وبلاگهای رنگارنگ

شعرهایی که آمدند

آخرین پست های وبلاگ شعرهایی که آمدند به صورت خودکار از بلاگ شعرهایی که آمدند دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.درخشان

درخواست حذف اطلاعات
???????? @ali_esmaeili_oscar
???????????? نگـــاهِ درخشان اَت چشمِ مــرا گرفت عاشقِ تــو شُدم جَواهـر فُروش
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#درخشان
#پریسکهمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/41
درخشان

درخواست حذف اطلاعات
???????? @ali_esmaeili_oscar
???????????? نگـــاهِ درخشان اَت چشمِ مــرا گرفت عاشقِ تــو شُدم جَواهـر فُروش
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#درخشان
#پریسکه کانال پریسکه و سپکو در تلگراممنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/42
امشب

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ✨????✨ برگردُ ، چشمانِ خـاموش اَم را روشن کُن چه می شود اِمشب ، مـاهِ خـانـه اَم باشی
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#امشب
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/43
حضرت محمّد (ص)

درخواست حذف اطلاعات
????️????????️ زیبـاترین شَب ، مبعثِ حضـرتِ رَسول است ماه در نیـآمَد ، مُـحمّـد در حـالِ حُلول است آخَریـن فِرستـاده ی خُــداست ، این پیـامبَـر از مِهـرَبــانی اَحـمَــد ، شِیطان مَلول است #علی_اسماعیلی (اُسکار) #مبعث_حضرت_محمد_مبارک_باد کانال تلگرام [email protected]منبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/44
رویا

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ????❤️???? رویای ، هَرگز سَراب نِمی شود ع ِ ما واقعیّتی ست که ، قاب می شود
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#رویا
#دعوت هّستید به سِپیده ی شِعر...منبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/45
213567 بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ❤️????❤️ ایستاده اَست قلبِ سَربازهای عاشِق وَقتی رِژه می رَوند اَرتشِ مُژه های تـــو
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/46
سعدی

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ???????????? راست گُفت که مردِ نِ ام نَمیرد هَرگز نامِ نِکـوی سَعدی ، در دلِ ما زنده است
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#ن ام
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/47
خلیج فارس

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ???????????? مُحـافظَـت می کُند
از ایـن نـــــامِ بُلنـد پُشتِ خَلیـجِ فـــارس
یـوزِ پارسی نشسته است
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#خلیج_فارسمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/48
شب

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ???????????? تا ، شَب از راه می رِسد
تیرهای چِراغ دار ، به خَط می شَوند

مَردی با شِنلِ سیاه ، ایستاده است
مَهتاب را ، به خانه بِبَرد
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#شبمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/49
اتاق

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ???????????? لَبخند ،
در اُتــاقِ دردهایم ، گـاهـی مِهمان می شَود می بینَد ،
سُفره ی غَم پَهن است ، زود فَراری می شود
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#اتاق
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/50
195185 بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear
❄️????❄️ با رَقص و پای کوبیِ تو ، بهار نَزدیکــ شُد از آهنگِ لَب های تو ، دلِ بَرف آب می شود
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/32
چهارشنبه سوری

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear
???????????? با عشـقِ تـو در وجـودِ من ، آتَش مُهیّاست اِمشب در آغوشِ من ، چهارشنبه سوری ست
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#چهارشنبه_سوری
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/33
فنلاند

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ???????????????????????? باید به این انتخابِ زیبــا ، همیشه زَد لَبخند شادتَرین کشورِجَهان کُجاست؟fun+land
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#فنلاند_2018منبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/34
بیا

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear
???????????? خاطراتِ تو ناخُن می کِشیـد ، بَر قلبِ من به سرِ مزارِ من بیـا ، در پیِ این ردّ خون
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#بیا
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/35
تندیس

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ???????????? در سَرزمینِ تنهایی اَم ، دیگر گُلی نِمی رویَد تَندیس های خشکــِ شعرِم ، به خاکـ اُفتادند
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )
#تندیس
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/27
گل

درخواست حذف اطلاعات
دربَرگ برگِ این دَفترم مَعشوق گُلی می کاشت قَلم ، عاشقانه می سُرائید ، به بــوی عِشق
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )
#گلمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/28
مهلت

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ????⛵️???? به سمتِ ســاحـــلِ نگــاه اَت قــایـقِ احســاس اَم می آید به قلبِ مـن مُهلت بِــده تا از این طوفان بُگذرم
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#مهلت
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/29
سفر

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ???????????? با خیالِ یار ، سفَـر به درونِ خـود امّا او از اِبتدای راه ، مَرا تَنهــا گُذاشت
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#سفر
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/30
شعر زیبا

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ???????????? به زیبایی تَـنِ تـو ، هَنـوز شعری نسُرودم با قلمِ به هَم ریخته اَم به دنبالِ نظمِ تو بودم
#علی_اسماعیلی (اُسکار)
#شعر_زیبا
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/31
#ز له

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ???????????? ایران ، سیاه پوشِ ، مَردمِ کرمانشاه شد
با غـروبِ آفتـاب ، غَـرب ، قُـربانگاه شد مراسمِ تَـدفیـن ، در شـب اَنجـام گـرفت
سقفِ خـانــه ی آنها ، سنگِ آرامـگاه شد
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )
#کرمانشاه
#ز له @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/17
#محمد_ص #مهذی_عج

درخواست حذف اطلاعات
با طُلـوعِ اَحمد ، اِبلیس هایِ اِنسان نَما لَرزیدند با ظُهـورِ مَهدی ،
پایه هایِ شِیطان فُرو می ریزند
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )منبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/18
#ابر

درخواست حذف اطلاعات
⚡️☁️⚡️
.
چرا در شوره زارِ چشمِ من
باران نمی بارَد دِگر ؟ اَبـرهای دلتنگی شِعـرم کـه
باردار است هَنوز !
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )
#ابر
#rain آیدی کانال شاعر در تلگرام @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/19
یلدا

درخواست حذف اطلاعات
.
.
????????????
.
لباسِ شَـب کـوچَکــ است به تَنِ بُلندِ یَـلــدا
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )
#یلدا مبارکــ باد
#کاریکلماتورمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/20
سال نو میلادی

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ♨️❄️♨️ هرگز فصلِ زِمستان نَدارد ، تقویمِ مُردادی ما پُر از حَـ√√ـرارت است ، سالِ نـوِ میلادی ما
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )
#سال_نو
#happy_new_year
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/21
بی رحم

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ???????????????????? هَر جا ،
قَلم ایستـاد از بی رَحمی ،
چشمان اَت بــود ...
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )
#ایستاد
#پروفایل ???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/22
میهمانی

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ????♨️????
گَرم است حالُ هوای دِلم ، در این میزبانی گویا در این شَب ، آفتاب آمَده به میهمانی
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )
#میهمانی
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/23
هیاهو

درخواست حذف اطلاعات
???????? @sepideye_shear ???????????? در هَیـاهـوی این شَهر
صـدایِ رَسـایِ مَرا
خَـفـه کـرده اَنـد دل تنگِ فَـریـاداَم
امّا لال شُده است
هَیــاهــوی زبـانِ مَــن
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )
#صدای_من
#سپکو
???????? @sepideye_shearمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/24
169282 بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات
????❤️????

فـیلتـرِ پِلکـــ هایَت ، بَرداشته شُد
از پیـام رَسـانِ چشمانِ من از اِمشب ، ارسالِ عاشقانه های ما
در نگاهِ هم تیکــ می خورَد
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )
#منبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/25
سانچی

درخواست حذف اطلاعات
.
????????????????
کاش در اُقیانوسِ تِشنگی
سُفره ی آتَـش ، پَهن نَبود کاش کـوره های خـا تَر
راهِ تنفّس را ، نَبَسته بود
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )
#سانچی
با عرضِ تَسلیت بر مردمِ ایران ocean#منبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/26
گُم گَشته

درخواست حذف اطلاعات
????????????
از گَردونه ی فصل ها خارج شده اَم
انتظار ، بیهوده است بر لانه یِ این پَـرستویِ گُـم گَشته
قُـرعه ی بَهار نمی اُفتد
#علی_اسماعیلی ( اُسکار )
#گم_گشتهمنبع : http://sepideye-shear.blogfa.com/post/12