وبلاگهای رنگارنگ

حکومت پهلوی - جستجو

حکومت پهلوی از بین کلیه مطالب وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به با درج لینک منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به انتشار مطالب معترض بوده و یا مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.چگونه حکومت کنم؟!

درخواست حذف اطلاعات

شندیم قبلنا میگفتن تفرقه بنداز و حکومت کن الان میگن بترسون و حکومت کن! بترسون از جنگ، بترسون از تحریم، بترسون از توهم تندرو بودن رقیب! # _تا_1400


منبع : http://barghi94.blogfa.com/post/108/چگونه-حکومت-کنم-اشعار ملک الشعرای بهار در مورد مردم لُر

درخواست حذف اطلاعات

سلام همتباران گرامی لر، امروز به شعری از ملیجک خاندان پهلوي(ملک الشعرای بهار) برخوردم. می خواستم بدانم آیا در این شعر به ما لرها توهین شده یا خیر؟ *شعر بهار در وصف لشکر کشی حکومت رضاشاه در عملیات" فتح لرستان": بیامد لشکری تا قوم لُر را /به آداب تمدن سازد آگاه ! هم از مرز لرستان شاهراهی /کشد تا خاک خوزستان به دلخواه ابوالفضل بابادی شوراب/فعال لر ☝️☝️☝️ ???? درود بر و محقق گرانقدر جناب بابادی شوراب ... چنانچه مستحضرید در حکومت پهلوي ( پدر و پسر ) اق ... بیشتر ...


منبع : http://karamnya230.blogfa.com/post/100دستاوردهای حکومت مهدی

درخواست حذف اطلاعات

گنجینه سخنوری 215 دستاوردهای حکومت مهدی افراد و جمعیتها پیش از آنکه به حکومت برسند و قدرت را به دست گیرند آرمانهایی را برای حکومت خود بیان میکنند و چه بسا برای رسیدن به آن اه ، برنامههای خود را نیز اعلام کنند؛ امّا معمولاً پس از رسیدن به قدرت و گذشت زمان، در اه خود ناکام مانده و گاهی از آنچه گفته بودند ع میکنند و یا به کلّی آن ایدهها و اه مطرح شده را فراموش میکنند.


منبع : http://monge1.blogfa.com/post/235شرایط استخدام در «ربع پهلوی»!!

درخواست حذف اطلاعات

در ماه های اخیر وضعیت «ربع پهلوي» در شرایطی قرار دارد که برای جذب هواداران جدید، دست به هر کاری می زند. وضعیت «ربع پهلوي» به قدری وخیم است که برای جلب توجه ها به سمت خود، دست به هر اقدام ابلهانه ای می زند، از جمله وعده های سر من! «ربع پهلوي» از یک از اطرفیانش به نام «سیاوش امانیه» خواسته تا با انتشار فایلی صوتی، طرفدارانش را به بازنشر مطالب و مصاحبه های او در شبکه های اجتماعی ترغیب کرده و به آنها وعده دهد تا پس از مبارزه و سرنگونی حکومت (!) و تشک ... بیشتر ...


منبع : http://hosynjan.blogfa.com/post/1015حکومت مهدی عج

درخواست حذف اطلاعات

گنجینه سخنوری214 حکومت مهدی عج از مجموع احادیث مربوط به دوران حکومت مهدی استفاده میشود که عصر ارواحنا فداء از تمام این سه عامل باز دارنده، در عصر انقلابش بهره میگیرد، آنچنان که جمله معروفی که حکم ضربالمثل را دارد جامهی عمل به خود میپوشد، همان جمله که میگوید: «زمانی فرا میرسد که گرگ و میش در کنار هم آب میخورند».


منبع : http://monge1.blogfa.com/post/234هدیه ی

درخواست حذف اطلاعات

: انتخابات نماد حرکت ی در کشور ماست. انتخابات، هدیه ی به ملت ماست. بزرگوار ما حکومت ی به روش انتخاباتی را به ما یاد داد. حکومت ی در ذهن ها و خاطره ها به شکل خلافت های موروثی به یادگار مانده بود؛ خیال می د حکومت ی یعنی مثل خلافت بنی امیه و بنی عباس یا خلافت ترکان عثمانی؛ یک نفر با نام و شکل ظاهری خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم که از دنیا می رود، یک نفر را به جای خود معین کند. در ذهن مردم دنیا، حکومت ی به این شکل تصویر می شد؛ ک ... بیشتر ...


منبع : http://basije-farhangianen2.blogfa.com/post-83.aspxهدیه ی

درخواست حذف اطلاعات

: انتخابات نماد حرکت ی در کشور ماست. انتخابات، هدیه ی به ملت ماست. بزرگوار ما حکومت ی به روش انتخاباتی را به ما یاد داد. حکومت ی در ذهن ها و خاطره ها به شکل خلافت های موروثی به یادگار مانده بود؛ خیال می د حکومت ی یعنی مثل خلافت بنی امیه و بنی عباس یا خلافت ترکان عثمانی؛ یک نفر با نام و شکل ظاهری خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم که از دنیا می رود، یک نفر را به جای خود معین کند. در ذهن مردم دنیا، حکومت ی به این شکل تصویر می شد؛ ک ... بیشتر ...


منبع : http://didehban-ansarl32.blogfa.com/post/70سیر تطور

درخواست حذف اطلاعات

بنظر میرسید که گرایش و خواست مردم ایران قبل از سال 57 رنگ ولعاب مذهبی دارد و بهمین دلیل است که ت آنزمان از نفوذ بالائی برخوردار بود و با بسیاری از طرح ها و برنامه های شاه فقید مخالفت گسترده می د این گرایشات مذهبی بطور جد سد راه تغییرات و پیشرفت ایران بود .لذا امریکا با ایجاد زمینه های شورش در سال 56 تا سال 57 ت را به حکومت رساند اکنون بعد از 40 سال مشخص میشود که گرایشات مذهبی جامعه نتوانسته در قالب حاکمیت تجلی پیدا کند و بخصوص مردم با این نوع حکومت ... بیشتر ...


منبع : http://telon4.blogfa.com/post-1278.aspxدستاوردهای حکومت زمان عج

درخواست حذف اطلاعات

گنجینه سخنوری 220 دستاوردهای حکومت زمان عج وحدت عقیدتی که در پرتو حکومت مهدی به دست میآید زمینهی بسیار مناسبی برای تشکیل جامعه واحد جهانی است و جهان به دنبال همین اتّحاد و یگانگی در اعتقاد، به یک قانون و نظام توحیدی تن میدهد و آن را میپذیرد و سپس در سایه آن، روابط فردی و اجتماعی خود را براساس معیارهایی که از یک عقیده و مرام گرفته شده است، تنظیم میکند و طبق این بیان، وحدت عقیدتی و جمع شدن همه مردم در زیر یک پرچم و دین واحد، یک ضرورت و نیاز جدّی ... بیشتر ...


منبع : http://monge1.blogfa.com/post/240روابط رضا پهلوی با آ ف هیتلر

درخواست حذف اطلاعات

تاریخ تبعید : 25 شهریور 1320 که رضا شاه، سه هفته پس از ایران توسط متفقین، تبعید شد، روز پایان حیات او و آغاز حیات فرزندش محمدرضا پهلوي است.


منبع : http://nazigermany-ww2.blogfa.com/post/12/روابط-رضا-پهلوی-با-آدولف-هیتلرمقام ولایت

درخواست حذف اطلاعات

این مقام را می شود در جامعه ایران به سه بخش، تعریف این مقام ، حکومت ی و ت و حکومت مورد ارزی و نقد وبررسی قرار داد.


منبع : http://29khordad1388.blogfa.com/post-274.aspxهدیه ی

درخواست حذف اطلاعات

: انتخابات نماد حرکت ی در کشور ماست. انتخابات، هدیه ی به ملت ماست. بزرگوار ما حکومت ی به روش انتخاباتی را به ما یاد داد. حکومت ی در ذهن ها و خاطره ها به شکل خلافت های موروثی به یادگار مانده بود؛ خیال می د حکومت ی یعنی مثل خلافت بنی امیه و بنی عباس یا خلافت ترکان عثمانی؛ یک نفر با نام و شکل ظاهری خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم که از دنیا می رود، یک نفر را به جای خود معین کند. در ذهن مردم دنیا، حکومت ی به این شکل تصویر می شد؛ ک ... بیشتر ...


منبع : http://markaze-taravat.blogfa.com/post/516پنجاه و سوم: نگاهی به حکومت مطلوب ارسطو

درخواست حذف اطلاعات

نگاهی به حکومت مطلوب ارسطو نوشتۀ امین درستی ارسطو در «سیاست» به بررسی انواع گوناگون حکومت ها پرداخته است. اگر چه به نظر می رسد که او قصد داشته همچون ش «افلاطون»، حکومت مطلوبِ خود را نیز در سیاست معرفی و تشریح کند، اما عملا این مهم را انجام نداده و در واقع آن را آغاز کرده و نیمه کاره رها کرده است. تئودور گمپرتس معتقد است «این حدس رایج، که ارسطو وقت کافی برای تکمیل اثر خود نداشته است باور ی نیست. به هر حال ارسطو پس از درس های خود دربارۀ «سیاست»، ... بیشتر ...


منبع : http://iauctbphilosophy.blogfa.com/post/67آز و حکومت ....

درخواست حذف اطلاعات

در شبکه های خاصی در مدتها از شخصی بنام آز بعنوان متخصص انواع بیماری خیلی برنامه پخش می د جوری که همه وقتی می گفتی آز یعنی او نابغه ی علوم و هر چه گفته و بگه درسته و .... حس که جا افتاد ناگهان تبلیغات دارو ها و شامپو ها و صابون و کِرِم و ....شروع شد با عنوان مورد تایید آز ..... در حکومت های مذهبی و دینی و .... گاهی یکنفر را هی می برند بالا بله ، طرف چشم برزخی داره طرف علم غیب داره طرف از آینده خبر داره طرف تو رو ببینه از باطن خبر می دهد طرف اولیاء ا.... هست طرف ... بیشتر ...


منبع : http://jooya147.blogfa.com/post/1047سفر به نروژ از قدیمی ترین حکومت های پادشاهی اروپا

درخواست حذف اطلاعات

نروژ بالاترین استانداردهای زندگی را دارد. این کشور با کشورهای سوئد، فنلاند و روسیه همسایه است. پادشاهی نروژ همچنین بر جزایر اسوال برد و ژان ماین که در قطب قرار دارند حکومت می کند.


منبع : http://istanbulcoast1.blogfa.com/post/257ت یب مساجد در دوران حکومت حضرت حجت (عج)

درخواست حذف اطلاعات

ظهور حضرت مهدی(عج) ظهور حکومت عدل الهی، ظهور رحمت، رأفت، امنیت، آسایش، صمیمیت و ... است و حکومت الهی جز اجرای فرامین او و هدایت به صراط مستقیم چیزی دیگر نیست،آنچه که برای شیعیان حضرت مطرح است اینست که بعد از نشانه های مذکور قبل از دوره ظهور حضرت که اتفاقات ناگوار و ناخوشایندی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی افراد رخ میدهد آیا بعد از ظهور ودر دوره حکومت حضرت برنامه ایی برای جبران این اتفاقات و ظلم و ستم ها وجود دارد آیا برای شیعیان راستی ... بیشتر ...


منبع : http://mahdiehvadeghan.blogfa.com/post/785/تخریب-مساجد-در-دوران-حکومت-حضرت-حجت-(عج)خوشنویسی در ایران

درخواست حذف اطلاعات

پیش از در ایران خطوط مختلفی مانند میخی، پهلوي و اوستایی رایج بود ولی پس از ظهور ایرانیان الفبا و خطوط ی را پذیرفتند. در ایران پس از فتح ، خطّاطی به شیوهٔ نسخ وجود داشت. در پرتو حمایت ابوبکر بن سعد زنگی در فارس، ده ها نسخه قرآن خطی به وجود آمد. در زمان حکومت ایلخانیان، به دلیل نفوذ چینی ها و مغول ها، اوراق مذهّب کتاب ها نخستین بار با نقش های تزیینی زینت یافت. در زمان حکومت تیموریان در ایران، خط و خوشنویسی به اوج کمال خود رسید. میرعلی تبریزی با تر ... بیشتر ...


منبع : http://honareslam.blogfa.com/post/126یی

درخواست حذف اطلاعات

چند سال پیش مقاله ای به نقل از رو مه وال استریت ژورنال میخواندم که در آن حکومت ایران به شدت مذمت شده بود. در مقاله این رو مه معروف اقتصادی،کشور ایالات متحده و نظام اقتصادی آن را به مثابه یک شیرده ای به تصور کشیده بود که حکومت ایران به جای دوشیدن شیر از آن فقط با شاخ های آن درگیر است. این رو مه اقتصادی به ایران توصیه کرده بود که شاخ را رها کند ،چون حداقل صدمه شاخ مجروحیت و خون ریزی است و به جای شاخ همانند کشورهای عربی و به بچسبد و آن را بدوشد. این ر ... بیشتر ...


منبع : http://kazemtamizi.blogfa.com/post/35ستاوردهای حکومت مهدی

درخواست حذف اطلاعات

گنجینه سخنوری 218 ستاوردهای حکومت مهدی 5. خیر و برکت فراوان از دستاوردهای بزرگ حکومت قائم آل محمد، خیر و برکت فراوان و بیسابقه است؛ در بهار و ت او همه جا سبز و م گشته و نشاط و حیات مییابد و آسمان میبارد و زمین میرویاند و برکات الهی سرشار و بیشمار میگردد. صادق فرمود: «... خداوند به سبب او ( مهدی) برکات آسمانها و زمین را جاری میکند [در ایّام ت او] آسمان میبارد و زمین دانه میدهد».[1]


منبع : http://monge1.blogfa.com/post/238محیط زیست و حکومت ها

درخواست حذف اطلاعات

محیط زیست و حکومت ها محیط زیست در مشروعیت و مقبولیت حکومت ها چه تاثیری دارد؟ درصورت جدی نگرفتن محیط زیست شهر ها و مناطق یک کشور،این مساله به وجود می اید که حکومت به فکر سلامتی مردم و حفظ محیط زیست نمی باشد بنابراین با مشکل مشروعیت و مقبولیت حکومت نزد مردم مواجه می شویم. یک حکومت و ت باید در راستای حفظ محیط زیست کشور و مملکت خود بکوشد.آبادانی و طبیعت سالم باید از دغدغه های ت و حکومت باشد.محیط زیست رابطه ی مستقیمی با سلامت جوامع دارد.برای مثال ت ... بیشتر ...


منبع : http://prm1.blogfa.com/post/359دستاوردهای حکومت زمان عج

درخواست حذف اطلاعات

گنجینه سخنوری 221 دستاوردهای حکومت زمان عج 9. پیشرفت فوقالعاده علمی در دوران حکومت حضرت مهدی، اسرار علمی فراوان در علوم ی و انسانی آشکار میشود و دانش بشری به گونهای غیر قابل تصور توسعه مییابد. صادق میفرماید: «علم و دانش، بیست و هفت حرف است و همه آنچه ان آوردهاند، تنها دو حرف آن است و مردم تاکنون جز با آن دو حرف آشنایی ندارند و هنگامی که قائم ما قیام کند بیست و پنج حرف دیگر را بیرون آورده و در میام مردم گسترش دهد و آن دو حرف را نیز به آنها ضمیمه ... بیشتر ...


منبع : http://monge1.blogfa.com/post/241دعای حضرت یوسف هنگام رسیدن به حکومت

درخواست حذف اطلاعات

دعای حضرت یوسف(علیه السلام) در زمانی که به حکومت رسید این بود که خدایا مرا مسلمان و تسلیم امر خود بمیران و قرار داده تا در حکومت خود یک سره تسلیم امر تو باشم. فرآوری: زهرا اجلال مردم باید با بصیرت در جامعه ی به دنبال حکومت و کارگزارانی باشند که هدف آن ها اطاعت امر خداوند و رسیدن به تسلیم در برابر خداوند باشد و اگر مردم چنین ان و کارگزارانی را انتخاب کنند مسیر رسیدن به قرب حق تعالی آسان تر شده و تؤطئه های دشمن به نتیجه نخواهد رسید. به حکومت رسیدن ... بیشتر ...


منبع : http://celamhedayt.blogfa.com/post/4450حکومت ی با

درخواست حذف اطلاعات

تاریخ انتشار : 1389/1/21 منبع: سایت کوئیستسوالاین که می گویند حکومت ی با که پایه گذاری کرده اند متفاوت است -و از آن سوء استفاده می کنند- از نظر درست است؟ پاسخبین حکومت ی با هیچ گونه تفاوت ماهوی و اساسی وجود ندارد، تنها مسأله ای که وجود دارد این است که حکومت ی در صدد بیان ماهیت حکومت است و منظور از آن حکومتی است که نظام های مختلف آن اعم از ، حقوقی و اقتصادی، مطابق و منبعث از منابع و آموزه های ی باشد. اما بیشتر نظر به "ساختار" حکومت ی دارد که در شرایط زما ... بیشتر ...


منبع : http://sadeghesaleh.blogfa.com/post/1166/حکومت-اسلامی-با-جمهوری-اسلامیافغانستان دھماکہ ، افغان حکومت حقائق کو درک کرے

درخواست حذف اطلاعات

افغانستان دھماکہ ، افغان حکومت حقائق کو درک کرے۔۔۔ مکمل پڑھنے کے لئے یہاں کلک کریں


منبع : http://voiceofnation.blogfa.com/post/47/افغانستان-دھماکہ-،-افغان-حکومت-حقائق-کو-درک-کرےدستاوردهای حکومت زمان عج

درخواست حذف اطلاعات

گنجینه سخنوری219 دستاوردهای حکومت زمان عج 7. حاکمیت و نابودی کفر قرآن کریم در سه مورد وعده داده است که خداوند متعال دین مقدّس را جهانگیر خواهد کرد: «هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّه»؛[1] او خ است که ش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن دین را بر همه ادیان پیروز گرداند.


منبع : http://monge1.blogfa.com/post/239عامل مشکلات حکومت است نه معترضان

درخواست حذف اطلاعات

عامل مشکلات حکومت است نه معترضان اگر خیمه های تحصن هیچ تاثیری بر ترافیک شهر نداشته باشد، مگر صدها جوانی که با شکم گرسنه زیر آفتاب می نشینند دیوانه اند؟ اما وقتی با حکومتی طرفیم که هیچ ص را نمی شنود، چه باید کرد؟ وقتی با ریس جمهوری طرف هستیم که یک هفته تحصن پایتخت نمی تواند پای اورا به یکی از این خیمه ها بکشاند و یا حاضر به برآورده خواسته های برحق معترضان شود و بدون توجه به این همه بحران و ن یتی می رود شانگهای، پس چه باید کرد؟ همین حالا 600 درصد ج ... بیشتر ...


منبع : http://sbami.blogfa.com/post/146محقق، عطا و دوستم صف معترضان را طولانی ساختند

درخواست حذف اطلاعات

محقق، عطا و دوستم صف معترضان را طولانی ساختند عطا محمد نور از موضع معترضان رستاخیز تغییر حمایت کرده و بر اصلاحات در حکومت تاکید نمود، جنرال دوستم با حمایت از اعتراضات اخیر، حکومت را به توطیه علیه ازبیک ها متهم کرده و آقای محقق نیز شیوه حکومتداری در افغانستان را "استبدادی پادشاهی" خواند و اوضاع را به "چور ی" تشبیه کرد. محقق همچنان از ستم بر شیعه ها و احتمال رجوع به تظاهرات و اعتراضات گسترده علیه حکومت خبر داد. حاجی محمد محقق و عطامحمد نور با مو ... بیشتر ...


منبع : http://logr.blogfa.com/post/81چرا انتخابات اصولا مطلوب و لازم است؟

درخواست حذف اطلاعات

انتخابات با وجود کاستی هایی که در نظر و عمل به آن نسبت می دهند و بعضا هم مشاهده می شود اصولا مطلوب و اساسا لازم است زیرا هر به منصوب کننده ی خود خدمت می کند. حکومتی که توسط مردم منصوب نشود به آنها خدمت نمی کند بلکه آنها را کنترل می کند. چنین حکومتی ت خدمت رسان به مردم نیست بلکه ت ارباب است. این ت با مردم نه همانند شهروند که باید حقوق آنها را رعایت کند بلکه همانند رعیت رفتار خواهد کرد و فقط تا جایی حقوق و نیازهایشان را تامین می کند که لازمه س ا نگه ... بیشتر ...


منبع : http://spiritoflaws.blogfa.com/post/44متن قانون اساسی ایران

درخواست حذف اطلاعات

*قانون اساسی* اصل ۱ حکومت ایران است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب ی پیروزمند خود به ی مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی ، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه انی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.


منبع : http://ghasasi96.blogfa.com/post/1حق براندازی حکومت (۱)

درخواست حذف اطلاعات

جان لاک در کتاب دوران ساز «رساله دوم درباره حکومت» پس از توضیح حقوق شهروندان، حکومتی را که نقض کننده این حقوق باشد شایسته اطاعت نمی داند و عدم طغیان در برابر آن را همچون عدم دفاع از خود در مقابل ان و راه ن می داند (فصل ۱۹ اثر فوق). او حفظ صلح جامعه با توجیه وم امنیت و جلوگیری از شورش به دلیل ایجاد ناامنی و ضررهای آن را به حفظ آرامش در زمان غارت شدن تشبیه می کند و از انی که چنین اعتقادی دارند می پرسد که آیا در زمان حمله ان و م ان به خود و خانواده شان ... بیشتر ...


منبع : http://spiritoflaws.blogfa.com/post/42