وبلاگهای رنگارنگ

اخلاق حرفه ای، استاد خانم دکتر نیروزاده

آخرین پست های وبلاگ اخلاق حرفه ای، استاد خانم دکتر نیروزاده به صورت خودکار از بلاگ اخلاق حرفه ای، استاد خانم دکتر نیروزاده دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.✒اخلاق فکر و باور متفاهم(فضیلت و معرفت)

درخواست حذف اطلاعات
دیربازی است که در دیار فلسفه و سپس روانشناسی اخلاق فکر و باور مورد توجه فلسفه پژوهان و روانشناسان قرار گرفته است. اما هم اکنون این مقوله درمغرب زمین ،از باب محققانه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی سالهاست که لغزش ها و اشتباهات رفتاری ناشی از افکار و باور های بدون قوانین گرامری و توصیف هنجارمند و بدون ملاک اخلاقی به عنوان یک مسئله اذهان عمومی را به خود مشغول ساخته است و هنوز دلمشغولی های فلسفی،روانشناسی و حتی اجتماعی در خصوص گزاره های مبنایی مشترک ادامه دارد فضائل فکری از بحث های مهم در حوزه ی معرفت شناسی فضیلت محور است. در این رابطه معرفت شناسان تنظیمی که پیشتازان شاخص آن دکارت و لاک هستند همواره به ایجاد شرایط راهنمایی برای فعالیت معرفتی بوده است. این رویکرد پاسخی به نقایص موجود در رفتار مردم است و بیشتر از اینکه چالشی برای اساتید فلسفه و دانشجویان زیرک و باهوش باشد، به شدت عملی و اجتماعی است. این نوع معرفت شناسی به تغییر جهان اجتماعی کمک میکند و به مشخصات توصیفی عادات ذهنی یک شخص عاقل به لحاظ معرفتی اشاره دارد. در همین رابطه بررسی فضائل فکری و طراحی نقشه ای به عنوان راهنمای عملی میتواند به ترسیم زندگی فکری با ذکر خصایص عامل فضیلتی و معرفتی کمک کند. این فضیلت ها کلید،پایه و اساس هرگونه کار فکری هستند. از بعد روانشناسی هم اظهار شده که محدودیت ها و عدم شفافیت در حوزه متفکر منطقی_اخلاقی منجر به افکار و باور های ناکارآمد میگردد و عملکردهای معیوب نیز میتواند ناشی از ادراک، نیات و ارزی های فکری غلطِ بدون چارچوب استاندار اخلاقی و منطقی باشد(2012،logan) در آموزه های اخلاقیِگلبرگ و پیاژه به اصطلاحاتی( مانند اخلاق فرا قراردادی ،اخلاق مبتنی بر عد جهانی) برمیخوریم که به نظر میرسد در این نظریه ها خمیرمایه و اسلوب منطقی اخلاقی مشترک و منسجم به همراه تکنیک های آموزشی مورد غفلت قرار گرفته است. از سوی بیان گردیده که خود نظم دهی فکری تحت تاثیر باور ها و استراتژی های فراشناختی شکل میگیرد و نحوه خود تنظیمی گری رفتاری فرد را مشخص میکند(peng,2012).به نظر میرسد چنانچه معرفت و استاندارد منطقی_اخلاقی فکری در زمینه برنامه ریزی،نظارت و اصلاح مشخص نباشد،معیار های خود تعیین گری رفتاری هم در افراد به شکل های مختلف عارض خواهد شد. از طریق جستن شاخص های اعتبار میتوان به دغدغه های متفکر اخلاقی در محیط های فرهنگی،اجتماعی و زبانی متفاوت پایان داد و خود آگاهی و رهیافت های شه ورزی اخلاقی را شفاف ساخت.برداشت های ی ان از صدق و کذب ، ب دانه و دستیزی گامی جهت کاهش مجادلات جهانی و گشایش باب تفاهم گفت و گوی اجتماعی است . در واقع به مثابه یک میانجی است که به انسان ها کمک میکند در پرتو واژه های متفاوت دارای پایبند ها و باور های اخلاقی مشترک شوند. عناصر معرفت و فضائل فکری به نظریه های جهان شمول با اخلاقی و متافیزیک مربوط میشود بر طبق رویکرد نسبیت، فضیلت های رویکردی از سنتی به سنت دیگر تغییر میابد.بنابراین پیگیری اه فکری مشخص مانند حقیقت،فهم،عشق؛شجاعت فکری و ...به تنهایی یک فضیلت محسوب نمیشود و تابع سنت هاست د همین رابطه اشاره به قرائت های نو برای تجهیز امکان های جدید،بازبینی و نقادی راست کیشی و سنت گرایی اخلاقی در میان ادیان نوید بخش ایجاد الگوهایی تازه و امیدآفرینی به سوی خلاقیت منطقی اخلاقی شده است (برداشت از کتاب ماه فلسفه،فرانک گربغل ترجمه کامیار سعادتی) در رویکرد مبتنی بر گرایش عقل عملی ،کاربر عقل برای زندگی فکری بر اساس عمل و عشق به حسنات ناب فکری توصیه میشود .این رویکرد به موقع واحد و مشخص در گرداب متکثر و متضاد اشاره دارد و نشان از یک نشان معرفت شناسانه و تمامیت گرا دارد که در عین ا ام و تعهد قابلیت بازسازی و بازپرسی را نیز دارد. حال مردم را در دنیا به عنوان همسفرانی در نظر بگیرید که از سرزمین های مختلف اما دارای معیار های عقلانی _اخلاقی مشابه در شه های اجتماعی و هستند و جهان بینی اخلاقی آنها سامانه باروری و الگو های زبانی و موقعیتی متفاوت بتوانند خوب یا بد،مهم با غیر مهم و یا سودمند و غیر سودمند مشترکی داشته باشد.؟! صورت های سازمان یافته ی انسانی از علم،هنر و سیاست را تصور کنید که به درک دقیق جهان اخلاق مشترکی دست یافته اند و نهاد های اجتماعی نیازمند بازتوصیف این الگو های فکری با پارادایم های متفاوت نیستند چرا که در صورت معیار های فکری اخلاقی همه مردم تفاهم وجود دارد (بروایت مختصر از سخنان خانم نیروزاده) ادامه دارد... (هیئت علمی فرهنگیان) نوشته شده توسط فاطمه باغبانیمنبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/72
212501 بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

✍ ????????????رویدادهای تاسف آور، نسل کشی ها، برتری طلبی های قومیتی، ناسیونالیسم گرایی ، نژاد پرستی و فرقه گرایی نشان از به هم خوردن توازن در ابعاد روانشناختی از حیث مقوله های نوعدوستی (از خودگذشتگی اجتماعی) و خودشیفتگی و بشر دوستی دارد. بررسی و تحلیل وقایع جامعه جهانی و حتی جامعه خود ما یا جوامع عربی نشان از بهم ریختگی در توازن این مولفه ها است . در صورتی که توجه به بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند و یا آیه شریفه مبنی بر اینکه خداوند می فرماید ما شما را در قبایل و اقوام متفاوت آفریدیم برای آنکه همدیگر را بازشناسید و نزدیکترین به خدا با تقواترین است مورد غفلت قرار گرفته است . واکنش آلمان مبنی بر باز مرزهای خود به روی پناهندگآن حتی اگر ظاهری بود در این مقطع و شرایط بدون توجه به مذهب و ملیت نمونه ای از نوعدوستی بود که حتی مدعیآن هم به آن تن ندادند . بنابرابن به نظر می رسد در شرایط فعلی توجه به مهم تراست. ???? نیروزاده ۹۶/۷/۳۰منبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/62
لقمه حلال

درخواست حذف اطلاعات

✍????????????????????????????????????????????
لقمه انسان باید حلال باشد، اما لقمه تنها آن خوراکی نیست که از راه دهان می بلعیم، لقمه هایی هست که ذهن ما و جان ما را تغذیه می کند. ما روزانه سر سفره های مختلفی برای جسم و روحمان روزی برمی داریم، مهم است که بدانیم روزی که به جسم و جانمان می رسانیم، حلال است یا حرام؟ مولانا یک عیار برای سنجش حلال یا حرام بودن روزی به ما می دهد: اگر ما به طور مستمر در دلمان احساس گرفتگی و تاریکی داریم، جایی هم سفره شده ایم، اگرچه بی خبر: تا تو تاریک و ملول و تیره ای
دان که با دیو لعین همشیره ای اما نشانه لقمه حلال، چه لقمه غذای جسم باشد و چه خوراک روح و جان ما، آن است که نتیجه اش گرمی و روشنایی و کمال و امید و عشق و محبت نسبت به مردم است. لقمه ای کآن نور افزود و کمال
آن بود آورده از ب حلال علم و حکمت زاید از لقمه حلال
عشق و رقت آید از لقمه حلال در مقابل، اگر در دل ما حسد و نفرت و خشم و غفلت از معنویات موج بزند، باید ریشه را در لقمه پیدا کنیم،
یک جایی، لقمه حرامی خورده ایم یا روزی ناپاکی به روح و جان خود داده ایم: چون ز لقمه تو حسد بینی و دام
جهل و غفلت زاید ،آن را دان حرام آنچه ما می خوریم، آنچه می نوشیم، آنچه می خوانیم، موسیقیی که گوش می دهیم، برنامه ای که تماشا می کنیم و...همه برای ما "لقمه" هستند، لقمه هایی که فکر ما و نوع نگاه ما به هستی و نوع رفتار ما را شکل می دهند: لقمه،تخم است و برش ، شه ها
لقمه، بحر و گوهرش شه ها حلال ترین قوتی که به ما می رسد ، آن است که نتیجه اش عشق به انسان ها و هستی و میل خدمت به خلق و البته میل پرکشیدن به سوی جهان معناست: زاید از لقمه حلال اندر دهان
میل خدمت، عزم رفتن آن جهان... مراقب باشیم سر کدام سفره می نشینیم و جان و روحمان را با کدام لقمه سیر می کنیم! حتما یادمان باشد که هر لقمه ای در کالبد فیزیکی و انرژیکی ما ، تبدیل به یک ذره کوانتومی می شود که بسته به اینکه این ذره پاک باشد یا ناپاک ، ما را وارد چرخه خوشبختی یا بدبختی در زندگی مان میکند...منبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/63
نیازهای اساسی انسان

درخواست حذف اطلاعات

✍ ???????????? نیازهای اساسی انسان عبارتند از: نیاز به بقا ، ، پیشرفت / قدرت، عشق و پیوندجویی ، معنویت، تفریح یا لذت. خودکنترلی و انتخاب صحیح نیازها با توجه به شرایط محیطی و داشته ها منجر به تعادل بخشی در ء نیازها می شود. اما در این بین ء نیاز قدرت چنانچه افراطی گردد تعادل فرد را در نیازها بهم زده و تبدیل به قدرت طلبی می گردد . قدرت طلبی جایگاه پوششی برای سایر نیازهای آنها پیدا می کند.قدرطلبان جهت تداوم قدرت مجبورند متوسل به نگه دارندگان قدرت شان شوند. ترس از قدرت های همجوار و یا بالاتر از قدرت شان در آنها شکل می گیرد و آنها را ناگزیر به اطاعت می کند هرچند که این اطاعت منجر به ظلم گردد. همچنین با پیدا مقاماتی که به رشد قدرت آنها کمک می کند زنجیره هایی از قدرت طلبآن به هم پیوند پیدا می کنند . به واسطه بده بستان ها نمی توانند از هم بگذرند چرا که منجر به تضعیف قدرت آنها یا از دست دادن قدرت و یا افشا چگونگی تداوم قدرت آنها می شود. بدینسان است که مقابله با قدرت طلبان به دلیل ریشه دواندن در پیکره جامعه مشکل می گردد. برگرفته از سخنرانی
خانم نیروزاده ۹۶/۸/۲۱منبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/64
آشنایی باانواع نیایش و حمایت از مصدومین

درخواست حذف اطلاعات

✍ آشنایی باانواع نیایش و حمایت از مصدومین????????????
نیایش بخش اصلی فعالیت های مذهبی است و در فرهنگ ها و افراد مختلف تفاوت های زیادی با هم دارد. نیایش از اعمال، تفکرات و نگرش هایی تشکیل می شود که فرد را به قلمرو مذهبی اش مرتبط می سازد و به واسطه آن می تواند پاسخ هایی برای سوالهای زندگی اش بیابد(تن،۲۰۰۰). پنج نوع نیایش با عناوین مکاشفه ای، تشریفاتی ، دادخواهآنه و عامیانه ارائه شده است (وست، ۲۰۰۰؛ پندلتون ،۱۹۹۲).
۱. نیایش مکاشفه ای ( شمندانه) با حاضر شدن در محضر خدا و پرستش او ارتباط دارد۲. نیایش تشریفاتی به صورت برگزاری مراسم مذهبی است ۳. نیایش دادخواهآنه درخواست یک چیز خاص است ۴. نیایش عامیانه پیوند با قدرت به منظور سپاسگزاری و امتنان و یا درخواست برای هدایت است و ۵. نیایش آشتی گرایانه (شفاعت کننده ) که همان درخواست شفا برای دیگران است . از طریق بررسی نوع نیایش در هر فرهنگ می توان دیدگآه مردم آن را نسبت به دنیا درک کرد وبا استفاده از نوع خاص نیایش یک فرهنگ به یام و کاهش آلام ناشی از صدمات جبران ناپذیر کمک کرد. آگاهی روانشناسان حمایت کننده از سبک نیایشی و عقاید معنوی هم وطنان ز له زده و استفاده از آن نوع نیایش موجب بهره گیری از ساختار اعتقادی آنان برای دستی به پیامدهای مثبت در تحمل و گذر از شرایط سخت آنان خواهد شد. . برگرفته از سخنرانی خانم نیروزاده .منبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/65
✍ اجازه برای شوخ طبعی

درخواست حذف اطلاعات
✍ اجازه برای شوخ طبعی ✅ دبونو: شوخی از کارکردهای مهم ذهن است و موجب سازمان ذهنی خودسامان ده در ادراک می شود. ✅ ویلیامز جی- جی گوردون: راه حل های بدیع و سدشکنانه همواره با شوخ طبعی همراه بوده و از سویی پرورش شوخ طبعی علاوه برجنبه آموزشی ، صبغه پرورشی و فرهنگی دارد. ✅ گتر و ج ون: تفاوت مهم افراد باهوش و خلاق در الویت دادن افراد خلاق به صفت شوخ طبعی است. ✅ پیاژه : والدین، معلمان شاد بودن و شوخ طبعی را مقبول بشمارند. ✅ راجر: شوخ طبعی به عنوان نماد نشاط روانی در جهت خلاقیت عمل می کند.
????نکاتی از کلاس ارتباط شوخ طبعی و خلاقیت از کلاس خانم نیروزادهمنبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/66
بحران اخلاقی

درخواست حذف اطلاعات
????جامعه در حال فروغلتیدن در پرتگاهی است که جامعه شناسان به آن " بحران اخلاق " اطلاق می کنند. بحرانی که حاصل آن بی اعتمادی فزاینده در میان شهروندان ، فروریختگی معیارهای اخلاقی پیشین و عدم شکل گیری معیارهایی نوین برای تنظیم روابط اجتماعی شهروندان در جامعه امروز می باشد.دردناک تر آنکه نه تنها درکی عمیق از این بحران در میان تصمیم سازان وجود ندارد بلکه جامعه هم دچار نوعی کرختی بلکه فلجی اجتماعی شده که توان جنبیدن و جستجوی راهی برای برون رفت از وضعیت ناگوار موجود را از او سلب کرده است .رویه موجود در کشور هم تاکنون بدین صورت بوده که تا بحران های داخلی به اعتراضات خیابانی ، و خارجی به تهدیدات فرامرزی نینجامد ، آن چنان که شایسته است مورد توجه قرار نمی گیرد .
به رغم تاثیر قابل توجه نظم موجود در جهت گیری تحولات اجتماعی / اقتصادی جامعه ، به دلیل افول اعتبار اجتماعی غالب شخصیت های ، امکان تاثیر گذاری اخلاقی از بالا بر جامعه از دست رفته است ( اخلاق بخشنامه ای موجب تشدید بحران شده است ).در چنین فضایی روشن است که چرا با حاکمیت قانون در کشور مواجه نیستیم ؟! بحران اخلاقی و بی اعتمادی فزاینده در همه سطوح موجب تقویت این تصور نزد همگان شده است که صاحبان قدرت از قانون برای بزک اقدامات سودجویانه خود بهره می برند (رعایت قانون برای طبقات پایین است! ).
بنابراین نمی توان امید داشت که نظم بتواند نقشی ایج در کاهش ابعاد بحران اخلاقی جامعه ایفا کند . در روزگار مستهلک شدن دین به عنوان مهم ترین ذخیره اخلاقی جامعه و بی اعتباری نهادهایی که باید در هنگامه بروز اختلافات داخلی بی طرف بمانند ، اگر بتوان حکومت را راضی کرد که نخست این بحران را به صورت علنی به رسمیت بشناسد و سپس کنترل خود بر جامعه از طریق تحمیل استانداردهای اخلاقی را کاهش دهد، قطعا گام مهمی برداشته شده است.
فقط پس از آن است که می توان امید داشت جامعه در یک سیر طبیعی و آرام به ترمیم زخم های اخلاقی ناشی از این بحران بپردازد . هرچند که بسیاری از ما همچنان برای نپذیرفتن مسئولیت ، از فرصت و انتخاب گری می گریزیم ( اریک فروم )، ولی باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را با دخ های در عرصه اخلاق روشن نماییم. اینکه با صراحت از سیاست مداران بخواهیم که ؛ لطفا جامعه را به حال خود رها کنید ... ★مهران صولتیمنبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/67
تاثیر موسیقی بر خلق و خوی انسان

درخواست حذف اطلاعات
???? تاثیر موسیقی بر خلق و خوی انسان
موسیقی بر بخش های مختلف مغز تاثیر می گذارد و به همین دلیل هم هست که توسط بسیاری ازمتخصصان در درمان بیماران افسرده یا مضطرب استفاده می شود. وزن موسیقی، ریتم موسیقی، گام و اوج موسیقی همه در نواحی ای از مغز مدیریت و پرداخته می شوند که با احساسات و خلق و خو در ارتباط هستند. این نواحی کلیدی عبارتند از: هیپوکامپ، قشر پیشانی و لوب آهیانه. هیپوکامپ که یکی از ساختار های سیستم لیمبیک است، مسئول تثبیت خاطرات جدید است و همین طور پاسخ های عاطفی نیز ایجاد می کند. از سوی دیگر قشر پیشانی احساسات و ضربه های روحی شدید را مدیریت می کند؛ این قسمت به انسان کمک می کند که تصمیمات خوب و قابل قبول بگیرد و بنابراین با این کار مانع از بروز رفتارهای نامناسب می شود. به همین ترتیب لوب آهیانه هم مسئول پردازش و درک اطلاعات بوده و بر جاهای دیگر هم تاثیرگذار است. موسیقی به دلیل توانایی اش در دگرگون ساختن بخش های مختلف مغز در بسیاری از تراپی ها و درمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. آهنگ های تسکین دهنده موجب آزاد شدن هورمون سروتونین که هورمون محرک شادی است می شوند. موسیقی همچنین با دوپامین که یک انتقال دهنده ی عصبی است بدن را فرا می گیرد که این انتقال دهنده موجب پیدا حس خوب می شود. موسیقی همین طور راه را برای آزادسازی نور اپی نفرین که هورمونی شادی آور است هموار می کند. یک راه عالی برای برطرف تنشی که موجب ناراحتی شما شده این است که به موزیک گوش کنید. آهنگ های تسکین دهنده می توانند به شما کمک کنند که ماهیچه هایتان را ریل کرده و نفس کشیدنتان را آرام تر کنید. موسیقی می تواند در درک شما تاثیرگذار باشد، مطالعاتی که انجام شده نشان داده اند که وقتی افراد به موزیک های پرجنب و جوش تر گوش می دهند، درک مثبت تری از زندگی دارند. منبع: بهداشت نیوز نقل از: کانال جامعه شناسی
???????????? ???????????? ????????????منبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/68
سیاست و اخلاق

درخواست حذف اطلاعات
سیاست و اخلاق✅
???????????? سیاستی که فاقد اخلاق باشد جامعه را به سوی پرتگاه نابودی می کشاند . ???????????? سیاستمدارآن فاقد اخلاق برای مردم جامعه خود سیاستگذاری نمی کنند بلکه برای ماندن خود سیاست به ج می دهند . ???????????? سیاستمدارآن بی اخلاق عرصه را بر رعایت اخلاق در سیاست تنگ می کنند . ???????????? ون بی اخلاق منافع اجتماعی را قربانی منافع گروهی و شخصی خود می کنند . ???????????? ون بی اخلاق رویکرد و پشتوانه اخلاقی علمی ندارند و پایه گذار مکتب سیاست بدون اخلاق اند . ???????????? پیامد منصب داری ون بی اخلاق حذف مدیران با اخلاق است . ???????????? با حمایت ون با اخلاق جامعه به حذف ون بی اخلاق کمک نماییم .
???????????? اخلاق را در پرتو سیاست مولا علی ع و عالمان اخلاق دری م و ترویج دهیم .منبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/69
معلمی تنها شغلی است که آرزویش را دارم

درخواست حذف اطلاعات
???????????????????????????????????????????????????? معلمی تنها شغلی است که ارزویش را دارم؛ اما نه هر ی مدرک معلمی گرفته، معلم است و نه هر ی مهر نظام پزشکی گرفته است، پزشک.
اگر به اختیارم بود؛ اولا بهترینها، باهوشترین ها، خلاق ترین ها،دلسوز ترین ها، توانمند ترین ها را به وت معلمی در می اوردم...
اگر به اختیارم بود؛ بالاترین امکانات رفاهی و والاترین شان اجتماعی و برترین دستمزدها و پاداش ها را نصیب معلمان می ...
اگر به اختیارم بود؛ تنها گروهی که از جنگیدن برای دفاع از کشور معاف می معلمان بودند...
اگر به اختیارم بود؛ بزرگترین نشان خدمت کشور را به برترین معلم سال می دادم...
اگر به اختیارم بود؛ ب مقام مدیریت یک مدرسه ابت را سخت ترین و والاترین مقام مدیریتی کشور می .
اگر به اختیارم بود؛ معلم برترین شخصیت تاریخ سرزمین ام بود.
(( محمد بهمن بیگی )) نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند
"حافظ "
روز معلم برهمه معلم پیشه گان گرامی باد . ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????منبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/70
سیاست و اخلاق

درخواست حذف اطلاعات
سیاستی که فاقد اخلاق باشد جامعه را به سوی پرتگاه نابودی میکشاند. سیاستمدار آن فاقد اخلاق،برای مردم جامعه خود سیاستگذاری نمی کنند بلکه برای ماندن خود سیاست به ج میدهند. سیاستمدار بی اخلاق عرصه را بر رعایت اخلاق تنگ میکنند. ون بی اخلاق منافع اجتماعی را قربانی منافع گروهی وشخصی میکنند . ون بی اخلاق، رویکرد و پشتوانه ی اخلاقی علمی ندارند و پایه گذار مکتب سیاست بدون اخلاق اند . پیامد منصب داری ون بی اخلاق حذف مادیران با اخلاق است. با حمایت از ون با اخلاق جامعه به حذف ون بی اخلاق کمک نماییم اخلاق را در پرتو سیاست مولا علی (ع)وعالمان اخلاق دری م و ترویج دهیم.منبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/71
جنبه های منفی نوعدوستی

درخواست حذف اطلاعات

????✍جنبه های منفی نوعدوستی !!
طرد اجتماعی ،تبعیض،بیگانه هراسی (xenophobia) و نسل کشی از جنبه های منفی نوعدوستی بشمار می رود . همچنین به عنوان پیامدهایی از باورها و رفتارهای افراطی محسوب می شود . برخی از این رفتارها بیش از آنکه در پرتو ناسیونالیسم به فرآیندهای تکاملی و عوامل بیولوژیکی نسبت داده شود با جنبه اکتس اجتماعی هم ارتباط دارد به نظر می رسد تعامل پیچیده ای از عوامل تکاملی و نیروهای اجتماعی و توجیه کننده مناسبی در آین زمینه باشد . در همین راستا رهیافتی مانند نظریه سلطه اجتماعی بر وجود سلسله مراتب برای ایجاد ستیزه جویی و استثمار دل دارد و نظریه هویت اجتماعی بیانگر این است که نسل کشی ، نژادپرستی و بیگانه هراسی دروازه تجلی افراطی هویت ی و رفتار معمولی گروهی است . در تحلیل منازعه قومی ، ما به آگاهی بیشتری از تعامل عوامل موقعیت گرا با عوامل خلق گرایی نظیر شخصیت و باورها برای ایجاد رفتارهای افراطی داریم که در حال حاضر تحقیقات در این زمینه بسیار اندک است . برای نمونه رویدادهای اوایل دهه 1990 در یوگسلاوی( بین صرب ها، بوسنیایی هاو کراوات ها)، هولوکاست ، حوادث روآندا در سال 1996،درگیریهایی عربستان و یمن و خشونت و کشتار توسط گروه دآعش افراطی ترین شکل منازعه قومی، فرقه گرایی و نسل کشی را نشان می دهد. این موارد همه نشان از وجود نظریه های ایستا با تبیین های ناقص دارد که تا کنون نتوانسته راهگشا باشد . شاید این مسائل به نوعی رهیافت انسان اقتصادی را همراه با ضعف عقلانیت مطرح می سازد از سوی دیگر کینه های قدیمی را که در نظام بغرنج شده واز طریق مذاکرات منطقی حل نمی شوند را موثر قلمداد می کند. از طرف دیگر در بحث عصب شناسی اظهار شده زمانی که فردی می ترسد دیگر نمی تواند با پیش مغز(forcbrain) خود یعنی مغز یک انسان فکر کند وبا میان مغز (midbrain) یعنی آن بخش از مغز که با مغز حیوانات تفاوتی ندارد فکر می کند . ترس تنها هیجان روانشناختی است که در هنگام کشتن انسان دیگر تجربه می کنیم و گرایش انسان به فرمانبرداری حتی زمانی که مقام سختگیر بر ما نظارت ندارد که از متابعت ما مطمئن شودبه عنوان عاملی موثر در نسل کشی دخیل است. بنابراین می توان گفت جای تعجب ندارد که نسل کشی زمانی که این عوامل با موارد موقعیت گرای دیگر نظیر مشکلات اقتصادی ، طرز تفکر در برابر دیگران ، تلقین ایدئولوژیک و قدرت بسیار موثر رسوم اجتماعی و سایر عوامل ترکیب شود ، می تواند جنبه های منفی نوعدوستی باماهیت عادی و تکراری را در تاریخ بشر ادامه دهد . ????
بر گرفته از سخنرانی خانم نیروزادهمنبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/52
داستان اخلاقی

درخواست حذف اطلاعات

اولین باری که بین دوراهی قانون و اخلاق قرار گرفتم مربوط به زمانی بود که قاضی بودم
و به پرونده های تخلفات رانندگی رسیدگی می .
پرونده پسر دوست پدرم را برایم آوردند که من و خانواده ام چند مدتی در خانه آن ها تا پیدا شدن خانه جدید مهمان بودیم. اخلاق اقتضا می کرد تا او را جریمه نکنم ولی ندای درونم قانون را میپسندید.
بالا ه او را جریمه اما برگ جریمه اش را خودم پرداختم. ناصر کاتوزیان، پدرعلم حقوق http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هامنبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/53
حکایت های کوتاه اخلاقی

درخواست حذف اطلاعات
حکایت های کوتاه اخلاقی
گران بهاترین شی
شیخ سعید الخیر را گفتند: فلان بر روی آب می رود. شیخ گفت: «سهل است، وزغی و صعوه ای بر روی آب می برود.» شیخ را گفتند: فلان در هوا می پرد. شیخ گفت: «زغنی و مگسی نیز در هوا بپرد.» او را گفتند: فلان در یک لحظه از شهری به شهری می برود. شیخ گفت: « نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می شود. این چنین چیزها را بس قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بجنبد و با خلق داد و ستد کند و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خدا غافل نباشد». پیام متن:
ارزش واعی انسان به این است که همواره به یاد خداوند باشد و هرگز حضور او را از یاد نبرد. کاری از: فاطمه حیدری، فاطمه زالیمنبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/54
حکایات اخلاقی

درخواست حذف اطلاعات
حکایات اخلاقی
سفال ماندنی، بهتر از کلامی نماندنی
نقل شده نادرشاه افشار، به سید هاشم خار کن (که از علمای بزرگ نجف بود) گفت: من تعجب می کنم که چرا این همه ثروت و شوکت و شهرت و لذت را واگذاشته و به عبادت و نیایش و خارکنی و ریاضت پرداخته ای؟ به راستی چرا از لذت روی برگرفته ای و به ریاضت روی آورده ای!

سید هاشم خار کن گفت: من هم تعجب می کنم که چگونه و چرا تو از آن همه لذت های عالی و ماندگار ا وی بریده و به لذت های فانی دنیوی که مانع لذت های عالی دینوی می شود. به راستی اگر دنیا طلای فانی باشد که نیست و اگر آ ت سفال باقی باشد (بلکه طلای باقی است) بهتر نیست سفال باقی را به طلای فانی ترجیح دهی؟ در حالیکه آ ت طلای باقی و دنیا سفال فانی است. کاری از:فاطمه زالی، فاطمه حیدریمنبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/55
حکایت اخلاقی سعدی

درخواست حذف اطلاعات
حکایت اخلاقی سعدی
دعای مادر
از بایزید بسطامی، عارف بزرگ، پرسیدند: این مقام ارزشمند را چگونه یافتی؟ گفت: شبی مادر از من آب خواست. نگریستم، آب در خانه نبود. کوزه برداشتم و به جوی رفتم که آب بیاورم. چون باز آمدم، مادر خوابش برده بود. پس با خویش گفتم: «اگر بیدارش کنم، خطاکار خواهم بود.» آن گاه ایستادم تا مگر بیدار شود. هنگام بامداد، او از خواب برخاست، سر بر کرد و پرسید: چرا ایستاده ای؟! قصه را برایش گفتم. او به ایستاد و پس از به جای آوردن فریضه، دست به دعا برداشت و گفت: «خدایا! چنان که این پسر را بزرگ و عزیز داشتی، اندر میان خلق نیز او را عزیز و بزرگ گردان». پیام متن:
اشاره به جلب رضایت مادر و تأثیر دعای او در حق فرزند، و این که جلب رضایت مادر، آدمی را به مقام های والای معنوی می رساند. کاری از: فاطمه زالی، فاطمه حیدریمنبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/56
حکایت اخلاقی کوتاه

درخواست حذف اطلاعات
حکایت اخلاقی کوتاه
گاه به فرودستان و شکر نعمت
سعدی گوید:
هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده، مگر وقتی که پایم مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع کوفه درآمدم، دل تنگ. یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر . پیام متن:
بنابر سفارش رسول خدا صلی الله علیه و آله : به آن که از شما پایین تر است، بنگرید و به آن که از شما بالاتر است، منگرید؛ زیرا بدین وسیله قدر نعمت خدا را بهتر می دانید (و شکرگزار نعمت های خداوند خواهید بود) کاری از: فاطمه زالی، فاطمه حیدریمنبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/57
حکایت اخلاقی

درخواست حذف اطلاعات
http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها حکایت اخلاقی

سعدی در بیان حکایتی می گوید:
موسی علیه السلام ، درویشی را دید از برهنگی به ریگ اندر شده. گفت: ای موسی! دعا کن تا خدا عزوجل مرا کفافی دهد که از بی طاقتی به جان آمدم. موسی دعا کرد و برفت. پس از چند روز که از مناجات باز آمد، مرد را دید گرفتار و خلقی انبوه برو گرد آمده. گفت: این چه ح است؟ گفتند: خمر خورده و عربده کرده و ی را کشته. اکنون به قصاص فرموده اند. «وَلَوْ بَسَطَ اللّه ُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوَ فِی الاَْرْضِ؛ اگر خداوند درِ هر نوع روزی را بر بندگانش می گشود، در زمین ستم پیشه می د». (شورا:27) موسی علیه السلام ، به حکمت جهان آفرین اقرار کرد و از تجاسر خویش استغفار. پیام متن:
آن که توانگرت نمی گرداند او مصلحت تو بهتر از تو داند کاری از: فاطمه زالی، فاطمه حیدریمنبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/58
اخلاق حرفه ای در مشاغل، عرصه ها و مسئولیت ها

درخواست حذف اطلاعات
پژوهندگان: فاطمه زالی، فاطمه حیدری پاو وینتمنبع : http://professionalethics.blogfa.com/post/60