وبلاگهای رنگارنگ

دلیل داشتن - جستجو

دلیل داشتن از بین کلیه مطالب وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به با درج لینک منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به انتشار مطالب معترض بوده و یا مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.عشق و دوست داشتن..

درخواست حذف اطلاعات

عشق در لحظه پدید می آید، دوست داشتن در امتداد زمان. این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است. عشق معیارها را درهم می ریزد، دوست داشتن بر پایه معیارها بنا می شود. عشق ناگهان و ناخواسته شعله می کشد، دوست داشتن از شناختن و خواستن سرچشمه می گیرد. عشق قانون نمی شناسد ، دوست داشتن اوج احترام به مجموعه ای از قوانین عاطفی ست. عشق فوران می کند ، چون آتشفشان و شره می کند ،چون آبشاری عظیم، دوست داشتن، جاری می شود ،چون رودخانه ای بر بستری با شیب نرم. ع ... بیشتر ...


منبع : http://parvaztaowj1381.blogfa.com/post/8اوپس...

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتن آسمانی که هیچ وقت آبی نخواهد شد...دوست داشتن ابری که هیچ وقت نخواهد بارید...دوست داشتن ی که هیچ وقت مست نخواهد کرد...دوست داشتن گلی که هیچ وقت شکوفه نخواهد داد...دوست داشتن کت که هیچ وقت خوانده نخواهد شد...دوست داشتن بوسه ای که هیچ وقت زده نخواهد شد...دوست داشتن احتمالی که هیچ وقت به وقوع نخواهد پیوست...


منبع : http://zoooorbabzr.blogfa.com/post/1717بی تکرارترین تکرار من

درخواست حذف اطلاعات

باید از یک جایی شروع کرد،هم نوشتن را هم دوست داشتن را!از آغاز هایی باید نوشت ک بی پایان است،از دوست داشتن هایی که با ایمان است و از قلبی که بی او،ویران است! معنی دوست داشتن،کالبد جسم نمی پذیرد،دوست داشتن یعنی درخشش چشمانش،طپش قلبش و دستان گرمش.دوست داشتن یعنی،بی اغراق،بی تکرار ترین حس ها را داشتن،دوست داشتن یعنی تو...دوست داشتن یعنی داشتنت،بودنت،زندگی ت،نفس نفس کنار من! دوست داشتن قدم های تند و سریع نیست،دوست داشتن قدم های محککککم است،همچو ... بیشتر ...


منبع : http://mehrbaaanooo.blogfa.com/post/59وقتی نیستی حالم خوش نیست

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتن منحصر به من و همسر و فرزندان و والدین و اعضای خانوادم نیست دوست داشتن تعریف عمیقی دارد دوست داشتن اشکال مختلفی دارداصلا دوست داشتن مایع است و شکل هر ظرفی را بخود می پذیردو چقدر خوب است ی بی دليل تو را دوست داشته باشدو هنگامی که از او می پرسی چرا؟؟؟؟بگوید بخدا نمیدانم چرااما می دانم که وقتی نیستی حالم خوش نیست #اکرم_دودانگه


منبع : http://a-dodange.blogfa.com/post/47خیلی فکرم مشغول است ...

درخواست حذف اطلاعات

سخت است ... یک طرف غرورت را داری که تمام وجودت به آن وابسته است ... و یک طرف احساست را که ... در اینگونه مواقع عقلم سکوت می کند ... من همیشه بر این باور بودم دوست داشتنی که به قیمت ش تن غرور آدم تمام بشود، ارزش ندارد! ... من حرف از دوست داشتن میزنم نه عشق!!! ... عشق که غرور نمی شناسد ... گاهی همین دوست داشتن باعث می شود غرورت را برداری و بروی ... چون دوست داشتن را عرضه می کنند اما عشق نوعی تحمیل است ... برای عرضه دوست داشتن باید تقاضایی هم باشد ... من تا به حال عاش ... بیشتر ...


منبع : http://gilkolbe.blogfa.com/post/135زندگانی چیست دانی جان منور داشتن/ عمان سامانی/ قصیده

درخواست حذف اطلاعات

زندگانی چیست دانی؟ جان منور داشتن بوستان معرفت را تازه و تَر داشتن عرش، فرشِ پایکوب توست، همت کن بلند تا کی از این خاکدان، بالین و بستر داشتن بگسل این دام هوس ای مرغ قدسی آشیان گرد و عالم بایدت در زیر شهپر داشتن... عمان سامانی/ قصیده


منبع : http://persianpoetry.blogfa.com/post/6684/زندگانی-چیست-دانی-جان-منور-داشتن-عمان-سامانی-قصیدهدوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتن عضوی از بدن است. درست است که همه فوراً به فکر "قلب" می افتند ولی من می گویم که دوست داشتن، "دندان" آدم است دندان جلویی که هنگام لبخند برق می زند ...حالا تصور کنید روزی را که دوست داشتن آدم درد می کند! آرام و قرار را از آدم می گیرد! غذا ازگلویت پایین نمی رود ... شب ها را تا صبح به گریه می نشینی ...آن قدر مقاومت می کنی تا یک روز می بینی راهی نداری جز اینکه دندان "دوست داشتن" ات را بکشی و بیاندازی دور! حالا ... دندان دوست داشتن را که کشیده باشی، ح خو ... بیشتر ...


منبع : http://donyayemanodonya.blogfa.com/post/29به سان سنگینیِ لیاقت دوست داشته شدن

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتنگاهی وقت ها تحمل است ،اینکه بتوانی با زخم های زندگیهنوز س ا ایستاده باشی ! دوست داشتنگاهی وقت ها، زندگی ستهمانند ای بدون نفس ،از مرگِقلب بدون عشق ! آگاه باش !دوست داشتنگاهی وقت هاسنگین است ،به سانسنگینیِ لیاقت دوست داشته شدن و بعضی وقت هادوست داشتنحیاتی دیگر استزنده نگه داشتن ی درون اتحتیبا وجود این فاصله های دور شعر از ازدمیر آصاف


منبع : http://birahedaraftab.blogfa.com/post/734دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات

پاک ترین نوع دوست داشتن، دوست داشتنی ست که بدون هیچ حرفی در قلب هر دو نفر بوجود می آیدو پاک تر از اون دوست داشتن دو طرفه ایه که تا مدتها ازش صحبتی نمیشه


منبع : http://mrakhm.blogfa.com/post/4ماوی

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتن گاهی وقت ها تحمل است؛ اینکه بتوانی با زخم های زندگی هنوز س ا ایستاده باشی... دوست داشتن گاهی وقت ها، زندگی ست همانند ای بدون نفس، از مرگِ قلبِ بدون عشق آگاه باشی... دوست داشتن گاهی وقت ها سنگین است به سان سنگینیِ لیاقت دوست داشته شدن و بعضی وقت ها دوست داشتن حیاتی دیگر است زنده نگه داشتن ی درون ات حتی با وجود این فاصله های دور... پ.ن؛ امروز هوای اون کوچه بوی نفس های تو رو میداد تمام هوای کوچه رو بلعیدم، هوای شهر پر از نفس های تو بود،همه ی ... بیشتر ...


منبع : http://mavy.blogfa.com/post/1077دوست داشتن یعنی

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتن این نیست که هیچوقت از طرف بدت نیاد؛ دوست داشتن یعنی بخوای بدت بیاد و نتونی!


منبع : http://fazlove.blogfa.com/post/272خوشبختی یعنی داشتن تو...

درخواست حذف اطلاعات

خوشبختی یعنی داشتن تو . . .یعنی وقتی که تنگ غروبا میاد دلت نگیره !خوشبختی یعنی داشتن تو . . .یعنی وقتی که بارون میزنه دلم برات لک نزنه !خوشبختی یعنی داشتن تو . . .یعنی وقتی که تو هستی نبود هیچ بشری حس نشه ! m


منبع : http://26esfand1374.blogfa.com/post/125/خوشبختی-یعنی-داشتن-تو-دیده تنک

درخواست حذف اطلاعات

رفته بود بث اومد گفتم سلامتی برام گل ید گفتم گل رازش به چیه گفت به گل سرخ راستی یه سوال دوست داشتن دليل می خاد دوست داشتن دليل نمی خاد چون باس خود آدم دوست داشتنی باشه دوست داشتنی بودن به پاکی قداست هست آ ای مرداده و هوای خوب یا شایدم ناخوش احوال شهریوری در راهه دعا می کنم دست این ای خوشگل و ملوسمون بمون برسه دعا می کنم دست این برو بچز خوشگل و ملوس باگذشتمون بمون برسه الهی یامن


منبع : http://ghasambebaran.blogfa.com/post/194یک جمله برای " تو "

درخواست حذف اطلاعات

یکی را باور داشتن یه قدم بالاتر از دوست داشتن است... "یه دنیا باورت دارم" ???? #ناشناس


منبع : http://vannessa.blogfa.com/post/2524تالاپ! تولوپ!

درخواست حذف اطلاعات

ی سری دوست داشتن ها هست که نمیشه ازشون گذشت.. ی سری ادما هستن که باید همیشه دوسشون داشت حتی اگه سهم تو نباشن.. ی سری دوست داشتن ها هست که خیلی شیرینن.. ادم هزار بار توبه میکنه که بگذره ازشون ولی باز هم ته دلش.. تو این وبلاگ ی دوست داشتن زیبا علی رغم تمام پست های ی جور دیگش موج میزنه. دوست داشتنی قدیمی بی سر وته بی نهایت و بی منت.. دوست داشتنی که خیلی چیزا یاد داد بهم.. منو با خیلی از ادما اشنا کرد.. و به تفکراتم سوق داد. هدفم متناسب با بخشی از اون شد.. و م ... بیشتر ...


منبع : http://zsme.blogfa.com/post/46از پست های بی نام

درخواست حذف اطلاعات

چرا پسر داشتن برای بعضی ها یک مساله مهم است؟ چرا بعضی ها افتخار می کنند به داشتن پسر؟ وقتی به برخورد دو زن در اتوبوس فکر می کنم که یکی شان می گفت نازا است ولی یک بچه دارد و بچه اش پسر است و جوری گفته بود پسر که از پسر داشتن خیالش راحت بود. و یا آن زنی که همراه با پسر کوچولویش توی اتوبوس بودند و مدام با حس غرور و ترحم به زنی که با دختر کوچولویش بود، نگاه می کرد. می گویم اینکه آدم دوست داشته باشد پسر داشته باشد یا دختر مهم نیست چیزی که مهم است و آدم را ... بیشتر ...


منبع : http://alminas.blogfa.com/post/44دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتن را آن رفیق مجازی بمن آموخت او که نه با رنگ صدایم آشناست نه برق نگاهم و نه گرمی دستانم..... بی هیچ چشمداشتی احوالم را میپرسد و به انتظار سلام دوباره ام مینشیند تا خلوت این دل زنگار گرفته را با کلمات پر محبتش بشکند او همان است که صدایش با دل خاموشم هم آهنگ است دوستش دارم به اندازه ذره ذره تنهایم و نهایت احساس خشکیده ام او همان است که به دل ساده ام فهماند و دوست داشتن چقدر زیباست!!!!


منبع : http://sokotdel17.blogfa.com/post/74/دوست-داشتنباسکول سکه ای چیست

درخواست حذف اطلاعات

باسکول سکه ای در واقع همان باسکول نفرکش می باشد که برای توزین نفر مورد استفاده قرار می گیرد و به دليل داشتن صندوق پول در قسمت زیر نمایشگر به باسکول سکه ای نیز معرفی می گرددباسکول فوق به دليل داشتن صندوق پول با عنوان منبع درآمد در فروشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد


منبع : http://manualscale.blogfa.com/post/126باسکول سکه ای چیست

درخواست حذف اطلاعات

باسکول سکه ای در واقع همان باسکول نفرکش می باشد که برای توزین نفر مورد استفاده قرار می گیرد و به دليل داشتن صندوق پول در قسمت زیر نمایشگر به باسکول سکه ای نیز معرفی می گردد باسکول فوق به دليل داشتن صندوق پول با عنوان منبع درآمد در فروشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد


منبع : http://balancedigital.blogfa.com/post/144بچه داشتن

درخواست حذف اطلاعات

مطئنم اگه من جای پدر و مادرم بودم از داشتن دختری مثه خودم از خودم ناامید میشدم وباعث تاسفه #کاریش نمیشه کرد


منبع : http://frf92.blogfa.com/post/1161حرف بدون عمل

درخواست حذف اطلاعات

دردنیایی زندگی میکنیم ک برای دوس داشتن هیچ کاری نکردیم وهی دم از دوس داشتن میزنیم کاش میفهمیدیم حرف بدون عمل ... هیچ وقت حال دلمان را خوب نمیکند.


منبع : http://meysamfarhadi7668.blogfa.com/post/18/حرف-بدون-عملدوست داشتن ات

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتن ات بارانی ست که هر قطره اش یک تو بر من می بارد و من با دهان جانم تو را می نویسم ....


منبع : http://lightymoon.blogfa.com/post/59دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست، گاه نگاه است و گاه سکوت ابدی ...


منبع : http://ghazalnaz.blogfa.com/post/50توهم داشتن اگاهی

درخواست حذف اطلاعات

بزرگترین درد بشریت نادانی نیست. بلکه توهم داشتن آگاهیست. اگر ما میدانستیم که چقدر نمیدانیم،دنیا بهشت میشد ... ???? گ


منبع : http://fmsina.blogfa.com/post/131هیچ حسی قشنگ تر از دوست داشتن نیست

درخواست حذف اطلاعات

سلام به همگی. به نظرم، عشق و دوست داشتن، یکی از والاترین احساسات انسانی است. قدرش رو بدونیم اگر این حس زیبا رو داریم و دنبالش بگردیم اگر نداریمش.


منبع : http://harfdelman.blogfa.com/post/26بی ثمر..

درخواست حذف اطلاعات

مدت هاست دیگر ی رو دوست ندارم. حتی آنهایی را هم که دوست داشته ام از دلم رفته اند. دوست داشتن حدومرزی دارد دیگر،مثلا یک جا که می بینی شدی مشنگِ سریال های خانوادگی ،دیگر دست و دلت به دوست داشتن نمی رود. شاید اصلا دوست داشتن هم مثل تمام چیزهای دیگر دنیا قرارداد است. اصلا بنانیست آدم هارا تا همیشه دوست داشته باشی،تا یک جا دوستت داشتم و حالا دیگر دوستت ندارم.. دوست داشتن هنر زیبایی بود که از بدوتولد همراهم بود اما یک جا دیگرتصمیم خودت را می گیری.. بر ... بیشتر ...


منبع : http://sasosha.blogfa.com/post-517.aspxرسم خط:

درخواست حذف اطلاعات

برای نوشتن هر خط نیاز به دو مورد است: - داشتن مختصات دو نقطه - داشتن شیب و یک نقطه


منبع : http://computergraphic.blogfa.com/post/24عاشقانه

درخواست حذف اطلاعات

زندگی می کنم و برایش دليل هم دارم دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو …


منبع : http://sam68.blogfa.com/post/239دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات

میزان دوست داشتنی که دارمت زیاده اما دردناک بی نتیجه... دوست داشتن باید ح و خووب کنه دوست داشتن باید بهت نیرو بده باید قوی نگهت داره دوست داشتن باید آرامشت باشه... من دووست دارم اما اینا هیچکدوم نیست چراا؟ چراا بلاتکلیفیم بیشتر میشه چرااا دردسر بیشتررر چرا حاال بد و بی انگیزگی بیشتر... چرا خستگی داره دوست داشتنت؟ اما عاشقی اینا رو داره این دردارو همه رو عشق بی رحم ترین حس خوب دنیاست حتما نباید باشی نباید باشم نباید تنها باشیم نباید بهم برسیم ف ... بیشتر ...


منبع : http://deppangell.blogfa.com/post/22دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات

از تو حرکت... از من دوست داشتن... برکت از این زیباتر...!؟ #پرویز_جلیلی_محتشم


منبع : http://bonbaste-ordibehesht.blogfa.com/post/22