وبلاگهای رنگارنگ

نویسندگان کوچک

آخرین پست های وبلاگ نویسندگان کوچک به صورت خودکار از بلاگ نویسندگان کوچک دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.اسوه تمام عیار

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزپنجشنبه مورخه96/12/17به مناسبت فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) وروزمادر ،فعالیتهای فرهنگی وهنری وادبی درقالب کارگاه ادبی با موضوع نامه ای به مادرم، تهیه کارت پستال واهدا به همنامان آن حضرت ، فضاسازی به کمک اعضاء واهدای سبدی ازگل توسط اعضاء به مادرانشان ومعرفی وقایع و....اجراگردید.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-675.aspx
اتل متل ضرب المثل

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز دوشنبه مورخه 96/12/21دانش آموزان پایه چهارم مدرسه درششمین جلسه طرح کانون مدرسه شرکت د. قصه گویی از ضرب الثلها، نمایش خلاق، اجرای بازیهای محلی درحیاط مرکز و بحث آزاد درراستای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی، علوم وهدیه های آسمانی از جمله برنامه های اجرایی دراین روزبود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-676.aspx
راهت ادامه دارد ای شهید

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/12/22به مناسبت گرامیداشت روز شهید فعالیتهای ویژه ای درمرکز فرهنگی وهنری خوی برگزارگردید. قصه گویی با عنوان اولین شهید پاسدارخوی شهید یوسف پیری، معرفی شهید نوجوان جواد محمودیان درقالب نشریه دیواری، تهیه کاردستی اریگامی گل لاله ، نمایش خلاق، معرفی کتاب درخت بلوط ، قرائت فاتحه وصلوات به روح پرفتوح و.....ازجمله برنامه های اجرایی دراین روز بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-677.aspx
جلسه ششم طرح کانون درسال 97

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزدوشنبه مورخه 97/01/27دانش آموزان پایه پنجم مدرسه شهیدخندانی درششمین جلسه طرح کانون مدرسه شرکت د. معرفی شخصیت، نمایش خلاق، روخوانی کتاب، نمایش و...درراستای کتابهای درسی هدیه های آسمانی، فارسی، علوم اجراشد.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-678.aspx
طرح کانون مدرسه درسال جدید

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 97/01/28دانش آموزان پایه پنجم 2 مدرسه شهید خندانی درکانون حضوریافته ودرفعالیتهای معرفی شخصیت، نمایش خلاق، بازی وسرگرمی، نمایش شرکت د تقدیر ازاعضای فعال ازدیگربرنامه های جنبی مرکز بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-679.aspx
بچه ها ی اردیبهشت

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 97/02/04دانش آموزان پایه پنجم مدرسه درکانون حضوریافته ودرفعالیتهای معرفی شخصیت، نمایش ، نوشتن خلاق، بازی وسرگرمی درراستای کتابهای درسی شرکت د.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-680.aspx
نورولایت

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 11/02/97به مناسبت گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت مهدی «عج» برنامه های ویژه ای با شرکت ک ن برگزارشد. معرفی شخصیت، معرفی کتاب، اجرای مسلبقه نور، شعرخوانی، اجرای دکلمه توسط اعضاء ، مسابقه نقاشی ، قرائت دسته جمعی دعای فرج وسلام وصلوات و....ازجمله برنامه های اجرایی دراین روزبا شکوه بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-682.aspx
مربی عزیزم روزت مبارک

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز شنبه مورخه 97/02/15 به مناسبت گرامیداشت هفته معلم محمدطه نقی لو عضو کوچک کانون با شاخه گل وشیرینی از فاطمه کاظم علیلو مربی کارگاه نقاشی تقدیر کرد.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-683.aspx
جلسه ششم طرح کانون مدرسه

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزیکشنبه مورخه 97/02/16عبدالی مربی فرهنگی کانون در مدرسه بسائی حضور وبه اجرای مسابقه با هدف آشنایی با کشورهای همسایه ایران وبیان احادیثی از معصومین برمحور کتاب هدیه های آسمانی پرداخت.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-684.aspx
لحظه تقدیر

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز چهارشنبه مورخه 97/02/26مسئول ومربیان کانون دراداره آموزش وپرورش ومدارس حضوریافته وبا اهدای لوح تقدیر معاون محترم فرهنگی هفته معلم را تبریک گفتند.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-685.aspx
پله های ترقی

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزهای دوشنبه و مصادف با 12 و13آذرماه اعضای طرح کانون مدرسه (پایه پنجم)با حضوردرکانون ضمن گرامیداشت هفته وحدت از فعالیتهای فرهنگی کانون درراستای کتب مطالعات اجتماعی وفارسی وعلوم با موضوع ارزش دانش و د واهمیت همکاری وهمدلی با دیگران بهره مندشدند. کتابخوانی واجرای بازی ومسابقه ازدیگربرنامه های اجرایی برای اعضای طرح دراین هفته بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-612.aspx
ارزش دانایی

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزدوشنبه مورخه96/09/20دانش آموزان پایه پنجم مدرسه شهید خندانی برای دومین بار درکانون حضوریافته واز فعالیتهای فرهنگی کانون درراستای درس فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیه های آسمانی و...بهره مندشدند.شعرخوانی ومعرفی کتاب با موضوع ارزش دانایی و د وبازی وسرگرمی وروخوانی برمحوردرس اهمیت همکاری وهمدلی با دیگران وکاردستی برمحور هدفمندی آفرینش ونمایش از جمله برنامه های اجرایی دراین روزبود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-613.aspx
نظم درآفرینش

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه96/09/21دانش آموزان مدرسه شهید خندانی در دومین جلسه طرح کانون مدرسه شرکت و درراستای کتاب هدیه های آسمانی برمحوردرس «تنها او» کاردستی زنبور راتهیه د. معرفی کتاب دایره المعارف وفرهنگنامه ک ن ونوجوانان براساس کتاب فارسی وبرمحوردرس ارزش دانایی و د وهمچنین توضیح درمورد ارزش دانش وشعرخوانی دراین زمینه ، روخوانی کتاب و قصه گویی برمحور همدلی با دیگران از جمله برنامه های اجتماعی برای اعضای طرح بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-614.aspx
تجلیل از اعضای پژوهشگر

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز یکشنبه مورخه96/09/26به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش از اعضای پژوهشگر این مرکز فرهنگی وهنری با اهدای هدایا تجلیل شد. ابدالی مربی کانون با حضوردرمدرسه شاهد ضمن معرفی اعضای موفق پژوهشگرازحمیدرضا آریائی عضونوجوان این مرکز که موفق به ب رتبه برتر درزمینه پژوهش وتحقیق گردیده بود با اهدای لوح تقدیر وجایزه درجمع دانش آموزان تجلیل کرد.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-615.aspx
کانون درمدرسه

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز یکشنبه مورخه 96/09/26وجدانی مربی فرهنگی کانون درمدرسه شهید کاظمی حضور و ضمن معرفی فعالیتهای کانون به اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری پرداخت.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-616.aspx
تشکرازخدا

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه96/09/27دانش آموزان پایه چهارم مدرسه درکانون حضوریافته ودرفعالیتهای کانون شرکت د. قصه گویی از کتاب کلوچه ها خدا با هدف پرورش وتقویت فرهنگ قدردانی از خدا، معرفی شخصیت ان اولوالعزم،کاردستی با هدف آشنایی لباسهای ملی ، معرفی کتاب لانه سازها،با هدف توجه به تفاوت انسان با سایرموجودات درخانه سازی، روخوانی کتاب آوازی برای وطن با هدف تقویت حس وطن دوستی و.......از جمله برنامه های اجرایی دراین روز بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-617.aspx
درخت توگرباردانش بگیرد به زیرآورد چرخ نیلوفری را

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/09/28به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش برنامه های ویژه ای با همکاری آزاد ی وپژوهشکده جابربن حیان وبا شرکت دانش آموزان طرح کانون مدرسه درمحل کانون برگزارگردید. کارگاه آموزشی با همکاری رامین جعفرزاده خوی با عنوان: ویژگی های پژوهش بک بازی دیجیتال خوب توسط ی بصورت پژوهشی به دانش آموزان توصیح داده شدو نحوه تولید بازی دیجیتال نیز کارگاهی برگزار شد. آشنایی با رباتیک و ساخت ربات ، نمایش با عنوان دانا ومانا وعلامت سوال، معرفی شخصیت مصطفی احمدی روشن از ی گرانقدر هسته ای، معرفی کتابهای مرجع وبرگزاری نمایشگاهی از آثار پژوهشی اعضاء ،برگزاری کارگاه پژوهشی با عنوان مسیربهشت، بررسی تخم آفتابگردان درزیرمیکروسکوپ، تجلیل از اعضای فعال پژوهشگرو....از جمله برنامه های اجرایی دراین برنامه بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-618.aspx
خلاقیت درحل مساله

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزشنبه مورخه96/10/02دانش آموزان پایه چهارم مدرسه خندانی درکانون حضوریافته وبا شرکت درفعالیتهای روخوانی کتاب، قصه گویی ، شعرخوانی، معرفی کتاب، کاردستی ،بازی وسرگرمی،مسابقه درراستای کتابهای درسی خود اوقات خوبی را سپری د.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-620.aspx
یلدای قصه گویی

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/09/28 جشن یلدا با حضور ک ن کارگاه دوره ای واولیای ایشان برگزارگردید. زهرا عنبری مقدم مسئول مرکز،معصومه قاسمی، هنگامه علیلو، هانیه کاشی ساز وفاطمه مرندی مادر یکی از اعضاء قصه گویان این جشن بودند. شعرخوانی وسروددسته جمعی توسط ک ن، حافظ خوانی توسط یکی از والدین از دیگربرنامه های جنبی این برنامه بود. اعضای نوجوان کارگاه ادبی نیزجشن کوچکی درکارگاه برگزار د.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-619.aspx
تمرین شکرگزاری

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزدوشنبه مورخه 96/10/04دانش آموزان پایه چهارم مدرسه شهیدخندانی با حضور درکانون از فعالیتهای فرهنگی کانون درراستای کتابهای درسی مطالعات ، هدیه های آسمانی، فارسی با هدف پرورش فرهنگ شکرگزاری وتقویت حس میهن دوستی، توجه به تفاوت انسان با سایرموجودات درخانه سازی و.....بهره مندشدند.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-621.aspx
13 ساله

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز شنبه مورخه 96/08/13به مناسبت گرامیداشت 13 آبان برنامه های ویژه ای با عنوان معرفی شخصیت شهید فهمیده، معرفی وقایع 13 آبان، معرفی کتاب ، قصه گویی وشعرخوانی واجرای دکلمه وسردادن شعارتوسط ک ن و...اجراگردید. تهیه پوستر از دیگر برنامه های اجرایی به همین مناسبت بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-594.aspx
صدای پای پاییز

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزدوشنبه مورخه 96/08/15دانش آموزان پایه پنجم مدرسه درکانون حضوریافته وبا شرکت دربرنامه های کانون روزخوبی را سپری د. تهیه کاردستی با موضوع تغییررنگ درختان درفصل پاییز، روخوانی کتاب، نمایش خلاق با عنوان خصلت خوب، قصه گویی قرآنی با عنوان آ ین پرنده ،آ ین سنگ، نمایش آ ین پرنده ، آ ین سنگ ازجمله برنامه های اجرایی دراین روزبود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-596.aspx
نشانه های خشم

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/08/16دانش آموزان مدرسه ی با حضوردربرنامه های فرهنگی کانون روز خوب وپرباری را سپری د. تهیه کاردستی درقالب تکه چسبانی کلاژ با عنوان نشانه های خشم درچهره، حدیث ، قصه گویی،بحث وگفتگو،نمایش خلاق با هدف خودآگاهی با تاکید براحساس خشم ، دمی با کتاب ،نمایش ازجمله برنامه های اجرایی دراین روزبود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-597.aspx
نردبان دانایی

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان روزدوشنبه مورخه96/08/22دانش آموزان مدرسه شهیدخندانی به همراه معلم خوددرکانون حضوریافته ودربرنامه های کانون شرکت د. قصه گویی، معرفی کتاب، نمایش ، کاردستی، روخوانی کتاب و.... درراستای کتابهای درسی هدیه های آسمانی، مطالعات اجتماعی، آموزش قرآن ، فارسی از جمله برنامه های اجرایی دراین روز بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-598.aspx
پیونددوستی

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/08/23دانش آموزان پایه پنجم مدرسه شهیدخندانی با شورونشاط خاصی درکانون حضوریافته ودرفعالیتهای قصه گویی، آموزش قرآن، کتابخوانی ،معرفی کتاب، کاردستی، نمایش و...که منطبق با کتابهای درسی ایشان بودند شرکت د.د ایان برنامه دانش آموزان پس از دریافت کارت عضویت خود با کانون پیمان مهرودوستی پایداربستند. دعا وقرائت فاتحه به جان باختگان ز له از دیگربرنامه های جنبی برای دانش آموزان بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-599.aspx
بهترین دوست

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/08/23ویژه برنامه ای با عنوان بهترین دوست من به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی برگزارگردید. معرفی کتاب های تازه رسیده با عنوان زرد نخودی سبزکشمشی ، محاکمه ی گرگ بدجنس مهربان توسط اعضاء، اجرای مسابقه ی من وشخصیت های کتابم با عنوان قیچی که به دنبال کارمی گشت درقالب نمایش، همخوانی شعر من یارمهربانم و....ازجمله برنامه های اجرایی به این مناسبت بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-600.aspx
پرواز شاپرکها درآسمان کانون

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزچهارشنبه مورخه 96/08/24به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی دانش آموزان مدارس فرشتگان و15 داد وهمچنین شاپرکهای پیش دبستانی مدرسه هاشمی نژاد درجشن کتاب شرکت د. قصه گویی، تهیه کاردستی با عنوان بهترین کت که خواندم، معرفی کتاب، شعرخوانی، اجرای سرود من یارمهربانم توسط بچه ها ونمایش ازجمله برنامه های اجرایی دراین جشن بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-601.aspx
کوچ بهار

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزپنجشنبه مورخه 96/08/25به مناسبت فرارسیدن رحلت جانگداز نبی اکرم (ص) و حسن مجتبی (ع) مراسم پرفیض زیارت آن حضرت با حضور جمعی از اعضای نوجوان ومربیان با قرائت گل صنم لو مداح اهل بیت برگزارگردید. سخنرانی پیرامون سیره عملی آن حضرت، حجاب و و فضیلت خواندن چندآیه ازقرآن همراه با معنی به طورروزانه ، پرسش وپاسخ و....ازدیگربرنامه های جنبی این مراسم بود.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-602.aspx
به هوای حرمت محتاجیم

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزپنجشنبه مورخه 96/08/25به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت رضا (ع) مراسم پرفیض زیارت عاشورا وپختن آش نذری با همکاری اعضاء و اولیای اعضاء ومربیان درمرکز فرهنگی وهنری خوی برگزارگردید.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-603.aspx
دوست

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزپنجشنبه مورخه 96/08/25به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب وکتابخوانی کارگاه ادبی با موضوع «دل نوشته هایی برای یارمهربان» وکارگاه سفالگری با موضوع «دوست مهربان من » دست سازه هایی اجرا گردید.منبع : http://nogalam.blogfa.com/post-604.aspx