، و نه راهی دیگر ادامه دهم... نتیجۀ مشخص این دوره انزوا ، آرامشی زیاد و یک شادی درونی است که به من شهامت میدهد خود را به خداوند برای هرگونه فداکاری (قربانی) که بخواهد تقدیم کنم. دلم میخواهد که همیشه این آرامش و این شادی درونی به شخص و به زندگی ام بیشتر نفوذ کند... مواظب خواهم بود که این شادی درونی و بیرونی را نگه دارم ... [...] اگر بتوانم محبت و خیرخواهی را هر طور شده پیروز گردانم، آنگاه هیچ اشکالی ندارد که دیگران مرا ناچیز انگارند. اجازه خواهم داد دیگران مرا لِه کنند ولی میخواهم تا حد قهرمانی، بردبار و نیکو بمانم.
دفترچۀ روح ، 1930
پاپ ژان بیست و سومmajid mohammady taghviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/695
اعتماد بر خداوند بجای نگرانی

درخواست حذف اطلاعات
اعتماد بر خداوند بجای نگرانی" "کیست از شما که بتواند با نگرانی، ذِراعی بر قامت خود بیفزاید؟ پس، اگر از انجام چنین کار کوچکی ناتوانید، از چه سبب نگران مابقی هستید؟
(لوقا۱۲ ...۲۵ و ۲۵) "برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت."
(فیلیپیان ۴...۶ و ۷)majid mohammady taghviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/696
اول پطرس

درخواست حذف اطلاعات
با اینکه شما تابحال را ندیده اید، اما او را دوست دارید.اکنون نیز گرچه او را نمی بینید، اما به او ایمان دارید؛و این ایمان چنان شادی عظیمی در قلب شما بوجود آورده که قابل وصف نیست.
اول پطرس(1: 8,9) majid mohammady taghviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/697
عبرانیان

درخواست حذف اطلاعات
✞ ما دعا نمیکنیم که یان بهتری باشیم، بلکه آنگونه ی باشیم که خداوند از ما می خواهد، یانی شبیه ، یعنی یانی که از روی تمایل، صلیب را به خاطر جلال خداوند بر دوش می کشند. عبرانیان (12: 1,3):
پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بی شماری قرار گرفته اند، ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است، آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است، بدویم. به عیسی که ما را به وجود آورده و آن را کامل می گرداند، چشم بدوزیم. چون او بخاطر شادی که انتظارش بود، متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است. به آنچه او متحمل شد و به ضدیت و مخالفتی که او از طرف گنا اران دید، بین ید و مایوس و دلسرد نشوید. فیض و برکت خداوند با تک تک شما عزیزان و ایمانداران. آمین???? majid mohammadytaghviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/698
اول پطرس

درخواست حذف اطلاعات
اول پطرس 2: 24
شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخمهای اوست که شما شفا یافته اید. majid mohammady taghviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/699
ایه منتخب

درخواست حذف اطلاعات
#آیه_منتخب_امروز خداوند را دوست می دارم، زیرا که آواز من و فریاد ماسم را شنیده است. چون گوش خود را به من مایل گردانیده، در روزهای زندگی خود او را خواهم خواند.
مز ۱۱۶: ۱-۲
???????????????????????????????????? majid mohammady taghviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/678
اشعیا

درخواست حذف اطلاعات
???? اشعیا 30: 18
و از این سبب خداوند انتظار می کشد تابر شما رأفت نماید و از این سبب برمی خیزد تا بر شما ترحّم فرماید چونکه یهوه خدای انصاف است. خوشابحال همگانی که منتظر وی باشند. ????اشعیا 55
8 زیرا خداوند می گوید که افکار من افکار شما نیست و طریق های شما طریق های من نی. 9زیرا چنانکه آسمان از زمین بلندتر است همچنان طریق های من از طریق های شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. ????????????????????????????
majid mohammady taghviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/679
یوحنا

درخواست حذف اطلاعات
زندگی جاوید در اوست و این زندگی به تمام مردم نور می بخشد.او همان نوریست که در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز نمیتواند اورا خاموش سازد
???? یوحنا 4:1-6 majid mohammady taghviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/680
مز

درخواست حذف اطلاعات
هللویا! خوشا بحال ی که از خداوند می ترسد و در وصایای او بسیار رغبت دارد. ذریتش در زمین زورآور خواهند بود. طبقه راستان مبارک خواهند شد. توانگری و ت در خانه او خواهد بود وعد ش تا به ابد پایدار است. نور برای راستان در تاریکی طلوع می کند. او کریم و عادل است. فرخنده است شخصی که رئوف و قرض دهنده باشد. او کارهای خود را به انصاف استوار می دارد. زیرا که تا به ابد نخواهد خورد. مرد عادل تا به ابد مذکور خواهد بود. از خبر بد نخواهد ترسید. دل او پایدار است و برخداوند توکل دارد. دل او استوار است ونخواهد ترسید تا آرزوی خویش را بر دشمنان خود بیند. ???? مز فصل ١١٢ آیات ١ تا ٨ ????????????????????????????????????
majid mohammady taghviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/682
اول قرنتیان

درخواست حذف اطلاعات
آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید؟
اول قرنتیان(6: 19) majid mohammady taghaviمنبع : http://majidtaghavimohammad.blogfa.com/post/683