وبلاگهای رنگارنگ

دادنامه بدوی تجدید نظر کیفری - جستجو

دادنامه بدوی تجدید نظر کیفری از بین کلیه مطالب وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به با درج لینک منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به انتشار مطالب معترض بوده و یا مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.اطلاعیه جدید اعاده دادرسی

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه جدید اعاده دادرسی???????????????????????????????????????? ✳️از سوی دیوان عالی کشور اعلام شد : مدارک مورد نیاز برای درخواست اعاده دادرسی از آرای قطعی کيفري ????بر اساس اعلام دیوان عالی کشور، مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه(محکومین) که از ابتدای سال جاری اعمال شده، دارای تغییراتی است که این تغییرات به شرح زیر اعلام شده است. ۱. ارائه درخواست کتبی خطاب به «ریاست دیوان عالی کشور ۲. تأیید زندان محل تحمل کیفر حبس (در صورت زندا ... بیشتر ...


منبع : http://karim63.blogfa.com/post/15لایحه تجدید نظر خواهی مطالبه وجه چک

درخواست حذف اطلاعات

شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کيفري در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. نمونه لایحه تجديد نظر خواهی مطالبه وجه چک قضات محترم دادگاه تجديدنظر با سلام و عرض ادب در خصوص تجديد نظر خواهی از دادنامه شماره ......... مورخ ....... صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ..... و مستن ... بیشتر ...


منبع : http://karampoor.blogfa.com/post/3984/لایحه-تجدید-نظر-خواهی-مطالبه-وجه-چکتبادل لوایح طلاق

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی ریاست و مستشاران معظم دادگاه تجديد نظر استان موضوع : تبادل لوایح بااهداء سلام / توقیراً عطف به دادنامه شماره ----اصداری از جانب شعبه ---- دادگاه محترم خانواده تبریز - مراتب در راستای تجویز ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در پاسخ به اظهارات تجديد نظر خواه در قالب لایحه ایشان ، مستنداً بحضور آن عالیمقامان ایفاد وتقاضاب بذل توجه و امعان نظر مورد استدعاست. توجهاً به اسناد و مدارک قانونی موجود در پرونده اعم ... بیشتر ...


منبع : http://nadergaemivarzgan.blogfa.com/post/223لایحه تقاضای اعاده دادرسی در خصوص قتل غیر عمد

درخواست حذف اطلاعات

شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کيفري در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. لایحه تقاضای اعاده دادرسی در خصوص قتل غیر عمد ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراماً ضمن تقدیم مدارک پیوست و معرفی خود به سمت وک از ناحیه آقای ...........در مقام تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه اصد ... بیشتر ...


منبع : http://karampoor.blogfa.com/post/3995/لایحه-تقاضای-اعاده-دادرسی-در-خصوص-قتل-غیر-عمددادنامه بدوی و تجدید نظر کیفری

درخواست حذف اطلاعات

چکیده: از آنجا که دیوارکشی زمین کشاورزی را از حیز انتفاع خارج نمی کند، مصداق تغییر کاربری نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/06/12 رای بدوي: در خصوص اتهام آقای م.پ. فرزند س.، ن ورامین، دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی به صورت دیوارکشی زمین زراعی به میزان 22 متر مساحت بنای زیر دیوار، چون دیوارکشی به منظور استفاده بهینه از زمین کشاورزی است و آن را از حیز انتفاع خارج نمی کند و رویه دادگاه ها نیز به همین است که ضم سابقه است دادگاه ملاحظه می نماید دلیل کافی بر ب ... بیشتر ...


منبع : http://lawunimaraghe.blogfa.com/post/111شرایط اعاده دادرسی از دو دادنامه در یک دادخواست دیوان عد اداری

درخواست حذف اطلاعات

شرایط اعاده دادرسی از دو دادنامه در یک دادخواست دیوان عد اداری اعاده دادرسی از هر دادنامه قطعی نیاز به دادخواست جداگانه دارد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عد اداری در این خصوص تقدیم می گردد. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۹۱۰ رای دیوان خواسته خانم (ف.م) به طرفیت شهرداری منطقه ۲ رشت و اعاده دادرسی نسبت به دو فقره دادنامه های شماره در پرونده های کلاسه...و... این شعبه به شرح دادخواست و مستندات ابرازی میباشد با صرف نظر از اینکه مشار الیها دلیل ج ... بیشتر ...


منبع : http://karimivakil.blogfa.com/post/752لایحه تجدید نظر خواهی ضرب و جرح و توهین

درخواست حذف اطلاعات

شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کيفري در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. لایحه تجديد نظر خواهی ضرب و جرح و توهین احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره ......مورخ ... مضبوط در پرونده بایگانی .............. صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و ... بیشتر ...


منبع : http://karampoor.blogfa.com/post/3988/لایحه-تجدید-نظر-خواهی-ضرب-و-جرح-و-توهینقرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی مجازی

درخواست حذف اطلاعات

صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی مجازی (از جمله ) به معنای انتشار تصاویر نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/08/19 شماره رای نهایی: 9209970220401108 رای بدويبه موجب کیفرخواست شماره 8000461-28/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران ف.ف. فرزند ح. 30 ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کيفري و با وک الف.م. متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و عفت عمومی (در فضای مجازی) موضوع شکایت ع.ع. (همسر متهمه) با وک ق.ر. و بـا وک در ت ـی الف.غ.؛ دادگـاه با عنایـت بـه ... بیشتر ...


منبع : http://onlinelawyer.blogfa.com/post/542لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف

درخواست حذف اطلاعات

شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کيفري در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. لایحه تجديد نظر خواهی رفع تصرف احتراماً نسبت به دادنامه شماره ............ مورخ 7/10/91 مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی .............. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی........ که در تاریخ 26/10/91 به رویت رسیده ... بیشتر ...


منبع : http://karampoor.blogfa.com/post/3997/لایحه-تجدید-نظر-خواهی-رفع-تصرف-روش شکایت از دادنامه اصلاحی هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عد اداری

درخواست حذف اطلاعات

روش شکایت از دادنامه اصلاحی هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عد اداری در مواقع صدور دادنامه اصلاحی شکایت از رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری می بایست نسبت به دادنامه اصلاحی صورت گیرد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عد اداری در این خصوص تقدیم می گردد. کلاسه پرونده : ۲۰۹۶/۹۰/۲۳ رای دیوان شاکی به شرح دادخواست مطروحه به طرفیت خوانده به خواسته اعتراض و نقض رای شماره ۹_۱۳۹۰/۶/۳ هیات بدوي رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری و دادگاه های ا ... بیشتر ...


منبع : http://karimivakil.blogfa.com/post/753لایحه مطالبه وجه زام

درخواست حذف اطلاعات

شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کيفري در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. لایحه تجديد نظر خواهی مطالبه وجه زام ریاست محترم دادگاه تجديد نظر احتراماً به دادنامه صادره شماره 15-17/1/1390 موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه زام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ 5/2/1390 ب ... بیشتر ...


منبع : http://karampoor.blogfa.com/post/3989/لایحه-مطالبه-وجه-التزاملایحه در مورد درگیری و نزاع

درخواست حذف اطلاعات

شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کيفري در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. نمونه لایحه تجديد نظر خواهی در مورد درگیری و نزاع ریاست محترم دادگاه تجديد نظر احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره 308 مورخ 23/4/1390 مضبوط در پرونده بایگانی 890853 صادره در ... بیشتر ...


منبع : http://karampoor.blogfa.com/post/3990/لایحه-در-مورد-درگیری-و-نزاعلایحه تعاقب ایادی

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی - مرجع محترم تجديد نظر احتراماً عطف به حکم صادره از جانب شعبه --- دادگاه کيفري دو شهر--- تحت دادنامه شماره --- بتاردر پرونده کلاسه ---که منتج به اعمال برائت گردیده است حسب مواد 433و434 از قانون آیین دادرسی کيفري بلحاظ عدم توجه به دلایل ابرازی ، معترض و تقاضای رسیدگی مجدد و تجديد نظر خواهی با استناد ایرادات ومستندات ذیل را خواستارم . در ماهیت امر معروض است که اینجانب با توجه به تعاقب ایادی متعاملین سابق که بدین ترتیب که اسناد آن تقدیم دادگ ... بیشتر ...


منبع : http://nadergaemivarzgan.blogfa.com/post/225وک مع الواسطه

درخواست حذف اطلاعات

چنانچه شخصی به دیگری وک داده باشد تا جهت طرح دعوا در مراجع قضایی برای وی اخذ نماید ولی دوم وک نامه اول را پیوست دادخواست ارائه نکند، سمت وی در دعوا محرز نیست و قرار رد دعوا صادر می شود. تاریخ رای نهایی: 1392/05/07 شماره رای نهایی: 9209970269500551 رای بدويدرخصوص دادخواست تقدیمی توسط ع.ن. به وک از م.ف. با وک مع الواسطه م.ف. به طرفیت ح.ج.، به خواسته اعلام بطلان بخشی از قرارداد عادی مورخ 2/9/85 و مطالبه ارزش دوپنجم از مبیع موضوع قرارداد و کلیه خسارات قراردادی و قان ... بیشتر ...


منبع : http://nemayandegi.blogfa.com/post/92رکن مادی جرم جعل

درخواست حذف اطلاعات

رکن مادی جرم جعل قلب حقیقت است، در غیر این صورت تحقق این جرم منتفی است حتی اگر سندی ساخته شود. تاریخ رای نهایی: 1392/02/31 شماره رای نهایی: 9209970221400230 رای بدويدر خصوص شکایت آقای الف.ص. با وک آقایان م.(ج.)ن. و م.س. علیه آقای ر.ک. مدیر شرکت ش. دایر بر جعل بارنامه و نیز آقای م. متصدی دفتر باربری م. به عنوان معاونت در جعل بدین توضیح که یکی از ان محترم شاکی در صورت جلسه 12/8/89 اظهار داشته است که شرکت موصوف دو فقره بارنامه با یک شماره مربوط به یک خودرو و یک راننده به ... بیشتر ...


منبع : http://ekhtekag.blogfa.com/post/65عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی راجع به ثبت املاک

درخواست حذف اطلاعات

دعاوی راجع به ا ام به ثبت ملک جنبه ترافعی داشته و رسیدگی به دعاوی مذکور خارج از صلاحیت دیوان عد اداری می‎باشد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/11 شماره رای نهایی: 9309970955200793دادنامه شماره: 9209970900801592 مورخ 1392/10/30 رأی دیواندرخصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.س. به ‎طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدی‎شهر به‎ خواسته ا ام خوانده به ثبت ملک تحت پلاک ثبتی ... به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شعبه، با توجه به مفاد و محتویات پرونده و مدارک ارائه شده از طرف شا ... بیشتر ...


منبع : http://wikisabt.blogfa.com/post/109مهلت ارائه مدرک جدید جهت اعاده دادرسی برای دعاوی دیوان عد اداری

درخواست حذف اطلاعات

مهلت ارائه مدرک جدید جهت اعاده دادرسی برای دعاوی دیوان عد اداری ارائه مدرک جدید جهت اعاده دادرسی مقید به وقت نمی باشد. در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عد اداری در این خصوص تقدیم می گردد. دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۶۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ رای بدوي با ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های شماره...و... صادره از شعبه ۱۴ دیوان نظر به اینکه هیچ یک از جهات مقرر در ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد ........ کریمی دیوان عد ا ... بیشتر ...


منبع : http://karimivakil.blogfa.com/post/890یجه آزمایش الکل سنج تنفسی و اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون

درخواست حذف اطلاعات

یجه آزمایش الکل سنج تنفسی و اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون، مصداق دلیل شرعی برای اثبات بزه شرب خمر نیست. ????تاریخ رای نهایی: 1393/04/30????شماره رای نهایی: 9309970222200559 ????رای بدوي ????در خصوص اتهام آقای س.س. دایر بر #مصرف_مشروبات_الکلی صرف نظر از این که متهم در دادگاه منکر مصرف مشروبات الکلی شده و اعلام داشته است که اقرار وی در دادسرا بر اثر ارعاب بوده ولی با توجه به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر این که طی #آزمایش_الکل_سنج تنفسی از متهم معادل 95 ... بیشتر ...


منبع : http://daneshnamehoghogh.blogfa.com/post/261تقاضای اعاده دادرسی توسط شرکت بیمه متعهد پرداخت دیه

درخواست حذف اطلاعات

تقاضای اعاده دادرسی از طرف شرکت بیمه پذیرفته نمی شود. تاریخ رای نهایی: 1393/12/23 شماره رای نهایی: 9309970925002169 خلاصه جریان پروندهمحتویات پرونده حاکی از این است که آقای ج. به موجب دادنامه شماره 900385- 26/05/92 صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی قم به شرح و استدلال منع در متن دادنامه مذکور به جرم ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی از حیث جنبه خصوصی بزه مذکور به پرداخت دیات و اروش صدمات بدنی وارده در حق مصدوم شاکی به نام خانم ز. ظرف دو ... بیشتر ...


منبع : http://bank-bime.blogfa.com/post/73اسقاط ضمنی حق فسخ توسط بایع

درخواست حذف اطلاعات

مطالبه ثمن از سوی فروشنده، در صورت داشتن حق فسخ به لحاظ عدم پرداخت ثمن، حق فسخ وی را از بین می برد. تاریخ رای نهایی: 1392/11/13 شماره رای نهایی: 9209970238001502 رای بدويدر خصوص دعوی آقای الف.ک. فرزند ح. به طرفیت آقای ب.م. فرزند ق. مبنی بر اعلام فسخ معامله به انضمام خسارات وارده بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته یک قطعه زمین به خوانده دعوی واگذار نموده و با وی توافق نموده که الباقی ثمن معامله تا تاریخ 22/7/89 پرداخت گردد که در غیر این صورت معامله ... بیشتر ...


منبع : http://faskh.blogfa.com/post/29یجه آزمایش الکل سنج تنفسی و اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون، مصدا

درخواست حذف اطلاعات

یجه آزمایش الکل سنج تنفسی و اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون، مصداق دلیل شرعی برای اثبات بزه شرب خمر نیست. ????تاریخ رای نهایی: 1393/04/30????شماره رای نهایی: 9309970222200559 ????رای بدوي ????در خصوص اتهام آقای س.س. دایر بر #مصرف_مشروبات_الکلی صرف نظر از این که متهم در دادگاه منکر مصرف مشروبات الکلی شده و اعلام داشته است که اقرار وی در دادسرا بر اثر ارعاب بوده ولی با توجه به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر این که طی #آزمایش_الکل_سنج تنفسی از متهم معادل 95 ... بیشتر ...


منبع : http://daneshnamehoghogh.blogfa.com/post/260اماره صوری بودن عقد بیع

درخواست حذف اطلاعات

درصورتی که در قرارداد بیع طرفین تصریح کرده باشند که تمامی ثمن نقداً پرداخت شده و میزان ثمن نیز قابل توجه باشد، اماره ای بر صوری بودن قرارداد مذکور است. تاریخ رای نهایی: 1392/10/23 شماره رای نهایی: 9209970220101447 رای بدوياعتراض ثالث آقای ج.ع. با وک خانم الف.س. به طرفیت آقایان گ.ب. و س.ح. نسبت به اجرائیه شماره 921006 مربوط به دادنامه شماره 1073 -6/12/90 صادره از این دادگاه وارد نیست زیرا با توجه به لوایح تقدیمی وکلای طرفین و مدارک مورد ارائه ایشان و نحوه تنظیم مبایع ... بیشتر ...


منبع : http://faskh.blogfa.com/post/22امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکوم به یا تعدیل اقساط تعیین شده امکان پذیر اس

درخواست حذف اطلاعات

سوال 1- آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکوم به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟ 2- آیا رفع ممنوع ال وجی موضوع ماده 23 قانون نحوه محکومیتهای مالی در صورت حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه میباشد؟ نظریه شماره 7/95/299


منبع : http://vekalatelmi.blogfa.com/post/171نحوه طرح دعوی ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در دیوان عد اداری

درخواست حذف اطلاعات

نحوه طرح دعوی ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در دیوان عد اداری کمیسیون ماده ۷۷ دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و به عنوان مرجع حل اختلاف فی م ن شهرداری با معترضین در رابطه با تعیین عوارض می باشد و می بایست دعوی ابطال رای پرداخت عوارض به طرفیت شهرداری اقامه گردد. در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم تجديد نظر در این خصوص تقدیم میگردد. دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۶۵ مورخ:۱۳۹۲/۰۲/۲۴ رای دادگاه دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۳۰۱۲۴۴ ... بیشتر ...


منبع : http://karimivakil.blogfa.com/post/575رهن گذاشتن ملک فروخته شده به دیگری

درخواست حذف اطلاعات

رهن گذاشتن ملک فروخته شده به دیگری از مصادیق معامله معارض است. تاریخ رای نهایی: 1393/01/10 شماره رای نهایی: 9309970223400001 رای بدويدر خصوص اتهام آقای ر.ط. دایر بر معامله معارض نسبت به دو قطعه زمین تفکیک شده جمعاً به مساحت 1065 مترمربع تحت پلاک ... فرعی از 4 اصلی و پلاک ... فرعی از 4 اصلی به مساحت 5/424 مترمربع موضوع شکایت آقای ع.س. با وک آقای س.ح. به شرح منع در پرونده، دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه مدارک و مستندات پرونده با توجه به این که معاملات صورت گرفته از س ... بیشتر ...


منبع : http://keyfari.blogfa.com/post/81شرط داوری اختیاری

درخواست حذف اطلاعات

در صورتی که از مفاد شرط ضمن عقد، اختیار طرفین در رجوع به داوری استنباط گردد، طرح دعوا در دادگاه امکان پذیر است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/29 شماره رای نهایی: 9309970220301483 رای بدويدر خصوص دعوای شرکت س. به نمایندگی م.ش. بطرفیت د. به خواسته مطالبه مبلغ 898/956/304 ریال بابت تعدیل دو فقره صورت وضعیت قرارداد شماره 3048 مورخ 27/1/92 به انضمام ضرر و زیان و دیرکرد و هزینه های دادرسی از خوانده، نظر به اینکه حسب ماده 53 قرارداد فی م ن خواهان و خوانده، در صورت اختلاف فی م ن، دا ... بیشتر ...


منبع : http://arbitration.blogfa.com/post/194طرح دعوی توسط در بانک های خصوصی

درخواست حذف اطلاعات

بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خود به‬ عنوان حقوقی استفاده نمایند و عنوان بانک اطلاق داشته و افاده در همه بانک‬ها دارد و نمی تواند بدون وجود مقید و تصریح قانونی از اطلاق آن صرف‬نظر کرد بنابراین بانک های خصوصی هم می توانند برای طرح دعوی از استفاده نمایند. تاریخ رای نهایی: 1393/10/30 شماره رای نهایی: 9309970269501240 رای بدويدر خصوص دادخواست خواهان بانک ملی به‬طرفیت خواندگان آقای م.م. و... به‬خواسته مطالبه مبلغ 231/3 ... بیشتر ...


منبع : http://bank-bime.blogfa.com/post/77امضای سند رسمی به جای اصیل

درخواست حذف اطلاعات

امضای سند رسمی به جای اصیل، از مصادیق بزه جعل مفادی است . تاریخ رای نهایی: 1393/12/23 شماره رای نهایی: 9309970221901813 رای بدويبه موجب کیفرخواست مورخه 10/11/90 دادسرای ناحیه 4 تهران (صفحه 87 پرونده) آقای ب.، با وک خانم ل. و آقای س. متهم است به کلاهبرداری از طریق دخ در امر وک و جعل محتوایی موضوع شکایت آقایان م.، با وک معاضدتی آقایان الف. و م.ق. 2- ع. 3- ح.؛ بدین شرح که حفاظت مجتمع قضایی شهید باهنر (ره) طی گزارش اعلام نموده است متهم در جلسه رسیدگی مورخه 02/09/90 شعبه .. حقوقی ... بیشتر ...


منبع : http://ekhtekag.blogfa.com/post/67شخصیت حقوقی شعب بانک

درخواست حذف اطلاعات

بانک دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و شعب تأسیسی در کلیه شهرستان ها زیرمجموعه آن است و هرکدام دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند. تاریخ رای نهایی: 1393/11/29 شماره رای نهایی: 9309970221801545 رای بدويدر خصوص دادخواست آقای الف.م. با وک خانم س.ج. به طرفیت بانک... به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت میلیون و یکصد هزار ریال به انضمام خسارات مربوطه و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به ایراد مطروحه از طرف نمایندگان حقوقی بانک خوانده مبنی بر رسیدگی به دعوی در شعب ... بیشتر ...


منبع : http://bank-bime.blogfa.com/post/74اثر پرداخت اجاره معوقه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 بعد از حکم بدوی

درخواست حذف اطلاعات

منظور قانونگذار در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 در مورد پرداخت اجور معوقه و 20 درصد اضافه بر آن قبل از صدور حکم، حکم قطعی است. لذا چنانچه مستأجر پس از صدور رأی بدوي و قبل از تجديد نظر خواهی مبالغ فوق را بپردازد چون رأی بدوي هنوز قطعی نشده، مستأجر از یک بار ارفاق قانونی بهره مند شده و لذا دادگاه تجديد نظر رأی بدوي فسخ و تخلیه را نقض می کند. تاریخ رای نهایی: 1392/03/28 شماره رای نهایی: 9209970221500348 رای بدويدر خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواند ... بیشتر ...


منبع : http://sarghofli.blogfa.com/post/97مهلت پرداخت دیه توسط بیمه گر

درخواست حذف اطلاعات

تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت، قراردادی است و بدون احتساب مهلت قانونی باید پرداخت گردد. تاریخ رای نهایی: 1392/07/10 شماره رای نهایی: 9209970222300923 رای بدويدر خصوص اتهام آقای ح.ک. فرزند ع. دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری موتورسیکلت پالس به شماره انتظامی ... دارای بیمه نامه رازی به شماره .../91/31210022 به علت تخلف حادثه ساز عدم توجه کافی به جلو و نقض ماده 180 آیین نامه اجرایی راهور در تاریخ 20/1/92 به شرح کیفرخواست ... بیشتر ...


منبع : http://bank-bime.blogfa.com/post/69مطالبه خسارت ناشی از وجود ن در اتوبان

درخواست حذف اطلاعات

چنانچه استقرار ن در سطح اتوبان منجر به تصادف رانندگی شود، در راستای قانون مسئولیت مدنی، شهرداری مسئول مستقیم جبران خسارات است و مسئولیتی متوجه پیمانکار مربوطه نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/01/19 شماره رای نهایی: 9309970270400010 رای بدويدر خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده بر اساس دادخواست تقدیمی مطالبه 000/000/75 ریال بابت نیمی از خسارات وارد به خودروی سواری پژو 206 به شماره 616 و 32 با انضمام خسارات دادرسی که شهرداری طی دفاعیه ای اعلام داشته به استناد بند ب ماد ... بیشتر ...


منبع : http://wikivakil.blogfa.com/post/1568تصریح به اختیار در خصوص اقامه دعوی در دیوان عد اداری

درخواست حذف اطلاعات

تصریح به اختیار در خصوص اقامه دعوی در دیوان عد اداری قبول سمت مدعی وک در مراجع قضایی دیوان عد اداری و مراجع قضایی دادگستری مست م تصریح به اعطای اختیار مذکور در وک نامه می باشد. در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عد اداری در این خصوص تقدیم میگردد. شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ رای دیوان با عنایت به اینکه شعبه ۲۵ دادگاه تجديد نظر استان تهران طی دادنامه شماره حکم به نقض نظریه کمیسیون ماده ۱۲ و اعلام بایر بودن موضوع پرونده نموده ... بیشتر ...


منبع : http://karimivakil.blogfa.com/post/574محدوده اختیارات داور در مورد اظهارنظر درباره فسخ قرارداد

درخواست حذف اطلاعات

در صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد، این شرط، اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی گیرد. دادنامه شماره 9109970221800825شعبه 18 دادگاه تجديد نظر استان تهران رای بدوي در خصوص دعوی خواهان (ص. غ.) به طرفیت خواندگان (ر. و. م. غ.) به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری ( فسخ) صلح نامه مورخه 9/12/1390 به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه فسخ با اراده انشایی یک طرفه صاحب حق خیار فسخ ب ... بیشتر ...


منبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/790مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی

درخواست حذف اطلاعات

دعاوی مطالبه بهای املاک واقع در طرح های عمومی با توجه به آنکه مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای تی و نهادهای عمومی نبوده و جنبه ترافعی دارند و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و نیازی به اثبات اساس استحقاق خواهان به مطالبه در دیوان عد اداری نیست.تاریخ رای نهایی: 1390/10/04 شماره رای نهایی: 9009970221001525 رای بدويدر خصوص دعوی آقای م.ب. با وک آقایان س.ش. و ق.ص. به طرفیت شهرداری منطقه . . . تهران (منطقه . . . شهرداری تهران ... بیشتر ...


منبع : http://wikisabt.blogfa.com/post/101میزان اختیارات هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا

درخواست حذف اطلاعات

میزان اختیارات هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا صالح به تشخیص مصلحت ادامه خدمت کارکنان متخلف میباشد و صدور حکم برائت از محاکم کيفري مانع از اعمال اختیار مذکور نمی گردد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عد اداری در این خصوص تقدیم می گردد. دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ رای بدوي نظر به اینکه ا اج شاکی در اجرای بند م ماده ۱۱۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح بوده و توجه به اینکه تشخیص...... کر ... بیشتر ...


منبع : http://karimivakil.blogfa.com/post/888نمونه رای درباره فوریت و ضرورت در صدور دستور موقت دیوان عد

درخواست حذف اطلاعات

نمونه رای درباره فوریت و ضرورت در صدور دستور موقت دیوان عد با عنایت به گذشت مدت زمان طولانی از حکم انفصال دائم مستخدم فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی شود. در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عد اداری در این خصوص تقدیم می گردد. دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ رای بدوي در خصوص درخواست آقای ف.م فرزند ن به طرفیت هیات تجديد نظر تخلفات اداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته دستور موقت نسبت به رای...... کریمی دیوان عد اداری،دع ... بیشتر ...


منبع : http://karimivakil.blogfa.com/post/899آموزش etabs , safe

درخواست حذف اطلاعات

کلاس ها در شهر های قم و تهران به شکل خصوصی و عمومی برگزار می گردد کلاس های عمومی در تهران، سعادت آباد، پس از پل مدیریت، آموزشگاه نیکوپردازش برقرار می باشد. تماس جهت هماهنگی: 09382904800


منبع : http://90iha.blogfa.com/post/676/آموزش-Etabs-,-safe